08/02/2018

 

Thứ Năm Tuần V Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 V 11, 4-13

"Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng v́ Đavít thân phụ ngươi,Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi vua Salomon đă về già, các bà vợ của ông mê hoặc ḷng ông, kéo ông theo các thần dân ngoại, ḷng ông không c̣n trọn vẹn với Chúa là Thiên Chúa của ông, như ḷng Đavít thân phụ ông. Salomon tôn thờ nữ thần Astarthê của dân Siđon, và thần Môlốc của dân Ammon. Và Salomon đă làm điều không đẹp ḷng Chúa và không trọn niềm theo Chúa, như Đavít thân phụ ông. Bấy giờ Salomon xây am trên núi đối diện với Giêrusalem cho Khanios, thần của dân Moab, và cho Môlốc, thần của dân Ammon. Ông cũng làm như thế cho tất cả các bà vợ ngoại bang của ông, để các bà dâng hương và tế lễ cho các thần của các bà. Vậy Chúa thịnh nộ với Salomon, v́ tâm hồn ông đă bỏ Chúa là Thiên Chúa Israel, Đấng đă hiện ra với ông hai lần, và cấm ông không được chạy theo các thần khác, nhưng Salomon không tuân giữ điều Chúa truyền dạy ông. Do đó, Chúa phán cùng Salomon rằng: "Bởi ngươi đă ăn ở như thế, và đă không tuân giữ giao ước và lề luật mà Ta đă truyền cho ngươi, Ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi, và trao cho tôi tớ ngươi. Nhưng v́ nể Đavít, thân phụ ngươi, Ta sẽ không thi hành điều đó khi ngươi c̣n sống. Ta sẽ phân chia vương quốc ngươi ngay trên tay con của ngươi. V́ Đavít, tôi tớ Ta, và v́ Giêrusalem Ta đă tuyển chọn, Ta sẽ không lấy tất cả vương quốc: Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi".  Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 105, 3-4. 35-36. 37 và 40

Đáp-Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài (c. 4a).

1) Phúc cho ai tuân giữ những lời huấn lệnh, và luôn luôn thực thi điều công chính. Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài; xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chúng con.

2) Họ đă hoà ḿnh với người chư dân, và học theo công việc chúng làm. Họ sùng bái tà thần của chúng, những tà thần đă hoá thành lưới ḍ hại họ.

3) Họ đă giết những người con trai và con gái, để làm lễ cúng tế quỷ thần. Chúa đă bừng cơn thịnh nộ với dân tộc, và tởm ghét phần gia nghiệp của Ngài.

ALLELUIA:  1 Sm 3, 9

-Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mc 7, 24-30

"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết Ḿnh, nhưng Người không thể ẩn náu được. V́ ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, ḍng giống Syrô-phênixi, và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: "Hăy để con cái ăn no trước đă, v́ không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó". Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái". Người liền nói với bà: "V́ lời bà nói đó, bà hăy về; quỷ đă ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến nhà, th́ thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đă xuất rồi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô. Ngợi khen Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 5 TN

KIÊN TR̀ TRONG LỜI CẦU XIN Mc 7,24-30

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” (Mc 7,28)

Suy niệm: Bà ta là người Hy Lạp, quê ở Phê­nixi, nghĩa là bà thuộc về dân ngoại, loại người bị người Do thái khinh khi. Bà thật là “ĺ đ̣n”: ngay cả những lời thử thách đầy vẻ miệt thị nhất “Không nên lấy bánh mà vất cho chó” cũng không làm bà nản ḷng. Bà vẫn tha thiết cầu xin: “Nhưng con chó ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. T́nh yêu của bà đối với người con đă giúp bà có sức mạnh như thế: sẵn sàng chịu đựng mọi thứ đau khổ, sỉ nhục, miễn sao đem lại điều tốt đẹp cho người con mà bà yêu quí. Chúa đă chấp nhận lời cầu xin v́ cảm kích tấm ḷng tha thiết của bà.

Mời Bạn: Phần bạn, có bao giờ bạn cầu nguyện với Đức Kitô cách tha thiết như vậy chưa? Có bao giờ bạn cảm thấy buồn phiền ray rứt trước những đau khổ, những tội lỗi, những khốn cùng của người khác đến mức sẵn sàng chịu khổ, kể cả hạ ḿnh chịu sỉ nhục để làm một cái ǵ đó tốt đẹp cho họ không?

Sống Lời Chúa: Bạn có biết ai sống chung quanh bạn đang phải đau khổ về vật chất hay tinh thần không? Bạn có thể làm ǵ để giúp họ? Một sự chia sẻ? Một lời an ủi? Một nụ cười cảm thông? Ít nhất bạn hăy cầu nguyện cho họ một cách thật tha thiết như người đàn bà xứ Phênixi này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mở to đôi mắt để con thấy được những nỗi thống khổ của tha nhân. Xin cho con biết mở rộng tấm ḷng để cảm thông chia sẻ, và cho con biết dang rộng đôi tay để sẵn sàng làm điều ǵ đó tốt đẹp cho họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.