17/04/2017

 

Thứ Hai Tuần I Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I:  Cv 2, 14. 22-32

"Thiên Chúa đă cho Đức Kitô phục sinh, và tất cả chúng tôi làm chứng về Người".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hăy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, xin hăy nghe những lời này: "Đức Giêsu Nadarét là người đă được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ, mà Thiên Chúa đă dùng Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đă biết. Theo như Thiên Chúa đă định và biết trước, Người đă bị nộp, và anh em đă dùng tay kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Nhưng Thiên Chúa đă giải thoát Người khỏi những đau khổ của cơi chết mà cho Người phục sinh, v́ không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. V́ chưng, Đavít đă nói về Người rằng: 'Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, v́ Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. V́ thế, ḷng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông; v́ Chúa không để linh hồn tôi trong cơi chết, và không để Đấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đă cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi tràn đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'. "Hỡi anh em, xin cho phép tôi được bạo dạn nói với anh em về tổ phụ Đavít rằng: ngài đă băng hà, đă được an táng và lăng tẩm của ngài c̣n nằm giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng v́ ngài là tiên tri, và biết Thiên Chúa đă thề hứa với ngài sẽ cho một người trong ḍng dơi ngài ngồi trên ngai vàng của ngài, nên thấy trước, ngài đă nói về việc Chúa Kitô phục sinh, v́ Người không phải bị bỏ rơi trong cơi chết, và xác Người không bị huỷ diệt. Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đă cho sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy".  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 15,1-2a và 5.7-8. 9-10.11

Đáp:  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, v́ con t́m nương tựa Chúa (c. 1).

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, v́ con t́m nương tựa Chúa; con thưa cùng Chúa: "Ngài là chúa tể con. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con".    -   Đáp.

2) Con chúc tụng Chúa v́ đă ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều ḷng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, v́ Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.   -  Đáp.         

3) Bởi thế ḷng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ: ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, v́ Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy sự hư nát.    -  Đáp.         

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời!    -  Đáp.      

ALLELUIA:  Tv 117, 24

Alleluia. Alleluia, alleluia! - Đây là ngày Chúa đă thực hiện, chúng ta hăy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

PHÚC ÂM:  (Mt 28, 8-15)

"Hăy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Chào các bà". Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: "Các bà đừng sợ. Hăy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta". Đang khi các bà lên đường, th́ mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những ǵ đă xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lăo, và sau khi đă bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hăy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, th́ môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu". Bọn lính canh nhận tiền và đă làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH  (Mt 28-8-15)

ĐIỂM HẸN CỦA ĐẤNG PHỤC SINH

Ghi nhớ:«Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó» (Mt 28,10)

Suy niệm: Bài Tin Mừng tường thuật lại việc Đức Giêsu hiện ra với các bà, trước tiên là để củng cố niềm tin và sau đó là sai họ đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Các bà đă vâng lời Đức Giêsu và hoàn thành rất tốt. Vây chúng ta ngay hôm nay đă được nghe, được biết, được cảm nghiệm về Tin Mừng Phục Sinh chúng ta đă rao giảng Chúa cho mọi người chưa hay vẫn c̣n thờ ờ. Vậy ta hăy noi gương các bà hôm nay mà mau mắn rảo giảng Lời Chuá cho mọi người nhất là các anh em lương dân.

Sống Lời Chúa: Nhiệt thành trong việc rao giảng Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành những người thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội hôm nay. Amen.