02/07/2017

 

Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A    

 BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 8-11. 14-16a

"Người đến trọ nhà ḿnh, là một vị thánh của Thiên Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: "Tôi biết rằng người thường trọ nhà ḿnh là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hăy làm cho ông một căn pḥng trên lầu, và đặt trong căn pḥng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó". Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn pḥng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): "Bà muốn chúng ta làm ǵ cho bà?" Giêzê nói rằng: "Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đă già". Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: "Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 2-3. 16-17. 18-19

Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi t́nh thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a).

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi t́nh thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền ḷng trung thành Chúa. V́ Ngài đă phán: "T́nh thương của Ta đứng vững muôn đời"; trên cơi trời cao, Ngài thiết lập ḷng trung tín. - Đáp.

2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ v́ danh Chúa, và tự hào v́ đức công minh Ngài. - Đáp.

3) V́ Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Đấng Thánh của Israel. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: (Rm 6, 3-4. 8-11)

"Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đă chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đă chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đă cùng chịu mai táng với Người, bởi v́ được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cơi chết thế nào, th́ cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đă chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, v́ biết rằng Đức Kitô một khi từ cơi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không c̣n làm chủ được Người nữa. Người đă chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hăy tự kể như ḿnh đă chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: (Mt 10, 37-42)

"Kẻ nào không mang lấy thập giá, th́ không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, th́ chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, th́ không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố t́m mạng sống ḿnh th́ sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống ḿnh v́ Thầy, th́ sẽ t́m lại được nó. "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đă sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, th́ sẽ lănh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, th́ sẽ lănh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lă mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, th́ quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngơi khen Chúa.

CHÚA NHẬT XIII TN: 02. 07. 2017 (Mt 10, 37 – 42)

Ghi nhớ: “ Ai giữ lấy sự sống ḿnh th́ sẽ mất, c̣n ai liều mất mạng sống ḿnh v́ Thầy, th́ sẽ t́m thấy được ” (Mt 10,39).

Suy niệm: Chúa Giêsu chỉ rơ cho chúng ta thấy rơ bản chất đích thực của “ được ” “ mất ” . Điều này xem ra là một nghịch lư, v́ “ giữ lấy ” th́ sẽ bị “ mất ” , c̣n “ liều mất ” th́ lại “ t́m thấy được ” . Thật người môn đệ đi theo Chúa phải từ bỏ t́nh cảm, từ bỏ tương quan nhất phải từ bỏ cả mạng sống. V́ thế, là người tông đồ chúng ta phải biết sẳng sàng và chấp nhận mọi thiệt tḥi, mất mát và hy sinh bản thân ḿnh v́ sứ vụ, v́ phần rỗi tha nhân và nhất là v́ vinh danh Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Hăy hy sinh v́ Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Ánh sáng là là Sự sống. Xin Chúa cho mắt tâm hồn của chúng con được sáng suốt để biết chọn Chúa làm Gia nghiệp đời con. Amen.