24/04/2017

 

Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 23-31

"Khi họ cầu nguyện xong, th́ được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em, và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều mà các thượng tế và kỳ lăo đă nói. Vừa nghe thuật lại, họ đồng thanh cất tiếng nguyện cùng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là Đấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Nhờ Thánh Thần, Chúa đă dùng miệng tổ phụ chúng con là Đavít tôi tớ Chúa mà phán: 'Tại sao chư dân chấn động, và các nước lại mưu đồ chuyện luống công? Các vua thiên hạ đều nổi dậy, các thủ lănh toa rập với nhau chống lại Chúa và Đấng Kitô của Người'. V́ quả thật, tại thành Giêrusalem này, Hêrôđê và Phongxiô Philatô đă liên kết với các dân ngoại và dân Israel, mà chống lại tôi tớ thánh của Chúa là Đức Giêsu, Đấng Chúa đă xức dầu, để thực hiện những điều mà quyền năng và ư định Chúa đă dự liệu từ trước. Và lạy Chúa, giờ đây, hăy xem họ đang đe doạ, và xin ban cho các tôi tớ Chúa được đầy ḷng tin tưởng rao giảng lời Chúa, cùng xin Chúa giơ tay chữa lành các bệnh nhân, làm những dấu lạ, và những việc phi thường nhân danh Thánh Tử của Chúa là Đức Giêsu". Khi họ cầu nguyện xong, th́ nơi họ đang tập họp liền chuyển động, mọi người được tràn đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 2, 1-3. 4-6. 7-9

Đáp: Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa (c. 13b).

Hoặc đọc: Alleluia.

1) Tại sao chư dân chấn động, và các nước mưu đồ chuyện luống công: các vua mặt đất cùng nổi dậy, và bậc quân vương nhất tề âm mưu phản nghịch Chúa và Đấng Kitô của Người. Họ nói: "Đập tan xiềng xích chúng ra, gông cùm chúng, hăy ném cho xa bọn ḿnh". - Đáp.

2) Đấng ngự trên thiên đ́nh cười nhạo, Chúa mỉa mai cười chúng. Bấy giờ Người phán bảo chúng trong cơn thịnh nộ, và làm cho chúng rối loạn trong cơn lôi đ́nh: "Nhưng Ta đă đặt vương nhi Ta trên núi Sion, núi thánh của Ta". - Đáp.

3) Ta sẽ truyền rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đă phán bảo cùng Ta: "Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đă sinh thành ra Con. Hăy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và tận cùng cơi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gậy sắt, như b́nh thợ gốm, Con đem nghiền nát chúng ra". - Đáp.

 ALLELUIA: Mt 23, 19 và 20

Alleluia, alleluia! - Các con hăy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 3, 1-8

"Nếu không tái sinh bởi trời, th́ chẳng ai được thấy Nước Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. V́ không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, th́ chẳng ai được thấy Nước Chúa". Nicôđêmô thưa Chúa rằng: "Một người đă già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào ḷng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, th́ không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự ǵ sinh bởi huyết nhục, th́ là huyết nhục; và sự ǵ sinh bởi Thần Linh, th́ là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên v́ nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu th́ thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ HAI TUẦN 2 PS  (Ga 3,1-8)

VƯỢT QUA NHỮNG THÓI QUEN

"Tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." (Ga 3,3)

Suy niệm: Thời nay vẫn có quá nhiều người chết trẻ: những bệnh nhi ung thư; những bệnh nhân HIV-AIDS đa số là những người trẻ; cũng phải kể đến tai nạn giao thông cướp đi biết bao sinh mạng. Thủ phạm của những cuộc "tàn sát" ấy là những thứ đầu độc con người, đến từ môi trường, thực phẩm và kể cả những cung cách sống đang tràn lan trong xă hội. Nhưng quá nhiều người "quen thuộc" các thứ độc hại ấy. Những "thói quen" chết người như thế cũng len lỏi trong lĩnh vực đức tin. Nicôđêmô vốn quen với nếp nghĩ của ḿnh không kịp mở ḷng đón nhận sự tác động từ Thiên Chúa để được ơn sinh lại làm con cái Chúa nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Charles H. Spurgeon nhận xét: "Đức tin bước lên những nấc thang t́nh yêu để tiến tới chân trời hy vọng đă mở ra," người ta chỉ thuộc về Nước Thiên Chúa một khi họ mở ḷng dấn bước về phía Đức Kitô và đón nhận Ngài cùng Thánh Thần của Ngài đang mở ra cho họ.

Mời Bạn: Mỗi ngày là một cơ hội Chúa mời gọi chúng ta mở ḷng đón nhận Đức Kitô cách sâu xa hơn. Những thói quen nào đang níu kéo khiến bạn không thể tiến bước sâu trong đức tin? Những thói quen đó có thể làm chết dần ṃn đức tin của chúng ta đấy bạn.

Chia sẻ: Ngày nay, thói quen nào đang gây nguy hại nhiều nhất cho đức tin?

Sống Lời Chúa: Dành 5 phút mỗi ngày cầu nguyện với Lời Chúa và xin Chúa ban thêm đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đă ban đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết ǵn giữ đức tin và ngày càng sống t́nh thân với Chúa hơn. Amen.