21/02/2018

 

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

 BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-10

"Dân thành Ninivê đă bỏ đàng tội lỗi".

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hăy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "C̣n bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: "Người, vật, ḅ, chiên, không được nếm, không được ăn uống ǵ hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đă phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ư thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?" Chúa thấy việc họ làm, v́ họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ư định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 50, 3-4. 12-13. 18-19

Đáp: Lạy Chúa, xin đừng chê tấm ḷng tan nát, khiêm cung (c. 19).

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Đáp.

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Đáp.

3) Bởi v́ Chúa chẳng ưa ǵ sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin đừng chê tấm ḷng tan nát, khiêm cung. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 8, 12b

Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống".

PHÚC ÂM: Lc 11, 29-32

"Không ban cho ḍng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Ḍng giống này là ḍng giống gian ác. Chúng đ̣i điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. V́ Giona đă nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, th́ Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho ḍng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án ḍng giống này, v́ bà đă từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây c̣n có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án ḍng giống này, v́ họ đă sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây c̣n có người hơn Giona nữa".  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ TƯ TUẦN 1 MC (Lc 11,29-32)

DẤU LẠ PHỤC SINH

“Quả thật, ông Giô-na đă là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào th́ Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Suy niệm: Nhắc lại câu chuyện Giona là dấu lạ giúp dân thành Ninivê sám hối, Chúa Giêsu muốn mời gọi người Do Thái cũng nhận ra Ngài là dấu chỉ để mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng để được cứu độ. Chúa Giêsu c̣n nhấn mạnh rằng Ngài là dấu chỉ c̣n lớn lao cao trọng hơn dấu chỉ Giona bội phần khi Ngài ám chỉ sự tích Giona ở trong bụng ba ngày trước khi đến rao giảng cho dân Ninivê chỉ là h́nh bóng của việc Ngài sẽ sống lại sau ba ngày chịu chôn táng trong mộ. Dấu lạ của Ngài chính là dấu lạ phục sinh. Tiếc thay người Do Thái chỉ v́ yêu sách dấu lạ theo ư muốn ngang tàng, thiếu thái độ tin tưởng cách đơn sơ chân thành họ đă không đón nhận dấu lạ để được ơn cứu độ.

Mời Bạn: Chúng ta được tham dự vào “dấu lạ phục sinh” này khi chúng ta cùng chết với Đức Kitô và cùng được sống lại với Ngài trong bí tích Rửa tội. Điều Ngài đ̣i hỏi để lănh nhận ơn tái sinh đó là ḷng khiêm nhường sám hối và tin tưởng chân thành.

Chia sẻ: Kiểm điểm lại xem các hoạt động của cộng đoàn, giáo xứ có nhằm đào sâu ḷng sám hối, tăng trưởng đức tin hay chỉ chú trọng vào nghi lễ h́nh thức bên ngoài.

Sống Lời Chúa: Làm một việc đạo đức kín đáo để gây ư thức đức tin trong mọi việc của cả ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương và mạc khải Nước Trời cho những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Xin Chúa giữ ǵn chúng con khỏi lây nhiễm tinh thần thế gian, biết khiêm tốn phục vụ theo gương mẫu của Chúa. Amen.