13/04/2017

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

BÀI ĐỌC I: Xh 12, 1-8.11-14

"Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hăy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: "Mùng mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đ́nh, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, th́ phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật ǵ, phải là chiên đực, được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày mười bốn tháng này, rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này: Phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vă: v́ đó là ngày Vượt Qua của Chúa. Đêm ấy Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập, sẽ giết các con đầu ḷng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến súc vật, và Ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai-cập: v́ Ta là Chúa. Máu bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ là dấu hiệu; và khi thấy máu, Ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại khi Ta giáng hoạ trên xứ Ai-cập. Các ngươi hăy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời". Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 115,12-13.15-16bc.17-18

Đáp: Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô (x. 1 Cr 10, 16).

Xướng: 1) Tôi lấy ǵ dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lănh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. - Đáp.

2) Trước mặt Chúa, thật là quư hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đă bẽ găy xiềng xích cho con. - Đáp.

3) Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 11, 23-26

"Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đă lănh nhận nơi Chúa điều mà tôi đă truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hăy lănh nhận mà ăn, này là Ḿnh Ta, sẽ bị nộp v́ các con: Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, và phán: "Chén này là Tân ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta". V́ mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 13, 34

Chúa phán: "Thầy ban cho các con một giới răn mới, là các con hăy yêu thương nhau, như Thầy đă yêu thương các con".

PHÚC ÂM: Ga 13, 1-15

"Ngài yêu thương họ đến cùng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đă đến giờ Ḿnh phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về ḿnh c̣n đang ở thế gian, th́ đă yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào ḷng Giuđa Iscariô, con Simon, ư định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đă trao phó mọi sự trong tay ḿnh, và v́ Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hăy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, v́ cả ḿnh đă sạch. Tuy các con đă sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". V́ Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu". Sau khi đă rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đă trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa th́ phải lắm, v́ đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà c̣n rửa chân cho các con, th́ các con cũng phải rửa chân cho nhau. V́ Thầy đă làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đă làm cho các con". Đó là lời Chúa.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH  GA 13,1-15

LỄ TIỆC LY  

YÊU ĐẾN CÙNG

“Và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)

Suy niệm: Tam Nhật Thánh là những ngày cao điểm và trung tâm của Năm Phụng Vụ. Đó chính là những ngày Thiên Chúa thể hiện tột đỉnh t́nh yêu của Ngài dành cho nhân loại. Thiên Chúa yêu thương là yêu đến cùng, là cho đi tất cả cách dứt khoát và vĩnh viễn. Đức Ki-tô khởi đầu cho thời khắc cao trào của T́nh Yêu tự huỷ ḿnh ra không (x. Pl 2,7) bằng hành động quỳ gối rửa chân cho các tông đồ. Việc Chúa lập bí tích Thánh Thể tiếp theo – dù Phúc Âm theo thánh Gio-an không minh nhiên nhắc tới, – là sáng kiến tuyệt đỉnh của T́nh Yêu để trao ban chính Thân Ḿnh Ngài cho nhân loại. Hành động Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ và việc Ngài tự hiến trong Bí tích Thánh Thể được gói trọn trong mệnh lệnh “hăy làm như Thầy đă làm” (x. Ga 13,15), là “hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương” (Ga 13,34).

Mời Bạn : đọc kỹ bài Tin Mừng hôm nay, và dừng lại thật lâu ở câu: “Và Người yêu thương họ đến cùng” để cảm nhận t́nh yêu của Đức Giê-su với nhân loại và với ḿnh, đồng thời, để yêu thương anh em “như Thầy đă yêu”.

Chia sẻ: cảm nhận ḿnh thật hạnh phúc v́ được Thiên Chúa yêu thương và cho làm bạn hữu của Người.

Sống Lời Chúa: Tham dự cách tích cực vào các cử hành phụng vụ của Tam Nhật Thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đă yêu thương chúng con đến cùng, đến độ Chúa ban tặng cho chúng con chính Thân Ḿnh Chúa. Xin cho chúng con, trong những ngày này, cảm nghiệm được t́nh yêu của Chúa, và cũng hiến dâng cho Chúa tất cả con người và cuộc sống của chúng con. Amen.