18/04/2017

 

Thứ Ba Tuần I Ma Phục Sinh

BI ĐỌC I:  Cv 2, 36-41

"Anh em hy ăn năn sm hối v mỗi người trong anh em hy chịu php rửa nhn danh Đức Kit".

 Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong ngy lễ Ngũ Tuần, Phr ni với những người Do-thi rằng: "Xin ton thể nh Israel hy nhận biết rằng: Thin Cha đ tn Đức Gisu m anh em đ đng đinh, ln lm Cha v lm Đấng Kit". Nghe những lời ni trn, họ đau đớn trong lng, ni cng Phr v cc Tng đồ khc rằng: "Thưa cc ng, chng ti phải lm g?" Phr ni với họ: "Anh em hy ăn năn sắm hối, v mỗi người trong anh em hy chịu php rửa nhn danh Đức Gisu Kit để được tha tội; v anh em sẽ nhận lnh Thnh Thần. V chưng, đ l lời hứa cho anh em, con ci anh em v mọi người sống ở phương xa m Cha l Thin Cha chng ta sẽ ku gọi đến!" Phr cn minh chứng bằng nhiều lời khc nữa, v khuyn bảo họ rằng: "Anh em hy cứu mnh khỏi dng di gian t ny". Vậy những kẻ chấp nhận lời ngi giảng đều chịu php rửa, v ngy hm ấy c thm chừng ba ngn người gia nhập đạo. Đ l lời Cha. Tạ Ơn Cha.

ĐP CA: (Tv 32, 4-5. 18-19. 20 v 22)

Đp:  Địa cầu đầy n sủng Cha (c. 5b).

Hoặc đọc:  Alleluia.

1)  V lời Cha l lời chn chnh, bao việc Cha lm đều đng cậy tin. Cha yu chuộng điều cng minh chnh trực, địa cầu đầy n sủng Cha.    -  Đp.

2)  Ka Cha để mắt coi những kẻ knh sợ Ngi, nhn xem những ai cậy trng n sủng của Ngi, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, v nui dưỡng họ trong cảnh cơ hn.    -  Đp.

3)  Linh hồn chng con mong đợi Cha, chnh Ngi l Đấng ph trợ v che chở chng con. Lạy Cha, xin đổ lng từ bi xuống trn chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi.    -   Đp.

ALLELUIA:  Ga 14, 8

Alleluia, alleluia! - Đy l ngy Cha đ thực hiện, chng ta hy mừng rỡ hn hoan về ngy đ. - Alleluia.

PHC M:  Ga 20, 11-18

"Ti đ trng thấy v Người đ phn với ti những điều ấy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, b Maria đang cn đứng gần mồ Cha m than khc. Nhn vo trong mồ, b thấy hai thin thần mặc o trắng đang ngồi nơi đ đặt xc Cha Gisu, một vị ngồi pha đng đầu, một vị ngồi pha đng chn. Hai vị hỏi: "Tại sao b khc?" B trả lời: "Người ta đ lấy mất xc Cha ti v ti khng biết người ta đ để Người ở đu?" Vừa ni xong, b quay mặt lại, th thấy Cha Gisu đ đứng đ, nhưng b chưa biết l Cha Gisu. Cha Gisu hỏi: "B kia, sao m khc, b tm ai?" Tưởng l người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ng, nếu ng đ mang xc Người đi, th xin cho ti biết ng đ đặt Người ở đu, để ti đến lấy xc Người". Cha Gisu gọi: "Maria". Quay mặt lại, b thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa l "Lạy Thầy!"). Cha Gisu bảo b: "Đừng động đến Ta, v Ta chưa về cng Cha Ta. Nhưng hy đi bo tin cho cc anh em Ta hay v bảo họ rằng: Ta về cng Cha Ta, cũng l Cha cc con; về cng Thin Cha Ta, cũng l Thin Cha cc con". Maria Mađalna đi bo tin cho cc mn đệ rằng: "Ti đ trng thấy Cha v Cha đ phn với ti những điều ấy".Đ l lời Cha. Lạy Cha Kit, Ngợi Khen Cha.

THỨ BA TUẦN BT NHẬT PS  Ga 20,11-18

SỐNG ĐẠO HAI CHIỀU

Đức Gi-su bảo Ma-ri-a: Thi đừng giữ Thầy lại, v Thầy chưa ln cng Cha Cha. Nhưng hy đi gặp anh em Thầy v bảo họ: Thầy ln cng Cha Thầy, cũng l Cha của anh em... (Ga 20,17)

Suy niệm: Khi ni sống đạo hai chiều, khng c ni bắt c hai tay. Hai chiều ở đy l chiều dọc v chiều ngang. Chiều dọc l tương quan giữa ta với Cha; chiều ngang l mối lin hệ với anh chị em. Đạo Cng gio vừa dạy ta mến Cha, vừa dạy ta yu người. Mến Cha m khng yu người th chưa đủ; ngược lại, yu người m qun mến Cha th cũng khng xong. Chị Ma-ri-a Mc-đa-la yu Cha lắm. Vừa nhận ra Cha phục sinh, chị vui mừng, muốn m chn Cha, giữ  Cha lại cho mnh. Mối tương quan hng dọc của chị thật l tuyệt vời. Nhưng Cha muốn chị quay sang mối tương quan hng ngang. Đ gặp được Cha, by giờ chị phải đến với anh em để bo tin vui Cha đ phục sinh v ln cng Cha của Thầy (hng dọc), cũng l Cha của anh em (hng ngang). Chị đ lm như vậy, v người ta gọi chị l Tng đồ của cc tng đồ.

Mời Bạn: Khi lm dấu Thnh Gi ta vẽ trn mnh hai vạch dọc v ngang, nhắc ta sống đạo phải c hai chiều, khng thể thiếu mất một, nếu vậy chưa thnh dấu Thnh Gi, chưa l sống đạo. Ti đ thức hai chiều kch căn bản ny của việc sống đạo chưa?

Chia sẻ: Người ta thường bảo người tn hữu Việt Nam sống đạo với Cha (hng dọc) rất tốt, nhưng sống đạo với anh em (hng ngang) chưa tốt: đi lễ đng, đọc kinh, xưng tội, rước lễ nhiều, nhưng thiếu đức bc i với người khc... Bạn nghĩ thế no?

Cầu nguyện: Lạy Cha từ nhn, xin cho con biết mến yu v phụng sự Cha trong mọi người... Amen.