23/02/2018

 

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 21-28

"Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?"

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đă phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công b́nh chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đă phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đă thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: "Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?

C̣n nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai c̣n nhớ đến mọi việc công chính nó đă thực hiện, v́ sự bất trung nó đă làm và tội lỗi nó đă phạm, nó sẽ phải chết.

Các ngươi nói rằng: 'Đường lối của Chúa không chính trực'. Vậy hỡi nhà Israel, hăy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính v́ tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đă đi, và thực thi công b́nh chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đă phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết". Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 130, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

Đáp: Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? (c. 3)

Xướng: 1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa hăy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. - Đáp.

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. - Đáp.

3) Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi, hơn người lính gác mong trời rạng đông. - Đáp.

4) Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi: Bởi v́ Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".

PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26

"Hăy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đă".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, th́ các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đă nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. C̣n Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em ḿnh, th́ sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", th́ bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", th́ sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất b́nh với con, th́ con hăy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đă, rồi hăy trở lại dâng của lễ. Hăy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc c̣n đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!" Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

THỨ SÁU TUẦN 1 Mùa Chay (Mt 5,20-26)
CÔNG CHÍNH HƠN 
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sên, th́ sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

Suy niệm: Kỷ lục chạy 100m từ bao đời nay dường như không thể vượt qua ngưỡng 10 giây, nay đă liên tục bị phá đổ bởi Usain Bolt (Yu-sên Bôn), tay đua người Jamaica biệt danh “Tia Chớp”, với 9.69 giây năm 2008, và tạm dừng ở mức 9.58 giây trong năm 2009. Với phương châm Olympic “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn”, không ai biết anh sẽ phá kỷ lục của chính ḿnh tới mức nào. Cũng thế đối với đời sống thiêng liêng mà thánh Phao-lô ví như một “cuộc chạy đua” (1Cr 9,24) trong đó ta phải luôn nhắm thẳng tới đích (Pl 3,12-14) để “chạy hết chặng đường” và “giữ vững niềm tin” (2Tm 4,7) th́ Chúa Giê-su đưa ra phương châm “công chính hơn”: không chỉ như “các kinh sư và người Pha-ri-sêu” mà phải là “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).

Mời Bạn: Sống “công chính hơn” không hệ tại ở một số việc làm h́nh thức bên ngoài mà ở cả tấm ḷng yêu mến: không phải cứ dâng nhiều lễ vật lên Chúa là đủ mà trước hết phải sống hoà b́nh với nhau; giới răn “chớ giết người” không chỉ cấm xâm phạm mạng sống con người, mà c̣n đ̣i loại bỏ khỏi tâm trí mọi ư tưởng giận ghét anh em nữa, bởi v́ “ai ghét anh em ḿnh, ấy là kẻ sát nhân” (1Ga 3,15). Hơn nữa, cả khi chúng ta làm những việc tự bản chất là tốt, nhưng nếu không làm v́ mến Chúa th́ những việc đó cũng chưa thể giúp ta đạt được tiêu chí “công chính hơn”này.

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm về những việc tốt bạn làm, xem bạn đă làm v́ hư danh hay v́ ḷng yêu mến Chúa thực sự.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trong mọi việc, con làm chỉ v́ ḷng yêu mến Chúa mà thôi.