08/04/2017

 

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: (Ed 37,21-28)

"Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất".

 Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ; từ khắp nơi, Ta sẽ quy tụ chúng lại và đưa chúng về quê hương. Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất sống trong đất của chúng, ở trên núi Israel; chỉ có một vua cai trị chúng; chúng sẽ không c̣n là hai dân tộc, cũng chẳng c̣n chia làm hai nước nữa. Chúng sẽ không c̣n dơ nhớp v́ thần tượng, v́ các điều ghê tởm và mọi tội lỗi của chúng. Ta sẽ cứu thoát chúng khỏi mọi nơi tội lỗi. Ta sẽ thanh tẩy chúng; chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Đavit tôi tớ Ta sẽ là vua của chúng, chúng sẽ chỉ có một chủ chăn mà thôi. Chúng sẽ tuân giữ và thực thi các giới răn của Ta. Chúng sẽ cư ngụ trong đất mà Ta đă ban cho Giacóp tôi tớ Ta, và là đất tổ phụ chúng đă cư ngụ; chúng và con cái cùng cháu chắt của chúng sẽ cư ngụ ở đó đến muôn đời. Và Đavit, tôi tớ Ta, sẽ là vua của chúng đến muôn đời. Ta sẽ kư kết với chúng một giao ước hoà b́nh: Đó sẽ là một giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ gầy dựng chúng, sẽ cho chúng sinh sản ra nhiều và sẽ thiết lập nơi thánh Ta giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà Tạm Ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. Các dân tộc sẽ biết rằng Ta là Chúa, Đấng thánh hoá Israel, khi đă lập nơi thánh Ta ở giữa chúng đến muôn đời". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Gr 31, 10.11-12ab.13

Đáp: Chúa sẽ ǵn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên ḿnh (c. 10d).

1) Hỡi các dân tộc, hăy nghe lời Chúa, hăy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm; hăy nói rằng: "Đấng đă phân tán Israel, sẽ quy tụ nó lại, và sẽ ǵn giữ nó, như mục tử chăn dắt đoàn chiên ḿnh". - Đáp.

2) V́ Chúa đă giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người. - Đáp.

3) Bấy giờ người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ed 33,11

Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống".

PHÚC ÂM: (Ga 11,45-56)

"Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối".

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều kẻ đă tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đă làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao đây? V́ người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, th́ mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta". Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: "Quư vị không hiểu ǵ cả! Quư vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, c̣n hơn là toàn dân bị tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đă nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng c̣n để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. V́ thế Chúa Giêsu không c̣n công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đă gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ t́m Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?" C̣n các thượng tế và biệt phái đă ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, th́ phải tố cáo để họ bắt Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ BẢY TUẦN 5 Mua Chay  (Mt 1,16.18-21.24a)

HÀNH TR̀NH ĐỨC TIN

“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.”

Suy niệm: Từ khi được chọn làm cha nuôi Đấng Cứu Thế, thánh Giu-se bước vào cuộc hành tŕnh mịt mù của đức tin. Một hài nhi nhỏ bé mong manh chạy trốn vua Hê-rô-đê lại là một vị Thiên Chúa tối cao. Một phụ nữ đơn sơ nghèo hèn lại là Mẹ của Đấng Cứu Thế. Chúa làm người trọn vẹn quá đến nỗi Giu-se không thể hiểu điều ǵ đang diễn ra. Nhưng thay v́ nghi ngờ, hoang mang, Giu-se chọn thái độ thinh lặng chiêm ngắm mầu nhiệm của Thiên Chúa. Giu-se tiếp tục “xin vâng,” mặc dù thánh ư Chúa không luôn luôn rơ ràng mà nhiều khi chỉ là những tiếng vọng mơ hồ giữa giấc chiêm bao.

Mời Bạn: Hành tŕnh bước theo Chúa Ki-tô của chúng ta nhiều khi cũng tăm tối mịt mù như những ǵ thánh Giu-se đă trải nghiệm. Trong gia đ́nh và ngoài xă hội, nhiều khi chúng ta cố gắng sống tốt và làm điều tốt nhưng lại phải đối diện với những ganh tỵ, hiểu lầm, gièm pha, vu khống và chống đối. Nhiều khi chúng ta bước đi trong bóng đêm của đức tin với nhiều suy nghĩ hoang mang: Đâu là sự thật, đâu là chân lư và công bằng, Thiên Chúa ở đâu?

Chia sẻ: Khi gặp thử thách trong đời: Bạn đă ứng xử ra sao? Bạn có lấy đức tin làm ánh sáng dẫn đường không?

Sống Lời Chúa: Không suy diễn và quyết định theo ư ḿnh, nhưng luôn t́m kiếm và làm theo thánh ư Chúa.

Cầu nguyện: Lạy thánh Giu-se, xin giúp con học lấy đời sống thinh lặng và đức tin kiên vững như ngài, để giữa những bóng đêm thử thách trong đời, con luôn b́nh tĩnh đón nhận ư Chúa với niềm xác tín rằng có Chúa luôn đồng hành với con. Amen.