30/04/2017

 

CHÚA NHẬT TUẦN III PHỤC SINH NĂM A

BÀI ĐỌC I:  Cv 2-14-22-28

"Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cơi chết".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hăy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, hăy nghe những lời này: Đức Giêsu Nadarét là người đă được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đă dùng Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đă biết. Theo như Thiên Chúa đă định và biết trước, Người đă bị nộp, và anh em đă dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ găy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đă giải thoát Người khỏi những đau khổ của cơi chết mà cho Người phục sinh, v́ không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. V́ chưng Đavít đă nói về Người rằng: 'Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, v́ Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. V́ thế, ḷng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông: v́ Chúa không để linh hồn tôi trong cơi chết, và không để Đấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đă cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11

Đáp: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh (c. 11a).

Xướng: 1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, v́ con t́m nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: "Ngài là chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con". - Đáp.

2) Con chúc tụng Chúa v́ đă ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều ḷng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, v́ Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Đáp.

3) Bởi thế ḷng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, v́ Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy sự hư nát. - Đáp.

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! - Đáp.

BÀI ĐỌC II:  1 Pr 1, 17-21

"Anh em được cứu độ bằng Máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu anh em gọi Người là Cha, Đấng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, th́ anh em hăy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em c̣n lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đă được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không t́ ố. Người đă được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết v́ anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho Người sống lại từ cơi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả ḷng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ALLELUIA:  x. Lc 24-32

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  (Lc 24,13-35)

"Hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ư kiến với nhau, th́ chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện ǵ vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bă vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc ǵ thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lănh của chúng ta đă bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đă xảy ra nay đă đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đă làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đă thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đă nói; c̣n Người th́ họ không gặp". Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đă nói! Chớ th́ Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, v́ trời đă về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng ḷng chúng ta đă chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đă sống lại, và đă hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đă xảy ra dọc đường và hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

30/04/17 CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – A

QUYỀN NĂNG LỜI CHÚA  (Lc 24,13-35)

Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, ḷng chúng ta đă chẳng bừng cháy lên sao?" (Lc 24,31-32)

Suy niệm: Đoạn đường từ Giê-ru-sa-lem về Em-mau đâu chỉ là một cung đường địa lư, nó c̣n là hành tŕnh tiệm tiến từ thất vọng đến hy vọng, từ tối tăm đến ánh sáng. Tâm trạng của hai môn đệ Em-mau khi rời thánh đô là chán chường, tuyệt vọng. Đối với họ, Đức Giê-su đă chết có nghĩa đức tin của họ nơi Ngài cũng bị đứt đoạn. Càng đi xa Giê-ru-sa-lem, họ càng bủn rủn, ră rời. Trong hoàn cảnh ấy, Chúa Ki-tô phục sinh đến bên họ, giải thích Thánh Kinh cho họ và ḷng họ cháy bừng lên. Cảm nghiệm ḷng cháy bừng khi nghe Lời Chúa như một khám phá lớn lao trong đời của họ. Trước đây từng được nghe Lời Chúa, nhưng họ không cảm nghiệm được quyền lực của Lời Chúa trong cuộc đời. Nay họ nhận ra quyền lực của Lời đang thổi bừng ḷng họ, từ những con người ủ dột, buông xuôi; nay thành những Ki-tô hữu hăng hái ra đi.

Mời Bạn: Thế giới hôm nay đang cần những Ki-tô hữu "bừng cháy" như thế. Thế nhưng, yếu kém lớn nhất của chúng ta là không tin vào quyền lực của Lời Chúa trong Thánh Kinh. Người ta tin vào khả năng thay đổi của một phương pháp hay một chương tŕnh hơn là tin vào quyền năng biến đổi của Lời Chúa. Đó là lư do làm cho thế giới ngày càng ủ dột, tối tăm.

Sống Lời Chúa: Đọc Tin Mừng và suy niệm 5 phút mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hằng ngày luôn mời Chúa ở lại với con, để Lời Chúa vang lên làm cháy bừng hồn tông đồ nơi con.Amen.