06/04/2017

 

Thứ Năm Tuần V Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: St 17,3-9

"Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc".

Trích sách Sáng Thế.

Trong ngày ấy, Abram sấp ḿnh xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: "Này Ta đây, Ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc. Thiên hạ sẽ không c̣n gọi ngươi là Abram nữa, nhưng sẽ gọi là Abraham, v́ Ta đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ta sẽ ban cho ngươi con cháu đông đúc. Ta sẽ đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc, và nhiều vua chúa xuất thân từ ngươi. Ta sẽ thiết lập giao ước vĩnh viễn giữa Ta với ngươi cùng con cháu ngươi từ thế hệ này qua thế hệ khác, để Ta trở nên Thiên Chúa của ngươi và của ḍng dơi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và ḍng dơi ngươi đất mà ngươi cư ngụ, sẽ cho ngươi làm chủ vĩnh viễn toàn cơi đất Canaan và Ta sẽ là Chúa của chúng". Chúa lại phán cùng Abraham rằng: "Phần ngươi và ḍng dơi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, hăy giữ lời giao ước của Ta". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 104, 4-5. 6-7. 8-9

Đáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

1) Hăy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hăy t́m kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hăy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đă làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. - Đáp.

2) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. - Đáp.

3) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đă an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đă kư cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đă thề với Isaac. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Am 5,14

Các ngươi hăy t́m điều lành, chớ đừng t́m điều dữ, để các ngươi được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi.

PHÚC ÂM: (Ga 8- 51-59)

"Cha các ngươi là Abraham đă hân hoan v́ nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, th́ muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ th́ chúng tôi biết rơ ông bị quỷ ám. Abraham đă chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: 'Ai giữ lời Ta, th́ không bao giờ phải chết'. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đă chết, các tiên tri cũng đă chết. Ông cho ḿnh là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính ḿnh, th́ vinh quang của Ta sẽ không giá trị ǵ. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. C̣n Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, th́ Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đă hân hoan, v́ nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đă thấy và đă vui mừng". Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đă trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, th́ Ta đă có rồi". Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn ḿnh đi ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa.  Lạy Chúa Ki tô, Ngợi Khen Chúa.

 

THỨ NĂM TUẦN 5 MC  Ga 8,51-59

LỜI CHÚA LÀ SỨC SỐNG

“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ lời tôi, th́ sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 8,51)

Suy niệm: Đă đến lúc Đức Giê-su nói rơ sự thật về Người, dù sự thật này có dẫn đến thập giá. Thật vậy, người Do thái thấy những lời Đức Giê-su nói chứa đầy nghịch lư: - chưa được năm mươi tuổi mà lại “có trước Áp-ra-ham”; - ai tuân giữ Lời Chúa th́ được sống thế mà “Áp-ra-ham đă chết, và các ngôn sứ cũng vậy”; - và c̣n cả gan xưng ḿnh là “Đấng Hằng Hữu” nữa chứ! Đúng là ‘cái miệng hại cái thân!’: tuyên bố ḿnh có Lời ban sự sống mà chính ḿnh lại bị đóng đinh thập giá! Thế nhưng nghịch lư của thập giá chỉ được giải mă khi được đẩy đến tận cùng: khi chính Đấng chịu đóng đinh đă từ cơi chết sống lại.

Mời Bạn: “Cánh cửa để đi vào hạnh phúc không chỉ là những suy nghĩ tích cực, mà phải là năng lực chấp nhận thực tế” (J.Cazapinxki). Thiên Chúa mời gọi chúng ta giũ bỏ các định kiến để mở ḷng đón nhận thực tế của Ngài, một thực tế bất ngờ thậm chí c̣n phi lư nữa. Ta cần trở nên khác – suy nghĩ khác, hành động khác. Chỉ khi chiêm ngắm Đức Giê-su chịu đóng đinh, ta mới cảm nghiệm được Lời Chúa là sức sống cho ḿnh.

Mời bạn chia sẻ một lần cảm nghiệm Lời Chúa đem lại sức sống cho bạn.

Sống Lời Chúa: Trong những ngày chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, ta dành thêm thời giờ cho việc hồi tâm, tĩnh tâm; bớt những cuộc vui chơi giải trí sa đà, để hiệp thông với Chúa Giê-su trong cuộc khổ nạn và để cảm nghiệm hơn t́nh Chúa yêu ta.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận thập giá trong đời con để nhờ đó con cũng nhận được sức sống của Ngài.” Amen.