27/04/2017

 

Thứ Năm Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27-33

"Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế hỏi các ngài rằng: "Ta đă ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đă giảng dạy giáo lư các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi c̣n muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?" Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đă cho Đức Giêsu sống lại, Đấng mà các ông đă giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đă dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lănh và làm Đấng Cứu Độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đă ban cho mọi kẻ vâng lời Người?" Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và t́m mưu giết các ngài. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 2 và 9. 17-18. 19-20

Đáp: Ḱa người đau khổ cầu cứu và Chúa đă nghe (c. 7a).

1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Các bạn hăy nếm thử và hăy nh́n coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai t́m nương tựa ở nơi Người. - Đáp.

2) Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. - Đáp.

3) Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Chúa luôn luôn giải thoát. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 16, 7 và 13

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy sẽ sai Thần Chân Lư đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 3, 31-36

"Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến th́ vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, th́ thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến th́ vượt trên hết mọi người. Điều ǵ Người thấy và nghe, th́ Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, th́ quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến th́ nói lời của Thiên Chúa, v́ được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đă ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con th́ có sự sống đời đời. C̣n ai không tin vào Con, th́ sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

27/04/17 THỨ NĂM TUẦN 2 PS

Ga 3,31-36

NGƯỠNG VỌNG TRỜI CAO

"Đấng từ trời cao mà đến th́ ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra th́ thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất." (Ga 3,31)

Suy niệm: Với những người quá thực dụng, cuộc đời họ xoay quanh bốn động từ: "làm, ăn, chơi, ngủ." Trái lại, tầm nh́n của người Kitô hữu không chỉ dừng lại những điều dưới đất, trước mặt, nhưng c̣n phóng xa đến những điều trên trời. Đức Giêsu, Đấng từ trời cao mà đến, đă kể lại cho họ những điều chính Ngài đă biết, đă thấy và đă nghe. Chỉ ḿnh Ngài mới có thể nói chính xác cho ta biết về Chúa Cha và đời sống trên thiên đàng. Đây thật sự là Tin Mừng cho chúng ta v́ qua lời chứng của Đức Giêsu, chúng ta được hạnh phúc có Chúa là Cha yêu thương, luôn quan tâm chăm sóc, và muốn ta cũng được vui hưởng hạnh phúc muôn đời với Ngài: "Ai tin vào Ta th́ được sự sống đời đời."

Mời Bạn: Thiên Chúa là T́nh Yêu. V́ thế, khi sống trong t́nh yêu thân thiết với Thiên Chúa và với những người thân cận, bạn đang thuộc về trời cao, đang cảm nghiệm phần nào hạnh phúc của thiên đàng. "Muốn nh́n đúng phải nh́n bằng trái tim - mắt thường làm sao thấy được những điều vô h́nh" (St. Exupéry). Nhờ quả tim yêu thương, bạn sẽ nhận ra, "nh́n thấy" Thiên Chúa đang hiện diện trong đời bạn và ḷng bạn sẽ tràn ngập hạnh phúc của người đang được yêu mến.

Sống Lời Chúa: Suy gẫm và cầu nguyện theo mầu nhiệm thứ hai của Năm Sự Mừng: "Ta hăy xin cho được ái mộ những sự trên trời."

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đă kể cho con những sự trên trời; Chúa c̣n dạy chúng con phương cách về trời nữa, là hăy tin Chúa. Xin cho chúng con luôn hướng về và ái mộ những sự trên trời. Amen.