20/04/2017

 

Thứ Năm Tuần I Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I:  Cv 3, 11-26

"Đấng ban sự sống th́ anh em đă giết đi,  nhưng Thiên Chúa đă cho Người từ cơi chết sống lại".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Salômôn. Thấy vậy Phêrô liền nói với dân chúng rằng: "Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó và nh́n chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay ḷng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được? Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta, đă làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đă nộp và chối bỏ trước mặt Philatô trong khi Philatô xét là phải tha cho Người. Anh em đă chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, c̣n Đấng ban sự sống th́ anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đă cho Người từ cơi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đă tin vào danh Người, nên danh Người đă làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây, được vững mạnh, và ḷng tin vào Người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. "Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đă hành động v́ không biết, như các thủ lănh anh em đă làm. Thiên Chúa đă hoàn tất việc Ngài dùng miệng các tiên tri mà báo trước rằng Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ h́nh. Vậy anh em hăy ăn năn hối cải, ngơ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ, như thế để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái, và sai Đức Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa đă phán hứa cùng anh em trước, Đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật, như Chúa đă dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môsê đă nói rằng: “V́ Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta, các ngươi hăy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi'. Vậy, tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó, th́ sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. "Và tất cả các tiên tri, từ Samuel và các vị kế tiếp, đều đă nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đă thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi Người phán cùng Abraham rằng: "Chính nơi ḍng dơi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc". Chính v́ anh em trước tiên mà Thiên Chúa đă cho Con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mỗi người từ bỏ tội ác". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 8, 2a và 5. 6-7. 8-9

Đáp:  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

1)  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu! Nhân loại là chi mà Chúa để ư chăm nom?  -  Đáp.

2)  Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.  - Đáp.

3)   Nào chiên, nào ḅ, thôi th́ tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những ǵ lội khắp nẻo đường biển khơi. - Đáp.

ALLELUIA:  Tv 117, 24

Alleluia, alleluia! - Đây là ngày Chúa đă thực hiện, chúng ta hăy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 24, 35-48

"Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đă xảy ra dọc đường và hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người c̣n đứng bàn chuyện th́ Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "B́nh an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng ḿnh thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và ḷng các con lo nghĩ như vậy? Hăy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hăy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ c̣n chưa tin, và v́ vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có ǵ ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần c̣n lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đă nói với các con khi Thầy c̣n ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đă ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cơi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lănh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. C̣n các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô,Ngợi Khen Chúa.

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,35-48   “B̀NH AN CHO ANH EM”

Các ông c̣n đang nói, th́ chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và nói: “B́nh an cho anh em!” (Lc 24,36)

Suy niệm: Thấy người chết hiện về là một hiện tượng khủng khiếp, có thể làm ta sợ chết ngất đi được. V́ thế, Đức Giê-su phục sinh đă t́m mọi cách giúp các môn đệ vượt khỏi nỗi sợ này. Ngài chúc b́nh an cho các ông, Ngài cho các ông xem thấy những vết thương ở chân và tay, Ngài ăn miếng cá nướng trước mặt các ông. Ngài cho thấy thân xác ấy không phải là của một hồn ma, nhưng là thân xác vinh hiển của Đấng Phục Sinh. Thân xác phục sinh ấy vẫn c̣n mang những vết thương ở tay, chân và cạnh sườn, chứng tích của t́nh yêu thương mà Ngài đă trải qua. Thân xác phục sinh ấy ngày nay vẫn c̣n tiếp tục hiện diện với thế giới, đặc biệt trở thành lương thực nuôi sống con người trần thế trong tư thế Bánh ban sự sống. 

Mời Bạn: Hăy tin tưởng rằng thân xác vinh hiển của Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha măi măi mang những vết thương của cuộc Khổ Nạn ngày xưa. Bạn hăy vượt qua những nỗi sợ trong cuộc sống v́ xác tín Đấng Phục Sinh ấy đang ở với ḿnh, đồng hành với ḿnh, luôn yêu thương chăm sóc bạn. Hiện nay bạn đang có những nỗi sợ nào (dư luận, bệnh tật, áp lực công việc, tương lai...)?

Sống Lời Chúa: Sau khi gặp gỡ, đón nhận Ḿnh Máu của Đấng Phục Sinh trong thánh lễ, tôi ư thức ḿnh được mời gọi trở thành chứng nhân cho Ngài bằng một đời sống tích cực, nhiệt thành hơn trong đời sống đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Đấng Phục Sinh, Chúa tiếp tục ban b́nh an cho con qua các bí tích, sự hiện diện của Chúa. Xin giúp con không c̣n nô lệ cho các nỗi sợ, can đảm làm chứng tá cho niềm tin vào sự phục sinh của Chúa. Amen.