07/02/2018

 

Thứ Tư Tuần V Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 10, 1-10

"Nữ hoàng Saba đă nh́n thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi tiếng v́ danh Chúa, bà đến hỏi thử ông nhiều câu đố. Bà đến Giêrusalem với đoàn tuỳ tùng đông đảo và nhiều của cải, gồm có lạc đà chở thuốc thơm, vô số vàng và đá ngọc quư báu. Bà yết kiến Salomon và bày tỏ cùng vua mọi nỗi niềm tâm sự. Salomon giải đáp mọi vấn nạn bà nêu ra, và không một lời bí ẩn nào mà không được vua giải đáp. Nữ hoàng Saba nh́n thấy sự khôn ngoan của Salomon, thấy nhà ngài xây cất, món ăn ngài dùng, nhà của quần thần, trật tự của các công thần và y phục của họ, các quan chước tửu, và các của lễ toàn thiêu mà ngài hiến dâng trong đền thờ Chúa, th́ bà hết hồn. Bà thưa cùng vua rằng: "Thật đúng như lời tôi nghe đồn trong xứ tôi về các công tŕnh và sự khôn ngoan của ngài. Và lúc đó tôi không tin những điều người ta kể cho tôi, cho tới khi tôi đến đây, chính mắt tôi đă trông thấy, và tôi quả quyết rằng những điều đồn đại tôi nghe chưa bằng một phân nửa. Sự khôn ngoan và các công tŕnh của ngài c̣n vĩ đại hơn tiếng đồn tôi đă nghe. Phúc cho thần dân của ngài, và phúc cho các cận vệ của ngài, luôn luôn được ở trước mặt ngài và nghe lời khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Thiên Chúa của ngài là Đấng yêu thương ngài, và đặt ngài lên ngôi báu Israel. V́ Chúa yêu quư Israel muôn đời, nên đă đặt ngài làm vua, để ngài cai trị công minh chính trực". Vậy bà tặng vua một trăm hai mươi nén vàng, một số rất lớn thuốc thơm và đá ngọc quư giá. Người ta không khi nào thấy một số thuốc thơm nhiều hơn thuốc thơm mà nữ hoàng Saba tặng cho vua Salomon. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 36, 5-6. 30-31. 39-40

Đáp-Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan  (c. 30a).

1) Bạn hăy phó thác đường lối ḿnh cho Chúa, hăy trông cậy vào Người và để chính Người hành động. Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như b́nh minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ.

2) Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan, và lưỡi người nói điều đoan chánh. Luật Thiên Chúa ở trong ḷng người, và bước chân người không xiêu té.

3) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, v́ họ đă nương tựa vào Người.

ALLELUIA:  Ga 15, 15b

-Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, v́ tất cả những ǵ Thầy đă nghe biết nơi Cha Thầy, th́ Thầy đă cho các con biết". - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mc 7, 14-23

"Những ǵ từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hăy nghe và hiểu rơ lời Ta. Không có ǵ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những ǵ từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe th́ hăy nghe". Lúc Người ĺa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ư nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: "Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những ǵ từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, v́ những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra". Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: "Những ǵ ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. V́ từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại t́nh, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ TƯ TUẦN 5 TN

ĐÀO TẠO TRÁI TIM Mc 7,14-23

“Tất cả những điều xấu xa đó điều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế!” (Mc 7,23)

Suy niệm: Thi hào Nguyễn Du đă viết: “Thiện căn ở tại ḷng ta”. Gốc rễ của sự thiện nằm trong ḷng ta. Các hành vi tội phạm man rợ đang được đa dạng và trẻ hóa trong xă hội cho thấy gốc rễ sự thiện nơi nhiều người đă bị ung thối. Chúa Giêsu đến để chữa lành bản tính con người bị tổn thương do tội lỗi. Ngài muốn đổi mới con người từ bên trong, như lời tiên tri Êdêkien: “Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào ḷng. Lấy khỏi ḿnh các ngươi quả tim chai đá, và sẽ ban tặng một quả tim biết yêu thương” (Ed 36,26). Tâm hồn mỗi người là đền thờ cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Đó không thể là nơi dung túng sự dữ. Chúng ta phải đào tạo con tim ḿnh nên giống con tim của Chúa Giêsu, nói cách khác, đó là trở nên đồng h́nh đồng dạng với Chúa Kitô.

Mời Bạn: Bạn đă làm ǵ để đào tạo con tim của ḿnh? “Chúng ta có đem lại cho con tim chúng ta những điều bổ ích nuôi dưỡng nó hay không? Hay chúng ta lại nhồi nặn nó bằng bạo lực, những điều tầm thường làm cho nó thành trái tim chai đá? (Timothy Radcliffe, O.P.)

Sống Lời Chúa: Nhất nhật bất niệm thiện chư ác giai tự khởi. Một ngày không gẫm suy điều thiện, sự xấu sẽ trồi hiện lên. Tôi năng đọc Lời Chúa và xét ḿnh mỗi ngày dưới ánh sáng Lời Chúa để ơn thánh Chúa biến đổi tâm hồn tôi mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin thanh luyện con tim con mỗi ngày bằng ngọn lửa t́nh yêu của Chúa. Xin cho con luôn biết sống yêu thương để luôn sẵn sàng chia sẻ cho người khác niềm vui hăng say phục vụ mọi người.