13/02/2018

 

Thứ Ba Tuần VI Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: Gc 1, 12-18

"Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Phúc cho kẻ chịu thử thách, v́ khi đă được tinh luyện, sẽ lănh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đă hứa ban cho những kẻ yêu mến Người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị Thiên Chúa cám dỗ, v́ Thiên Chúa không thể bị sự dữ cám dỗ, và chính Người cũng không hề cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị t́nh dục cám dỗ, bị nó xúi giục và dụ dỗ. Rồi khi t́nh dục đă thai nghén, th́ sinh ra tội lỗi, và khi tội đă phạm rồi, th́ sinh ra chết. Anh em thấn mến, anh em đừng lầm lẫn: mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đă muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.  Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Đáp = Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo (c. 12a).

1) Lạy Chúa, phúc thay người được Ngài dạy bảo, và giáo hoá theo luật pháp của Ngài, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngày gian khổ.

2) V́ Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Ngài. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người ḷng ngay sẽ thuận t́nh theo.

3) Đang lúc con nghĩ rÄng chân con xiêu té, th́, lạy Chúa, ân sủng Ngài nâng đỡ thân con. Khi ḷng con vướng thêm nhiều điều lo lắng, th́ ơn Chúa ủi an làm vui sướng hồn con.

ALLELUIA:  Tv 118, 27

- Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mc 8, 14-21

"Các con hăy ư tứ giữ ḿnh khỏi men biệt phái và men Hêrôđê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ c̣n một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hăy coi chừng và giữ ḿnh cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: "Tại ḿnh không có bánh". Chúa Giêsu biết ư liền bảo rằng: "Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đă thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đă thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?" Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ BA TUẦN 6 TN

LÀ MEN KITÔ Mc 8,14-21

“Anh em phải coi chừng, phải đề pḥng men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mc 8,15)

Suy niệm: Từ hàng ngàn năm qua, người ta đă biết dùng men ủ vào bột, để bột dậy men và làm ra những ổ bánh ḿ thơm ngon. Cũng có những thứ men hữu ích khác để làm rượu, dấm, sữa chua, v.v. Thế nhưng lại có những thứ men độc hại làm cho thức ăn hư thối, gây tật bệnh cho con người. Khi ví Nước Trời như men trong bột, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải có loại men mang tên Kitô, chứ không phải “men Pharisêu và men Hêrôđê”, là thứ men kiêu căng giả h́nh, thứ men của ḷng đam mê tiền của, thú vui và quyền lực; những thứ men đó làm cho con người ra hư hỏng. Các môn đệ v́ c̣n nặng tinh thần thế tục với óc thực dụng, cứ mải lo lắng về tấm bánh vật chất nên không hiểu được lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Biết các ông đang có nguy cơ tiêm nhiễm men độc hại nên Ngài cảnh báo: “Hăy coi chừng men Pharisêu và men Hêrôđê”.

Mời Bạn: Men Kitô trái ngược hẳn với men Hêrôđê và Pharisêu. Đó là men yêu thương, khơi dậy ḷng nhiệt thành hiến thân phục vụ trong vui tươi, hiền lành, khiêm tốn. Để men Kitô dậy lên, phải loại bỏ tinh thần thế tục và óc thực dụng là môi trường cho men Pharisêu và Hêrôđê phát triển.

Chia sẻ: Đâu là những dấu hiệu cho thấy tinh thần thế tục và óc thực dụng đang tồn tại nơi lối sống của bạn?

Sống Lời Chúa: Thực hành lối sống giản dị, tiết độ và sẵn sàng chia sẻ với người nghèo để men Kitô phát triển.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con hăy t́m kiếm Nước Trời trước rồi những sự khác Chúa sẽ ban cho. Xin giúp chúng con biết sử dụng của cải đời này theo tinh thần Phúc Âm để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu mai sau.