28/04/2017

 

Thứ Sáu  Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 34-42

"Các ngài hân hoan ra về, v́ thấy ḿnh xứng đáng chịu sỉ nhục v́ danh Đức Giêsu".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có thế giá trong dân, đứng lên giữa công nghị, truyền dẫn các tông đồ ra ngoài trong giây lát, rồi nói với các người trong công nghị rằng: "Hỡi chư vị Israel, xin hăy thận trọng về việc chư vị định làm đối với những người này. V́ trước đây ít ngày, có tên Thêôđa nổi lên, tự xưng là một nhân vật, có độ bốn trăm người theo ḿnh, y đă bị giết, và nhóm người theo y đều tan ră và không c̣n ǵ nữa. Sau y, lại có tên Giuđa người Galilêa, cũng nổi lên trong những ngày kiểm tra dân số, lôi kéo dân chúng theo ḿnh, rồi chính hắn cũng chết, mọi kẻ theo hắn đều tan ră. Và bây giờ, tôi xin chư vị đừng can dự ǵ đến những người này, cứ để mặc họ: v́ nếu một mưu toan hay việc này là do loài người, th́ sẽ tự tan ră; nhược bằng bởi Thiên Chúa, th́ chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối Thiên Chúa". Họ đồng ư. Họ cho gọi các tông đồ vào, ra lệnh đánh đ̣n các ngài, và cấm tuyệt đối không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, ḷng hân hoan, v́ thấy ḿnh xứng đáng chịu sỉ nhục v́ Danh Đức Giêsu. Và hằng ngày, tại đền thờ hay tại tư gia, các ngài cứ tiếp tục giảng dạy, và loan truyền Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 26, 1. 4. 13-14

Đáp: Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm t́m, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi (c. 4ab).

1) Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ ǵ ai? - Đáp.

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm t́m, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Ngài. - Đáp.

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nh́n xem những ơn lành của Chúa trong cơi nhân sinh. Hăy chờ đợi Chúa, hăy sống can trường, hăy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. - Đáp.

ALLELUIA: Cl 3,1

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Đức Kitô, th́ anh em hăy kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô, đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 6-1-15

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, v́ họ đă thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đă gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ư thử ông, v́ chính Người đă biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu th́ thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đă tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đă no nê, Người bảo các môn đệ: "Hăy thu lấy những miếng c̣n lại, kẻo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đă ăn mà c̣n dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đă làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian". V́ Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một ḿnh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ SÁU TUẦN 2 PS  Ga 6,1-15

CHÚA VẪN LÀM PHÉP LẠ

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người th́ thấm vào đâu!” Chúa Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” (Ga 6,9-10)

Suy niệm: Các môn đệ hết sức lúng túng khi Chúa bảo họ phải lo ăn cho đám đông người đang đói. Thực phẩm họ có trong tay có thấm vào đâu với số người này! Đối với các môn đệ, ‘không thấm vào đâu’ cũng có nghĩa không có ǵ hết để lo cho đám đông. Nhưng, ư nghĩ của họ khác nhiều với ư muốn của Chúa. Như Đức Bênêđitô đă nói: phép lạ này không được làm từ không có ǵ, nhưng từ những ǵ bạn có, dù nhỏ bé, mang đặt trong bàn tay của Chúa. Chúa không đ̣i hỏi chúng ta những ǵ chúng ta không có. Chúa cho chúng ta hiểu rằng, nếu mỗi người đặt vào tay Ngài những tấm bánh, những con cá bé nhỏ, Chúa sẽ làm cho phép lạ được tiếp diễn hôm nay, bởi Ngài có quyền năng làm cho những cử chỉ yêu thương khiêm tốn của chúng ta trở thành quà tặng lớn lao cho anh chị em chúng ta.

Mời Bạn: Chúa đă trao cho Quà Tặng kỳ diệu là Thân Ḿnh Ngài để nuôi sống bạn. Vậy, nếu hôm nay bạn có năm chiếc bánh và hai con cá, bạn có dám đặt vào tay Chúa để phép lạ được diễn ra không? Nếu hôm nay bạn có mười chiếc bánh và bốn con cá, bạn dám trao vào tay Chúa không? V́ vậy, vấn đề không phải ở số lượng bạn có, mà ở tấm ḷng của bạn, phải không?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn quảng đại đặt vào tay Chúa một món quà, một ước nguyện, để phép lạ xảy ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đă sống lại để con vững tin rằng, trong thế giới hôm nay, Chúa đang sống với đầy đủ quyền năng của Đấng Phục Sinh và đang làm muôn điều kỳ diệu. Amen.