22/04/2017

 

Thứ Bảy Tuần I Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I:  Cv 4, 13-21

"Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các thủ lănh, kỳ lăo và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết hai ngài là những kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ; và c̣n biết rằng hai ngài đă ở cùng Đức Giêsu; họ thấy kẻ được chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ không thể nói ǵ nghịch lại được. Họ mới truyền lệnh cho hai ngài ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: "Chúng ta phải làm ǵ đối với những người này? V́ toàn dân cư ngụ ở Giêrusalem đều hay biết, phép lạ hai ông đă làm rơ ràng quá chúng ta không thể chối được. Nhưng để sự việc không c̣n loan truyền trong dân nữa, chúng ta hăy đe doạ, cấm hai ông không được lấy danh ấy mà giảng cho ai nữa". Họ liền gọi hai ngài vào và cấm nhặt không được nhân danh Đức Giêsu mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng Phêrô và Gioan trả lời họ rằng: "Trước mặt Chúa, các ngài hăy xét coi: nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? V́ chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe". Nhưng họ lại đe doạ hai ngài, rồi thả về, v́ không t́m được cách nào trừng phạt hai ngài, họ lại c̣n sợ dân chúng, v́ mọi người đều ca tụng Thiên Chúa về việc đă xảy ra. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 117, 1 và 14-15. 16ab-18. 19-21

Đáp: Tôi cảm tạ Chúa v́ Chúa đă nhậm lời tôi (c. 21a).

1) Hăy cảm tạ Chúa, v́ Chúa hảo tâm, v́ đức từ bi của Người muôn thuở. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Đấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân:Tay hữu Chúa đă hành động mănh liệt. -   Đáp.

2) Tay hữu Chúa đă cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đă hành động mănh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đă không nạp tôi cho tử thần. - Đáp.

3) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Đây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa v́ Chúa đă nhậm lời tôi, và đă trở nên Đấng cứu độ tôi. - Đáp.

ALLELUIA:  Tv 117, 24

Alleluia, alleluia! - Đây là ngày Chúa đă thực hiện, chúng ta hăy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mc 16, 9-15

"Các con hăy đi khắp  thế gian rao giảng Tin Mừng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, th́ trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đă được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đă từng ở với Người  và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đă thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới h́nh thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đă cứng ḷng, v́ các ông không tin những kẻ đă thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hăy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

TUẦN BÁT NHẬT PS  Mc 16-9-15

ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH ĐANG SỐNG

Ngài khiển trách các ông không tin và cứng ḷng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đă được thấy Người sau khi Người sống lại. Người nói với các ông: “Anh em hăy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,9-15)

Suy niệm: Những người được diễm phúc thấy Đức Giê-su phục sinh thuộc ba nhóm khác nhau: Ma-ri-a Mác-đa-la và các phụ nữ theo Chúa, hai môn đệ thuộc nhóm 72 môn đệ và nhóm 12 tông đồ. Nhưng họ cũng có một điểm chung: tất cả đă theo Chúa, đă ở với Ngài, đă nghe lời Ngài giảng, thấy các việc kỳ diệu Ngài làm, đặt nhiều hy vọng nơi Ngài cũng như đă từng thất vọng trước cái chết của Ngài. Chúa Ki-tô phục sinh hiện đến để cho họ thấy Đấng phục sinh hôm nay cũng chính là vị Thầy của họ hôm qua, Ngài không phải là một Đức Ki-tô khác, nhưng là một Đức Ki-tô đă đổi khác.

Mời Bạn: Hăy nhớ lời căn dặn của Đức Ki-tô phục sinh: rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Bạn hăy làm như những người được gặp Đức Ki-tô phục sinh: loan đi, kể lại cho người khác niềm vui này, như chị Ma-ri-a Mác-đa-la, như hai môn đệ Em-mau … Niềm vui phục sinh không thể là niềm vui riêng của bạn.

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng chia sẻ đồ dùng, tiền bạc, v.v… cho người đang gặp khó khăn, nhưng trước tiên, biết chia sẻ niềm vui cho người khác nhất là người đang đau khổ, buồn sầu. Có như thế bạn mới có thể chia sẻ cho người khác niềm vui có Chúa Phục sinh trong đời bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, xin cho con hiểu rằng niềm vui Chúa Phục Sinh không được giữ lại cho riêng con, nhưng con phải loan báo, chia sẻ niềm vui ấy cho anh em con nữa. Amen.