06/02/2018

 

Thứ Ba Tuần V Thường Niên

 BÀI ĐỌC I:1 V 8, 22-23. 27-30

Chúa đă phán: "Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối diện với cộng đoàn Israel, ông giơ hai tay lên trời và nguyện rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, trên trời dưới đất, không có thần nào giống như Chúa. Chúa giữ lời giao ước và ḷng từ bi đối với các tôi tớ đang thành tâm đi trước mặt Chúa. Nhưng ai dám nghĩ rằng: quả thật Thiên Chúa ngự ở trần gian? V́ nếu trời và các tầng trời c̣n không thể chứa được Chúa, huống chi ngôi nhà con xây cất đây! Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nghe lời cầu nguyện và sự van nài của tôi tớ Chúa; xin lắng nghe lời ca khen và kinh nguyện mà tôi tớ Chúa dâng lên trước mặt Chúa hôm nay, ngơ hầu đêm ngày mắt Chúa nh́n xem ngôi nhà này là nơi Chúa đă phán 'Danh Ta sẽ ở nơi đó', để nghe lời cầu nguyện mà tôi tớ Chúa kêu xin trong nơi này, để nhậm lời van nài của tôi tớ Chúa và của dân Israel sẽ cầu nguyện tại nơi đây. Từ thiên cung nơi Chúa ngự, xin Chúa nhậm lời, và khi đă nhậm lời, xin Chúa dủ ḷng thương". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 83, 3. 4. 5 và 10. 11

Đáp-Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa (c. 2).

1) Linh hồn tôi khát khao và ṃn mỏi, mong vào hành lang nhà Đức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác tôi hoan hỉ t́m đến cùng Thiên Chúa trường sinh.

2) Đến như chim sẻ c̣n kiếm được nhà, và chim nhạn t́m ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con ḿnh, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, Ôi Đại Vương và Thiên Chúa của con.

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Thuẫn đỡ cho chúng con, xin hăy nh́n xem, lạy Thiên Chúa, xin hăy đoái nh́n mặt Đức Kitô của Người.

4) Thực, một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quư hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa con, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân.

ALLELUIA:  Ga 14, 23

-Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mc 7, 1-13

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. V́ theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ c̣n giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa b́nh, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả h́nh, Isaia thật đă nói tiên tri rất chí lư về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng ḷng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi v́ nó dạy những giáo lư và những luật lệ loài người'. V́ các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa b́nh, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đă khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đă nói: 'Hăy thảo kính cha mẹ', và 'ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử'. C̣n các ngươi th́ lại bảo: 'Nếu ai nói với cha mẹ ḿnh rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)', và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp ǵ cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi c̣n làm nhiều điều khác giống như thế".  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ BA TUẦN 5 TN

VÂNG LỜI CHÚA HƠN- Mc 7,1-13

“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy tŕ truyền thống của người phàm.” Chúa Giê-su c̣n nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.” (Mc 7,8-9)

Suy niệm: Mọi thứ đều có thứ tự. Ngay cả những tín điều đức tin và các giáo huấn luân lư cũng có thứ tự. Chúa Giêsu nói rơ các điều răn của Thiên Chúa có thứ tự ưu tiên hơn các tập tục của con người. Trong Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm, Đức Phanxicô nhắc nhở tín hữu hăy nắm giữ lấy cốt lơi của Tin Mừng để sống, chứ đừng thu gọn Tin Mừng chỉ trong vài khía cạnh thứ yếu. Cốt lơi đó là Thiên Chúa T́nh yêu, yêu thương con người trong Đức Giêsu Kitô, nhất là những người nghèo đói, bệnh tật. Thứ tự này quá rơ, không cho phép bất cứ giải thích nào làm giảm thiểu tính ưu tiên của nó, bởi chính Chúa Giêsu yêu thương người bệnh tật, nghèo hèn, thậm chí Ngài tự đồng hóa với người nghèo: “khi xưa Ta đói các ngươi đă cho ăn” và dạy chúng ta “hăy cho họ ăn.” V́ lẽ đó, Đức Phanxicô mong ước có một Giáo Hội nghèo cho người nghèo.

Mời Bạn: Người bệnh tật trong gia đ́nh có vị trí nào trong ḷng bạn và trong sinh hoạt thường ngày của bạn? Bạn có ư thức rằng bạn không chỉ được mời gọi sống với Chúa, mà c̣n được mời gọi liên đới với những anh chị em khuyết tật, nghèo đói.

Chia sẻ: Kể cho nhau những câu chuyện về t́nh yêu của Chúa dành cho người nghèo đói, bệnh tật.

Sống Lời Chúa: Đi thăm một bệnh nhân và an ủi họ.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho con có được trái tim của Chúa để yêu thương anh chị em nghèo đói, bệnh tật như Chúa yêu.