01/02/2018

 

Thứ Năm Tuần IV Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: 1 V 2, 1-4. 10-12

"Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ; Salomon, con hăy can đảm và ăn ở xứng danh nam nhi".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Gần ngày băng hà, Đavít truyền cho Salomon, con trai của ông rằng: "Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ. Con hăy can đảm, và ăn ở xứng danh nam nhi. Con hăy tuân giữ các huấn lệnh của Chúa là Thiên Chúa con, hăy đi trong đường lối của Người, hăy tuân giữ các lễ nghi, giới răn, thánh chỉ và giáo huấn của Người như đă ghi chép trong Luật Môsê, ngơ hầu con đi đâu, con cũng hiểu biết mọi việc con làm, để Chúa hoàn thành lời Người đă nói về cha rằng: "Nếu con cái ngươi tuân giữ đường lối của chúng và hết ḷng hết trí đi trước mặt Ta trong chân lư, th́ ngươi sẽ không bao giờ mất người kế vị trên ngôi báu Israel". Vậy vua Đavít yên giấc với các tổ phụ và được mai táng trong thành Đavít. Đavít làm vua Israel được bốn mươi năm: tại Hebron, ngài cai trị bảy năm; tại Giêrusalem, ngài cai trị ba mươi ba năm. C̣n Salomon lên ngôi Đavít cha ngài, và triều đại ngài rất vững bền.  Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA:  1 Sb 29, 10. 11ab. 11d-12a. 12bcd

đáp=Chúa thống trị trên tất cả mọi loài (c. 12b).

xưóng 1) Đavít đă chúc tụng Chúa trước mặt toàn thể cộng đồng, người thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, từ đời đời tới muôn muôn thuở”.

2)Lạy Chúa, cao sang, quyền bính và vinh quang, chiến thắng, lời ca khen đều thuộc về Chúa, v́ tất cả những ǵ trên trời dưới đất là của Chúa.

3)Chúa ngự trên tất cả những đế vương. Giàu sang là của Chúa, và vinh quang là của Chúa. B)Chúa thống trị trên tất cả mọi loài, sức mạnh quyền bính đều ở trong tay Chúa; ở trong tay Chúa, mọi uy phong và vững bền.

ALLELUIA:  Ga 6, 64b và 69b

-Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống: Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mc 6, 7-13

"Người bắt đầu sai các ông đi”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang ǵ, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, th́ ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, th́ hăy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN (Mc 6,7-13)

HỌC LÀM TÔNG ĐỒ VỚI CHÚA

Chúa Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. (Mc 6,7)

Suy niệm: Các tông đồ đă được Chúa kêu gọi để ở với Ngài, nay đă đến lúc họ được sai đi, tiếp nối công việc của Ngài. Chúa giao cho ba việc: rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Thói thường người ta vẫn hiếu kỳ, nghe đâu có chuyện lạ liền đổ xô đến. Đối với Chúa Giê-su ưu tiên hàng đầu không phải là đánh vào tính hiếu kỳ mà là rao giảng Tin Mừng. Trừ quỷ, chữa bệnh cũng như các phép lạ khác chỉ để minh hoạ cho lời rao giảng mà thôi. Nước Trời đă gần đến, “rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” là việc hết sức cần kíp, không được để những bận tâm khác làm cản trở. V́ thế, Chúa ban những chỉ thị cần thiết: hành trang gọn nhẹ, làm việc tập thể chứ không hành động đơn độc, điều quan trọng khác cũng cần biết trước: đó là người rao giảng có thể sẽ gặp thất bại.

Mời Bạn: Từ khi nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng được sai đi rao giảng Tin Mừng. Những chỉ thị truyền giáo này cũng là dành cho bạn đó: “Không mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, không mặc hai áo…” những điều đó có ư nói ǵ trong sứ mạng của bạn hôm nay? Bạn rao giảng ḷng ăn năn sám hối thế nào, bằng lời nói hay bằng cuộc sống? Bạn “giũ bụi chân” như thế nào khi lời rao giảng của bạn rơi vào cơi không? Bạn làm chứng về Tin Mừng một ḿnh riêng lẻ hay với cộng đoàn?

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc ǵ, bạn cầu nguyện với Chúa và dâng việc bạn sắp làm với ư hướng tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn thay đổi đời sống của ḿnh để làm chứng về Tin Mừng cho mọi người ở chung quanh.