01/07/2017

 

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên Năm     

BÀI ĐỌC I: (St 18, 1-15)

"Đối với Thiên Chúa có ǵ khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới cḥm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. Ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông. Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp ḿnh lạy và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu con được đẹp ḷng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Con xin lấy ít nước để các Đấng rửa chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính v́ thế mà các Đấng đă ghé vào nhà con". Các Đấng ấy nói: "Như ông đă ngỏ, xin cứ làm". Abraham liền vào lều và bảo Sara rằng: "Hăy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng". C̣n ông, ông chạy đến đàn ḅ bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đă chín, dọn ra trước mặt các Đấng. Chính ông đứng hầu các Đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các Đấng hỏi Abraham rằng: "Sara bạn ông đâu?" Ông trả lời: "Ḱa, bạn con ở trong lều". Một Đấng nói tiếp: "Độ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, th́ cả hai vẫn c̣n mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai". Sara đứng sau cửa lều nghe vậy th́ bật cười, v́ cả hai đă già nua tuổi tác: Sara đă qua thời kỳ sinh nở. Bà cười thầm rằng: "Tôi đă già, ông nhà tôi đă lăo, nào tôi c̣n t́m lạc thú nữa sao!" Chúa phán cùng Abraham rằng: "Sao Sara lại cười mà rằng: 'Nào tôi đă già mà c̣n sinh nở được sao?' Đối với Chúa, có ǵ khó đâu? Theo đúng kỳ hẹn, độ này sang năm, Ta sẽ trở lại thăm ông, cả hai vẫn c̣n khoẻ mạnh, và Sara sẽ được một con trai". Sara chối mà rằng: "Con không có cười", bởi v́ bà khiếp sợ. Nhưng Chúa đáp lại: "Không đúng, bà có cười". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Lc 1, 46-47. 48-49. 50 và 53. 54-55

Đáp: Chúa đă nhớ lại ḷng từ bi của Chúa (c. 54b).

Xướng: 1) Đức Maria đă nói: Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. - Đáp.

2) Bởi Người đă nh́n đến phận hèn tôi tớ; thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi phước đức, v́ Đấng đă làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng và danh Người là Thánh. - Đáp.

3) Đức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. Kẻ đói khát, Người cho đầy thiện hảo; bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. - Đáp.

4) Chúa đă nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại ḷng từ bi của Người. Như Người đă hứa cùng tổ phụ chúng tôi, dành cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời. - Đáp.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 8, 5-17

"Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, th́ có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, th́ thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. V́ chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi th́ anh đi, tôi bảo người kia đến th́ anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này th́ nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một ḷng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. C̣n con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đă tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đă được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đăi các ngài. Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đă gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đă mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

thứ bảy tuần 12 tn  (Mt 8,5-17)

lựa lời mà nói cho vừa ḷng nhau

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8,8)

Suy niệm: Ca dao Việt Nam nhắc nhở: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa ḷng nhau”. Câu nói của viên đại đội trưởng được xem là câu nói hay nhất của một người ngoại giáo trong Tin Mừng, vừa ḷng Đức Giê-su và được Ngài tấm tắc khen ngợi. Câu nói này diễn tả hai điều: một là sự tế nhị tinh tế và hai là ḷng tin mạnh mẽ. Tế nhị v́ ông biết rằng người Do Thái vào nhà người ngoại giáo bị ô uế theo luật, sẽ phải chịu nghi thức thanh tẩy; do đó, ông xin Ngài đừng vào nhà ông, để tránh cho Ngài một t́nh trạng khó xử. Ḷng tin mạnh mẽ đến độ ông tin rằng vị Thầy Giê-su quyền năng này có khả năng chữa bệnh từ xa, chỉ bằng một lời nói. Như vậy, chỉ cần một câu nói của ông làm Đức Giê-su hài ḷng thán phục, và cũng chỉ cần một lời nói của Ngài khiến đầy tớ ông được lành mạnh.

Mời Bạn: “Một vết chém của con dao có thể chữa khỏi được, nhưng một vết chém của lưỡi th́ khó ḷng chữa khỏi” (ngạn ngữ Tây Ban Nha). Lời nói có sức mạnh, đem lại niềm vui, nhưng cũng có sức hủy diệt, đem lại chết chóc. Bạn hăy là tông đồ bằng miệng lưỡi, nói những lời tế nhị, tốt đẹp, đem lại an b́nh, niềm vui cho người chung quanh.

Sống Lời Chúa: Khởi đầu một ngày sống bằng vài lời nói tích cực, vui tươi và tế nhị với người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đă khen ngợi viên đại đội trưởng v́ lời nói tế nhị và mạnh mẽ niềm tin của ông. Xin cho chúng con cũng làm Chúa vừa ḷng qua việc tránh những lời chua cay, gắt gỏng, nhưng luôn nói lên những lời vui tươi, tế nhị với anh chị em con. Amen.