02/04/2017

 

Cha Nhật Tuần 5 Ma Chay Năm A.

BI ĐỌC I:  (Ed 37, 12-14)

"Ta sẽ cho cc ngươi thần tr của Ta, v cc ngươi sẽ được sống".

Trch sch Tin tri dkiel.

Đy Cha l Thin Cha phn: "Hỡi dn Ta, ny Ta sẽ mở cửa mồ cc ngươi, Ta sẽ ko cc ngươi ra khỏi mồ v dẫn dắt cc ngươi vo đất Israel. Hỡi dn Ta, cc ngươi sẽ biết Ta l Cha, lc Ta mở cửa mồ cc ngươi, v ko cc ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho cc ngươi thần tr của Ta, v cc ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho cc ngươi an cư trn đất cc ngươi, v cc ngươi biết rằng: Ta l Cha, chnh Ta đ phn v đ thi hnh".  Đ l lời Cha. Tạ Ơn Cha.

ĐP CA:  Tv 129,1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

Đp: Bởi v Cha rộng lượng từ bi, v Cha rất giu ơn cứu độ (c. 7).

1) Từ vực su, lạy Cha, con ku ln Cha. Lạy Cha, xin nghe tiếng con cầu; dm xin Cha hy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van ni của con.  -  Đp.

2) Nếu Cha con nhớ hoi sự lỗi, lạy Cha, no ai chịu nổi được ư? Nhưng Cha thường rộng lượng thứ tha, để cho thin hạ tn thờ knh yu.  -  Đp.

3) Con hy vọng rất nhiều vo Cha, linh hồn con trng cậy ở lời Ngi. Linh hồn con mong đợi Cha con, hơn người lnh gc mong trời rạng đng. -  Đp.

4) Hơn người lnh gc mong hừng đng dậy. Israel đang mong đợi Cha con: Bởi v Cha rộng lượng từ bi, v Cha rất giu ơn cứu độ. V chnh Ngi sẽ giải thot Israel cho khỏi mọi điều gian c. -  Đp.

BI ĐỌC II: (Rm 8-8-11)

"Thnh Thần của Đấng lm cho Đức Gisu Kit từ ci chết sống lại  ở trong anh em".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, những kẻ sống theo xc thịt, th khng thể đẹp lng Cha. Cn anh em, anh em khng sống theo xc thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thnh Thần Cha ở trong anh em. Nếu ai khng c Thnh Thần của Đức Kit, th kẻ ấy khng thuộc về Người. Nhưng nếu Đức Kit ở trong anh em, cho d thn xc đ chết v tội, nhưng tinh thần vẫn sống v đức cng chnh. V nếu Thnh Thần của Đấng đ lm cho Đức Gisu Kit từ ci chết sống lại ở trong anh em, th Đấng đ lm cho Đức Gisu Kit từ ci chết sống lại cũng cho xc phm hay chết của anh em được sống, nhờ Thnh Thần Người ngự trong anh em.   Đ l lời Cha. Tạ Ơn Cha.

CU XƯỚNG TRƯỚC PHC M:  Ga 11,25a - 26

Cha phn: "Ta l sự sống lại v l sự sống; ai tin Ta, sẽ khng chết đời đời".

PHC M:  Ga 11,1-45

"Ta l sự sống lại v l sự sống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, c một người đau liệt tn l Ladar, ở Btania, lng qu của Maria v Martha. (Maria ny chnh l người đ xức dầu thơm cho Cha, v lấy tc lau chn Người. Em trai b l Ladar lm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yu đau liệt". Nghe tin ấy, Cha Gisu liền bảo: "Bệnh ny khng đến nỗi chết, nhưng để lm sng danh Thin Cha v do đ Con Thin Cha sẽ được vinh hiển". Cha Gisu thương Martha v em l Maria v Ladar. Khi hay tin ng ny đau liệt, Người cn lưu lại đ hai ngy. Rồi Người bảo mn đệ: "Chng ta hy trở lại xứ Giuđa". Mn đệ thưa: "Thưa Thầy, mới đy người Do-thi tm nm đ Thầy, m Thầy lại trở về đ ư?" Cha Gisu đp: "Một ngy lại chẳng c mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngy th khng vấp ng, v người ta thấy nh sng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đm sẽ vấp ng v khng c nh sng". Người ni thế, rồi lại bảo họ: "Ladar bạn chng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đnh thức ng". Mn đệ thưa: "Thưa Thầy, nếu ng ta ngủ, ng sẽ khoẻ lại". Cha Gisu c ni về ci chết của Ladar, nhưng mn đệ lại nghĩ Người ni về giấc ngủ. Bấy giờ Cha Gisu mới ni r: "Ladar đ chết. Nhưng Ta mừng cho cc con, v Ta khng c mặt ở đ để cc con tin. Vậy chng ta hy đi đến nh ng". Lc đ Tma, cũng c tn l Điđim, ni với đồng bạn: "Chng ta cũng đi để cng chết với Người". Đến nơi, Cha Gisu thấy Ladar đ được an tng bốn ngy rồi. (Btania chỉ cch Girusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thi đến nh Martha v Maria để an ủi hai b v người em đ chết. Khi hay tin Cha Gisu đến, Martha đi đn Người, cn Maria vẫn ngồi nh. Martha thưa Cha Gisu: "Thưa Thầy, nếu Thầy c mặt ở đy th em con khng chết. Tuy nhin, ngay cả by giờ, con biết Thầy xin g cng Thin Cha, Thin Cha cũng sẽ ban cho Thầy". Cha Gisu ni: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngy tận thế, khi kẻ chết sống lại, th em con sẽ sống lại". Cha Gisu ni: "Ta l sự sống lại v l sự sống, ai tin Ta, dầu c chết cũng sẽ được sống. V kẻ no sống m tin Ta, sẽ khng chết bao giờ. Con c tin điều đ khng?" B thưa: "Thưa Thầy, vng, con đ tin Thầy l Đấng Kit, Con Thin Cha hằng sống đ đến trong thế gian". Ni xong b về gọi Maria em gi b v ni thầm với em rằng: "Thầy ở ngoi kia, Thầy gọi em". Nghe vậy, Maria vội vng đứng dậy v đi đến cng Cha. V lc đ Cha Gisu chưa vo trong lng, Người cn đang đứng ở nơi Martha đ gặp Người. Những người Do-thi cng ở trong nh với Maria v an ủi b, khi thấy b vội v đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo b, tưởng rằng b đi ra khc ngoi mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Cha Gisu đứng, thấy Người, b liền sấp mnh xuống dưới chn Người v ni: "Thưa Thầy, nếu Thầy c mặt đy, th em con khng chết". Khi thấy b khc nức nở v những người Do-thi theo b cũng khc, Cha Gisu thổn thức v xc động. Người hỏi: "Đ an tng Ladar ở đu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến m xem". Cha Gisu rơi lệ. Người Do-thi liền ni: "Ka, xem Ngi thương ng ấy biết bao!" Nhưng c mấy kẻ trong đm ni: "ng ấy đ mở mắt người m từ khi mới sinh m khng lm được cho người ny khỏi chết ư?" Cha Gisu lại xc động; Người đi đến mộ. Mộ đ l một hang nhỏ c tảng đ đậy trn. Cha Gisu bảo: "Hy đẩy tảng đ ra". Martha l chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đ nặng mi rồi v đ bốn ngy". Cha Gisu lại ni: "Ta đ chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, th con sẽ xem thấy vinh quang của Thin Cha sao?" Thế l người ta cất tảng đ ra. Cha Gisu ngước nhn ln v ni: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đ nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con ni ln v những người đứng xung quanh đy, để họ tin rằng Cha đ sai Con".  Ni rồi, Người ku lớn tiếng: "Ladar! Hy ra đy!" Người đ chết đi ra, chn tay cn quấn những mảnh vải, trn mặt quấn khăn liệm. Cha Gisu bảo: "Hy cởi ra cho anh ấy đi". Một số người Do-thi đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Cha Gisu lm, th đ tin vo Người. Đ l lời Cha. Lạy Cha Kit, Ngợi Khen Cha.

 

CHA NHẬT TUẦN 5 MA CHAY.  Ga 11,1-45

TIN VO ĐẤNG L SỰ SỐNG

Chnh Thầy l sự sống lại v l sự sống. Ai tin vo Thầy th d đ chết, cũng sẽ được sống. Ai sống v tin vo Thầy th sẽ khng bao giờ phải chết. Chị c tin thế khng? (Ga 11,25-26)

Suy niệm: Chỉ cn hai tuần nữa chng ta mừng biến cố quan trọng nhất trong đời sống đức tin của người Ki-t hữu: Cha Ki-t phục sinh. Thế nhưng chng ta khng chỉ kỷ niệm biến cố đ như một sự kiện trong qu khứ, m cn cử hnh hồng n sự sống cho chng ta hm nay v mi mun đời. Khi chứng kiến những người thn ra đi, nhất l ra đi đột ngột, tang gia buồn sầu, chỉ thấy khung trời mịt m đầy nước mắt. Nếu khng c niềm tin vo sự sống lại v sự sống mun đời sau ci chết, th ci g sẽ nng đỡ, an ủi tang gia trước sự phi l của ci chết? Đấng đ khng kết thc cuộc đời trong nấm mồ, nhưng đ ra khỏi mồ trong vinh quang, Đấng ấy c thể đưa ta đến vinh quang phục sinh với Ngi. Chng ta tin v tn thờ Đấng ấy.

Mời Bạn: Kinh nghiệm trong những lc phải tiễn đưa người thn về nơi an nghỉ c lm bạn mạnh mẽ hơn trong niềm tin vo sự sống lại của thn xc khng?

Sống Lời Cha: Viếng nghĩa trang v suy niệm việc Cha chịu an tng trong huyệt đ.

Cầu nguyện: Lạy Cha, con tin rằng sự chết l một phần của sự sống. Con tin rằng mỗi khi chng con bước từ giai đoạn ny sang giai đoạn khc của cuộc đời, th đều c một ci g đ chết đi v một ci g đ mới sinh ra. Con tin rằng chng con nếm mi sự chết trong những lc c đơn, phiền muộn, thất vọng, thất bại, bị ruồng bỏ. Với đức tin của người tn hữu, con tin rằng ci chết khng dập tắt được nh sng, m chỉ l tắt đn đi ngủ. Amen.