19/04/2017

 

Thứ Tư Tuần I Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I:  Cv 3, 1-10

"Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu, anh hăy đứng dậy mà đi".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới sinh, hằng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là Cửa Đẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho. Khi thấy Phêrô và Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Phêrô và Gioan nh́n anh và nói: "Anh hăy nh́n chúng tôi". Anh ngước mắt chăm chú nh́n hai ngài, mong sẽ được hai ngài cho cái ǵ. Nhưng Phêrô nói: "Vàng bạc th́ tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, là: nhân danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, anh hăy đứng dậy mà đi!" Rồi Phêrô nắm tay mặt anh mà kéo dậy, tức th́ mắt cá và bàn chân anh trở nên cứng cát; anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được; anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ, anh vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa, và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở Cửa Đẹp đền thờ, nên họ bỡ ngỡ sửng sốt về việc xảy đến cho anh.  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Đáp: Tâm hồn những ai t́m Chúa, hăy mừng vui  (c. 3b).

1)  Hăy ca tụng Chúa, hăy hoan hô danh Ngài, hăy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hăy xướng ca, đàn hát mừng Ngài, hăy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa.    -   Đáp.

2)  Hăy tự hào v́ danh thánh của Ngài, tâm hồn những ai t́m Chúa, hăy mừng vui. Hăy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hăy t́m kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.    -   Đáp.

3)   Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu.  -   Đáp.

4) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đă an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đă kư cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đă thề với Isaac.  -  Đáp.

ALLELUIA:  Tv 117, 24

Alleluia. Alleluia. Alleluia.- Đây là ngày Chúa đă thực hiện, chúng ta hăy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. -

 PHÚC ÂM:  Lc 24, 13-35

"Hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ư kiến với nhau, th́ chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện ǵ vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bă vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc ǵ thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lănh của chúng ta đă bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đă xảy ra nay đă đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đă làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đă thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đă nói; c̣n Người th́ họ không gặp". Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đă nói! Chớ th́ Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, v́ trời đă về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng ḷng chúng ta đă chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: "Thật Chúa đă sống lại, và đă hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đă xảy ra dọc đường và hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,13-35
CÙNG ĐI VỚI ĐẤNG PHỤC SINH
“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, ḷng chúng ta đă chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)

Suy niệm: Từ Giê-ru-sa-lem đi Em-mau đường chim bay dài khoảng gần 12km, một con đường khá dài với khách bộ hành. Con đường ấy lại càng như dài vô tận với hai môn đệ mệt mỏi, ră rời bỏ cuộc, về lại quê cũ. Cùng với người bạn đồng hành Giê-su, những cây số đường dài ấy rồi cũng kết thúc. Thế nhưng quan trọng hơn, nỗi buồn, ḷng tuyệt vọng của hai môn đệ cũng tan biến theo từng cây số. Điều ǵ đă tạo nên sự kỳ diệu này? Thưa, nhờ người bạn đồng hành Giê-su: lời gợi ư để họ thổ lộ, tâm t́nh lắng nghe, lời giải thích ư nghĩa đau khổ trong chương tŕnh cứu độ. Nhờ đó, "ḷng họ bừng cháy lên," ư nghĩa đời sống trở nên rơ nét hơn, đêm đen trở thành ánh sáng ban ngày.

Mời Bạn: Em-mau nằm ở phía tây Giê-ru-sa-lem, hướng mặt trời lặn. V́ thế, con đường Em-mau cũng có thể được coi như hành tŕnh của cuộc đời bạn, hành tŕnh đi đến chỗ kết thúc cuộc sống thể lư. Bạn không cô đơn, v́ có Đức Giê-su đồng hành với bạn, tṛ chuyện với bạn, giải thích Kinh Thánh cho bạn, và bẻ Bánh Sự Sống trao cho bạn mỗi ngày.

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay vẫn có nhiều người như đang lê gót về Em-mau trong buồn chán, mất hết hy vọng. Tôi sẽ tập “đồng hành” với họ qua thái độ quan tâm, lắng nghe, giải thích Lời Chúa cho họ trong khả năng của ḿnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con ngắm nh́n Chúa cùng bước với hai môn đệ Em-mau trên con đường dài. Ngày hôm nay, con tin rằng Chúa cũng đang đồng hành với con trên hành tŕnh về quê trời. Xin cho con luôn hy vọng v́ có Chúa hiện diện với con. Amen.