14/04/2017

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa  

 TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

BÀI ĐỌC I: Is 52, 13-53,12

"Người đă bị thương tích v́ tội lỗi chúng ta".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này tôi tớ Ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời. Cũng như nhiều người đă kinh ngạc, v́ thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không c̣n nữa, cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không c̣n biết nói chi trước mặt người. V́ họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho ḿnh, sẽ biết điều ḿnh chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đă tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây, tự đất khô khan. Người chẳng c̣n h́nh dáng, cũng chẳng c̣n sắc đẹp để chúng ta nh́n ngắm, không c̣n vẻ bên ngoài, để chúng ta yêu thích; bị người đời khinh dể như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dể, bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đă mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đă gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng người đă bị thương tích v́ tội lỗi chúng ta, bị tan nát v́ sự gian ác chúng ta. Người lănh lấy h́nh phạt cho chúng ta được b́nh an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngả. Chúa đă chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân v́ người t́nh nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông, người thinh lặng chẳng hé môi. Do cưỡng bách và án lệnh, người đă bị tiêu diệt; ai sẽ c̣n kể đến ḍng dơi người nữa, bởi v́ người đă bị khai trừ khỏi đất người sống; v́ tội lỗi dân Ta, Ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác, nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang, mặc dầu người đă không làm chi bất chánh, và miệng người không nói lời gian dối. Chúa đă muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một ḍng dơi trường tồn, và nhờ người, ư định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả măn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, Ta trao phó nhiều dân cho người, người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi v́ người đă hiến thân chịu chết và đă bị liệt vào hàng phạm nhân, người đă mang lấy tội của nhiều người, và đă cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 30, 2 và 6. 12-13. 15-16.17 và 25

Đáp: Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha (Lc 23, 46).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con t́m đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, v́ đức công minh Ngài, xin cứu chữa con! Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. - Đáp.

2) Con trở nên đồ ô nhục đối với những người thù, nên tṛ cười cho khách lân bang, và mối lo sợ cho người quen biết; gặp con ngoài đường, họ tránh xa con. Con bị người ta quên, không để ư tới, dường như đă chết, con đă trở nên như cái b́nh bị vỡ tan. - Đáp.

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại. - Đáp.

4) Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Ḷng chư vị hăy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Dt 4, 14-16; 5,7-9

"Người đă học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đă trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời".

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, chúng ta có một thượng tế cao cả đă đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hăy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. V́ chưng, không phải chúng ta có thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đă từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi c̣n sống ở đời này, Chúa Kitô đă lớn tiếng rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu ḿnh khỏi chết, và v́ ḷng thành kính, Người đă được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đă học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đă trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Pl 2, 8-9

Chúa Kitô v́ chúng ta đă vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. V́ thế, Thiên Chúa đă tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

 

PHÚC ÂM: Ga 18,1-19- 42

"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Xêrông, ở đó có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ. Giuđa, tên phản bội, đă biết rơ nơi đó, v́ Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ. Nên Giuđa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và biệt phái cấp cho, nó đến đây với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu đă biết mọi sự sẽ xảy đến cho Ḿnh, nên Người tiến ra và hỏi chúng: "Các ngươi t́m ai?"

C. Chúng thưa lại: S. "Giêsu Nadarét". C. Chúa Giêsu bảo: "Ta đây". C. Giuđa là kẻ định nộp Người cũng đứng đó với bọn chúng. Nhưng khi Người vừa nói "Ta đây", bọn chúng giật lùi lại và ngă xuống đất. Người lại hỏi chúng: "Các ngươi t́m ai?" C. Chúng thưa: S. "Giêsu Nadarét". C. Chúa Giêsu đáp lại: "Ta đă bảo các ngươi rằng Ta đây! Vậy nếu các ngươi t́m bắt Ta, th́ hăy để cho những người này đi". C. Như thế là trọn lời đă nói: "Con chẳng để mất người nào trong những kẻ Cha đă trao phó cho Con". Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tai bên phải. Đầy tớ ấy tên là Mancô. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: "Hăy xỏ gươm vào bao. Chén Cha Ta đă trao lẽ nào Ta không uống!" C. Bấy giờ, toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do-thái bắt Chúa Giêsu trói lại, và điệu Người đến nhà ông Anna trước, v́ ông là nhạc phụ của Caipha đương làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha là người đă giúp ư kiến này cho người Do-thái: để một người chết thay cho cả dân th́ lợi hơn. C̣n Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế, c̣n Phêrô đứng lại ngoài cửa. V́ thế, môn đệ kia là người quen với vị thượng tế, nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ t́ gác cửa liền bảo Phêrô: S. "Có phải ông cũng là môn đệ của người đó không?" C. Ông đáp: S. "Tôi không phải đâu". C. Đám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi v́ trời lạnh, Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lư của Người. Chúa Giêsu đáp: "Tôi đă nói công khai trước mặt thiên hạ, Tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do-thái thường tụ họp, Tôi không nói chi thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi Tôi? Ông cứ hỏi những người đă nghe Tôi về những điều Tôi đă giảng dạy. Họ đă quá rơ điều Tôi nói". C. Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà nói: S. "Anh trả lời vị thượng tế như thế ư". C. Chúa Giêsu đáp: "Nếu Ta nói sai, hăy chứng minh điều sai đó; mà nếu Ta nói phải, th́ tại sao anh lại đánh Ta?" C. Rồi Anna cho giải Người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Caipha. Lúc ấy Phêrô đang đứng sưởi. Họ bảo ông: S. "Có phải ông cũng là môn đệ người đó không?" C. Ông chối và nói: S. "Tôi không phải đâu". C. Một tên thủ hạ của vị thượng tế, có họ với người bị Phêrô chém đứt tai, căi lại rằng: S. "Tôi đă chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao?" C. Phêrô lại chối nữa, và ngay lúc đó gà liền gáy. Bấy giờ họ điệu Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến pháp đ́nh. Lúc đó tảng sáng và họ không vào pháp đ́nh để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn Lễ Vượt Qua. Lúc ấy Philatô ra ngoài để gặp họ và nói: S. "Các ngươi tố cáo người này về điều ǵ". C. Họ đáp: S. "Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đă không nộp cho quan". C. Philatô bảo họ: S. "Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông". C. Nhưng người Do-thái đáp lại: S. "Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả". C. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đă nói trước: Người sẽ phải chết cách nào. Bấy giờ Philatô trở vào pháp đ́nh gọi Chúa Giêsu đến mà hỏi: S. "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" C. Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ư nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?" C. Philatô đáp: S. "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đă trao nộp ông cho ta. Ông đă làm ǵ?" C. Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, th́ những người của tôi đă chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng nước tôi không thuộc chốn này". C. Philatô hỏi lại: S. "Vậy ông là Vua ư?" C. Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng: Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lư. Ai thuộc về Chân lư th́ nghe tiếng tôi". C. Philatô bảo Người: S. "Chân lư là cái ǵ?" C. Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do-thái và bảo họ: S. "Ta không thấy nơi người này có lư do để khép án. Nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp Lễ Vượt Qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích Vua Do-thái cho các ngươi chăng?" C. Họ liền la lên: S. "Không phải tên đó, nhưng là Baraba". C. Baraba là một tên cướp. Bấy giờ Philatô truyền đem Chúa Giêsu đi mà đánh đ̣n Người. Binh sĩ kết một triều thiên bằng gai nhọn đội lên đầu Người và nói: S. "Tâu Vua Do-thái!" C. Và vả mặt Người. Philatô lại ra ngoài và nói: S. "Đây ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lư do để kết án". C. Bấy giờ Chúa Giêsu đi ra, đội măo gai và khoác áo đỏ. Philatô bảo họ: S. "Này là Người". C. Vừa thấy Người, các thượng tế và vệ binh liền la to: S. "Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!" C. Philatô bảo họ: S. "Đấy các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá, phần ta, ta không thấy lư do nào kết tội ông". C. Người Do-thái đáp lại: S. "Chúng tôi đă có luật, và theo luật đó nó phải chết, v́ nó tự xưng là Con Thiên Chúa". C. Nghe lời đó Philatô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp đ́nh và nói với Chúa Giêsu: S. "Ông ở đâu đến?" C. Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại câu nào. Bấy giờ Philatô bảo Người: S. "Ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao?" C. Chúa Giêsu đáp: "Quan chẳng có quyền ǵ trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho, v́ thế nên kẻ nộp tôi cho quan, mắc tội nặng hơn". C. Từ lúc đó Philatô t́m cách tha Người. Nhưng người Do-thái la lên: S. "Nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Xêsa, v́ ai xưng ḿnh là vua, kẻ đó chống lại Xêsa". C. Philatô vừa nghe lời đó, liền cho điệu Chúa Giêsu ra ngoài rồi ông lên ngồi toà xử, nơi gọi là Nền đá, tiếng Do-thái gọi là Gabbatha. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu ngày chuẩn bị Lễ Vượt Qua. Philatô bảo dân: S. "Đây là vua các ngươi". C. Nhưng họ càng la to: S. "Giết đi! Giết đi! Đóng đinh nó đi!" C. Philatô nói: S. "Ta đóng đinh vua các ngươi ư?" C. Các thượng tế đáp: S. "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xêsa". C. Bấy giờ quan giao Người cho họ đem đóng đinh. Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi. Và chính Người vác thập giá đến nơi kia gọi là Núi Sọ, tiếng Do-thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng đinh Người trên thập giá cùng với hai người khác nữa: mỗi người một bên, c̣n Chúa Giêsu th́ ở giữa. Philatô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: "Giêsu, Nadarét, vua dân Do-thái". Nhiều người Do-thái đọc được bảng đó, v́ nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh th́ gần thành phố, mà bảng viết th́ bằng tiếng Do-thái, Hy-lạp và La-tinh. V́ thế các thượng tế đến thưa với Philatô: S. Xin đừng viết "Vua dân Do Thái", nhưng nên viết: "Người này đă nói: 'Ta là vua dân Do-thái'". C. Philatô đáp: S. "Điều ta đă viết là đă viết". C. Khi quân lính đă đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi th́ họ lấy áo Người chia làm bốn phần cho mỗi người một phần, c̣n cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau: S. "Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hăy rút thăm xem ai được th́ lấy". C. Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Chúng đă chia nhau các áo Ta và đă rút thăm áo dài của Ta". Chính quân lính đă làm điều đó. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Hỡi Bà, này là con Bà". C. Rồi Người lại nói với môn đệ: "Này là Mẹ con". C. Và từ giờ đó môn đệ đă lănh nhận Bà về nhà ḿnh. Sau đó, v́ biết rằng mọi sự đă hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: "Ta khát!" C. Ở đó có một b́nh đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người. Khi đă nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói: "Mọi sự đă hoàn tất". C. Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ: để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sabbat, v́ ngày Sabbat là ngày đại lễ, nên người Do-thái xin Philatô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với Người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy Người đă chết, nên không đánh dập ống chân Người nữa, tuy nhiên một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người; tức th́ máu cùng nước chảy ra. Kẻ đă xem thấy th́ đă minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng ḿnh nói thật để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đă xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của Người". Lời Kinh Thánh khác rằng: "Họ sẽ nh́n xem Đấng họ đă đâm thâu qua". Sau đó, Giuse người xứ Arimathia, môn đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín v́ sợ người Do-thái, xin Philatô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Philatô cho phép. Và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicôđêmô cũng đến, ông là người trước kia đă đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng một trăm cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do-thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh có cái vườn và trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ai. V́ là ngày chuẩn bị lễ của người Do-thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đă mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GA 18,1-19,42

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

“Tôi đă sinh ra và đă đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật th́ nghe tiếng tôi.”(Ga 18,37)

Suy niệm: Đoạn Tin Mừng rất dài này có thể làm nhiều người bắt hụt hai từ rất quan trọng: “sự thật”! Chính v́ sự thật này mà có ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Nhiều người trong chúng ta hôm nay cũng đă hỏi câu hỏi của Phi-la-tô: “Sự thật là ǵ?” Và cũng có nhiều người trong chúng ta hỏi mà không dám dấn thân t́m kiếm và sống cho tới cùng câu trả lời cho vấn nạn đó. Sự thật mà Thiên Chúa mạc khải không phải là một chân lư theo kiểu toán học như ‘hai với hai là bốn’. Không ai cần liều chết để làm chứng cho những chân lư kiểu này. Sự thật của Ki-tô giáo trước hết là một con người: Đức Giê-su Ki-tô, Đấng là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Sự thật này mời gọi ḷng tin và thúc đẩy chứng tá. Tin để ḿnh được sống và trao chứng tá để người cũng tin và được sống. Như thánh Gio-an, “biết ḿnh nói sự thật để cả anh em nữa cũng tin.” Trong Chúa Thánh Thần, Giáo Hội thi hành sứ mạng thừa sai để làm chứng cho Sự Thật.

Mời Bạn: Ư thức rằng Đức Ki-tô không phải là sự thật để ta nh́n một cách bàng quan, nhưng là Sự Thật mời gọi ta dấn thân và khám phá.

Chia sẻ: Đâu là những biểu hiện cho thấy ta có thể chưa hoàn toàn ở trong Sự Thật?

Sống Lời Chúa: Tham dự thật sốt sắng các nghi thức của ngày thứ Sáu Thánh và mời một người khác cùng làm như vậy với bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban sức mạnh cho con để con dám đứng về phía Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa và làm chứng cho chính Chúa là Sự Thật. Amen.