27/12/2017

Thứ Tư Ma Ging Sinh Năm B

Lễ Th. Gioan, Tng Đồ, Tc Giả Sch Tin Mừng

BI ĐỌC I: 1 Ga 1, 1-4

"Chng ti loan truyền cho anh em điều chng ti đ nghe v đ thấy".

Bắt đầu thư thứ nhất của Thnh Gioan Tng đồ. Cc con thn mến, điều đ c từ thuở ban sơ, điều chng ti đ nghe, điều chng ti đ thấy tận mắt, điều chng ti đ ngắm nhn v tay chng ti đ sờ đến về Ngi Lời hằng sống: l sự sống đ tỏ hiện, v chng ti đ từng thấy, chng ti lm chứng v chng ti loan truyền cho cc con sự sống đời đời đ c nơi Cha Cha v đ tỏ hiện cho chng ta. Điều chng ti đ thấy v đ nghe, th chng ti loan truyền cho cc con, để cc con hiệp nhất với chng ti, v chng ta hiệp nhất với Cha Cha v với Cha Gisu Kit, Con của Người. Chng ti viết cc điều ny để cc con vui mừng v niềm vui của cc con được trọn vẹn. Đ l lời Cha. Tạ ơn Cha.

ĐP CA: Tv 96, 1-2. 5-6. 11-12

Đp: Người hiền đức, hy vui mừng trong Cha (c. 12a).

Xướng: 1) Cha hiển trị, địa cầu hy hn hoan, hải đảo mun ngn, hy mừng vui. My khi v sương m bao toả chung quanh, cng minh chnh trực l nền k ngai bu. - Đp.

2) Ni non vỡ lở như mẩu sp trước thin nhan, trước thin nhan Cha tể ton ci đất. Trời xanh loan truyền sự cng minh Cha, v chư dn được thấy vinh hiển của Người. - Đp.

3) Sng sủa bừng ln cho người hiền đức, v niềm hoan hỉ cho kẻ lng ngay. Người hiền đức, hy vui mừng trong Cha v hy ca tụng thnh danh Người. - Đp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Chng con ca ngợi Cha l Thin Cha; lạy Cha, ca đon vinh quang của cc tng đồ ca ngợi Cha. - Alleluia.

PHC M: Ga 20, 2-8

"Mn đệ kia chạy nhanh hơn Phr v đến mộ trước ng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Ngy thứ nhất trong tuần, Maria Mađalna chạy đến gặp Simon Phr v mn đệ kia m Cha Gisu yu, b ni: "Người ta đ lấy xc Cha khỏi mộ rồi, chng ti khng biết họ để đu". Bấy giờ Phr ra đi với mn đệ kia đến mộ. Cả hai cng chạy, nhưng mn đệ kia chạy nhanh hơn Phr v đến mộ trước ng. Ci nhn vo, người mn đệ đ thấy tấm khăn liệm xc hy cn, nhưng khng vo. Bấy giờ Simon Phr theo sau cũng đến, v đi vo trong mộ, thấy khăn liệm xc cn đ, v khăn che mặt để trn pha đầu Người, khng để chung với khăn liệm xc, nhưng đ cuốn ring để vo một chỗ. Bấy giờ mn đệ đ đến trước cũng vo; ng đ thấy v đ tin. Đ l lời Cha. Lạy Cha Kit, ngợi khen Cha.

VỊ TNG ĐỒ CỦA TNH YU

Mn đệ kia chạy mau hơn ng Ph-r v đ tới mộ trước  (Ga 20,4.8)

Suy niệm: Người ta khng chạy khi người ta c thể nhẩn nha bước đi. Người ta chỉ chạy khi c một p lực từ bn ngoi hay từ bn trong mnh. Nghĩa l, người ta chỉ chạy khi người ta cảm thấy cần phải chạy! C phải v Gio-an trẻ khoẻ hơn Ph-r m ng chạy mau hơn đến mộ của Thầy khng? Chưa chắc. Cứ xem Gio-an nhường cho Ph-r bước vo mộ trước, ta sẽ thấy người mn đệ trẻ ny vẫn cn tứ giữ lễ knh trn nhường dưới đ chứ. Thế tại sao Gio-an đ chạy mau hơn, d chỉ l để đến trước vo sau? Hẳn l v trong lng Gio-an c một sức thc giục rất mạnh. Gio-an thấy cần phải chạy thật nhanh, để xem thực hư thế no về chuyện mộ thầy trống rỗng. Sức thc giục ấy chnh l tnh yu. Gio-an yu mến Thầy tha thiết, v Gioan biết mnh l người mn đệ Cha yu.

Mời Bạn: Chng ta c thể đo lường lng mến của mnh đối với Cha Gi-su đấy bạn ạ. Cch no? Bằng cch xem mnh c chạy tm Cha hay khng khi lỡ lạc mất Người. Bằng cch xem mnh c cảm nhận được Người thc giục để chạy đến gặp Người nơi những anh chị em b mọn nhất ở chung quanh đời mnh hay khng.

Chia sẻ: Hnh ảnh Gio-an chạy ra mộ Thầy cho thấy trong tri tim người mn đệ ny c một ngọn lửa bng chy. Bạn nghĩ người tng đồ hm nay c thể nhẩn nha bước đi hay thậm ch c thể bnh chn như vại v qu dư thời giờ được khng?

Sống Lời Cha: Yu Cha bằng cả tri tim, thể hiện nơi sự tận tnh trong khi cầu nguyện lẫn khi thi hnh sứ vụ.

Cầu nguyện: Xin đốt nng trong con ngọn lửa Tnh Yu của Cha. Amen.