26/12/2017

Thứ Ba Mùa Giáng Sinh Năm B

Lễ Thánh Têphanô, Tiên Khởi Tử Đạo

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-10; 7, 54-59

"Ḱa tôi xem thấy trời mở ra".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ, có nhóm người kia thuộc Hội đường, mệnh danh là "của những người Tự do, người Xirênê và Alexandria", và những người khác từ xứ Cilicia và Á đông, đă nổi dậy. Họ tranh luận với Têphanô, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói. Nghe ông nói, họ phát điên lên trong ḷng, và họ nghiến răng phản đối ông. Nhưng Têphanô, đầy Thánh Thần, nh́n lên trời, đă xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đă nói rằng: "Ḱa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa". Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông. Và các nhân chứng để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Saolê. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con". Thế rồi ông quỳ gối xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: "Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này". Nói xong câu đó, ông đă an giấc trong Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 30, 3cd-4. 6ab và 8a. 17 và 21ab

Đáp: Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa (c. 6a).

Xướng: 1) Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ con. Bởi Chúa là Đá Tảng, là chiến luỹ của con, v́ uy danh Ngài, Ngài sẽ d́u dắt và hướng dẫn con. - Đáp.

2) Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa. Lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Con sẽ hân hoan mừng rỡ v́ đức từ bi của Chúa. - Đáp.

3) Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài cho khỏi người ta âm mưu làm hại. - Đáp.

4) Xin Chúa tỏ mặt nhân lành với tôi tớ Chúa, và lấy ḷng thương xót Chúa cứu thoát con. Chúa che chở những ai nấp dưới nhan thánh Chúa khỏi mưu chước của loài người. Chúa giấu họ trong nhà Chúa, khỏi miệng lưỡi gian ngoa. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; Chúa là Thiên Chúa đă soi sáng chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 10, 17-22

"Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha".

Tin Mừng Chúa Giê Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hăy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đ̣n các con nơi hội đường. V́ Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói ǵ, v́ không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. V́ Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Th. Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi (Mt 10,17-22)

TRÁI TIM, HANG ĐÁ MỚI CHO CHÚA

“Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền v́ Thầy để làm chứng cho họ và dân ngoại được biết.” (Mt 10,18)

Suy niệm: Lễ Chúa Giáng Sinh vừa diễn ra trong bầu khí an ḥa b́nh yêu thương, được tiếp nối bằng lễ thánh Tê-pha-nô vị tử đạo tiên khởi. Thoạt nh́n, có vẻ như không có ǵ liên quan giữa hai ngày lễ. Nhưng thực ra, lễ thánh Tê-pha-nô tiếp nối và diễn tả rơ ràng ư nghĩa quan trọng của lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Bởi v́ Chúa giáng sinh làm người không phải để ở lại một nơi nào đó trên trái đất này mà là để ở lại trong tim mỗi người chúng ta, nhờ đó trái tim mỗi người chúng ta sẽ được biến đổi thành một trái tim biết yêu thương, yêu tới mức hy sinh mạng sống v́ người ḿnh yêu. Sự biến đổi đó đă diễn ra trong con người thánh Tê-pha-nô. Vị thánh này không “lựa lời khéo nói” bẻ cong Lời Chúa cho vừa ḷng người Do Thái; trái lại ngài trung thành rao giảng toàn vẹn chân lư cứu độ dù có phải trả giá bằng cái chết của ḿnh. Trong tim ngài chỉ có Chúa Ki-tô, ngài thưa với Chúa trước khi ĺa đời: “Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận hồn con.” Và giống như Chúa, ngài xin Chúa “đừng chấp họ” v́ đă giết hại ngài.

Mời Bạn: Bạn đă giải thích lời Chúa thế nào cho bạn bè, người trong gia đ́nh? Bạn trung thành với lời Chúa dù không được người nghe ưa thích hay uốn nắn lời Chúa cho vừa ḷng người nghe?

Sống Lời Chúa: Đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày và chia sẻ lời Chúa cho người khác cách trung thực như Giáo Hội từng loan báo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con dám biến đời ḿnh thành cuộc tử đạo hằng ngày bằng cách can đảm sống và trung thành loan báo Tin Mừng.ỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.