06/07/2017

 

Thứ Năm Mùa Thường Niên 

 BÀI ĐỌC I: (St 22, 1-19)

"Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". Chúa nói: "Ngươi hăy đem Isaac, đứa con yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi". V́ vậy ban đêm Abraham chỗi dậy, thắng lừa, dẫn theo hai đầy tớ và Isaac, con của ông; khi đă chặt củi dành để đốt của lễ toàn thiêu, ông đi đến nơi Chúa đă truyền dạy. Đến ngày thứ ba, ngước mắt lên, ông thấy nơi c̣n xa xa; ông bảo các đầy tớ rằng: "Các ngươi và con lừa hăy đợi tại đây. Ta và con trẻ đi đến nơi kia, sau khi cử hành việc thờ phượng xong, chúng tôi sẽ trở lại đây với các ngươi". Ông lấy củi dành để đốt của lễ toàn thiêu mà đặt trên vai Isaac, con ông, c̣n ông th́ cầm lửa và gươm. Khi cha con cùng đi trên đường, Isaac hỏi cha ḿnh rằng: "Thưa cha". Ông Abraham trả lời: "Hỡi con, con muốn ǵ?" Isaac nói: "Củi và lửa có đây rồi, c̣n của lễ toàn thiêu ở đâu?" Ông Abraham đáp: "Hỡi con, Thiên Chúa sẽ dự liệu của lễ toàn thiêu". Vậy hai cha con tiếp tục cùng đi. Khi hai người đến nơi Chúa đă chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con ḿnh. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: "Abraham! Abraham!" Ông thưa lại: "Dạ, con đây". Người nói: "Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, v́ giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta". Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng ḿnh có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con ḿnh. Ông gọi tên nơi này là "Chúa trông thấy". Bởi vậy, măi cho đến ngày nay, người ta quen nói rằng "Trên núi Chúa sẽ trông thấy". Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: "Chúa phán: Ta thề rằng: v́ ngươi đă làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát băi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, v́ ngươi đă vâng lời Ta". Ông Abraham trở về cùng các đầy tớ, và họ cùng nhau đi về Bersabê, và lập cư tại đó. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Đáp: Tôi sẽ tiến đi trước Thiên nhan Chúa, trong miền đất của nhân sinh (c. 9).

Xướng: 1) Tôi mến yêu Chúa, v́ Chúa đă nghe, đă nghe tiếng tôi cầu khẩn; v́ Chúa đă lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi kêu cầu Chúa. - Đáp.

2) Thừng chăo tử thần đă quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đă chụp trên người tôi; tôi đă rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đă kêu cầu danh Chúa: "Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con". - Đáp.

3) Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa ǵn giữ những người chất phác, tôi đau khổ và Người đă cứu thoát tôi. - Đáp.

3) Bởi Người đă cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngă. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

PHÚC ÂM: (Mt 9, 1-8)

"Họ tôn vinh Thiên Chúa đă ban cho loài người quyền năng như thế".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có ḷng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hăy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ư nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong ḷng? Bảo rằng 'Tội con được tha rồi', hay nói 'Hăy chỗi dậy mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hăy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hăi và tôn vinh Thiên Chúa đă ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 13 TN  (Mt 9,1-8)

AI PHẠM THƯỢNG?

Người ta liền khiêng đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có ḷng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” (Mt 9,2-3)

Suy niệm: Người bại liệt được khiêng đến với Đức Giê-su ngay khi Ngài xuất hiện. Hẳn họ đă chờ đợi Ngài từ lâu, v́ tin vào khả năng chữa lành của Ngài. Thế nhưng, cũng có những kẻ chờ đợi Ngài, không phải để được chữa bệnh, mà là để kiếm cớ bắt bẻ Ngài. Vin vào câu nói “Tội con được tha” của Đức Giê-su, họ cho rằng Ngài phạm thượng. Nếu Đức Giê-su phạm thượng, th́ chắc chắn lời của Ngài không đủ hiệu năng để chữa lành, đang khi lời ấy đă làm cho người bại liệt đứng dậy vác giường mà đi. Vậy mà  họ vẫn cố chấp, xúc phạm đến Ngài. Họ mới đúng là những kẻ phạm thượng, v́ không tin quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động nơi Đức Giê-su.

Mời Bạn: Chúa Ki-tô đă thiết lập Hội Thánh, trao cho Hội Thánh quyền cầm buộc cũng như tháo cởi dưới đất. Quyền năng này không do Hội Thánh mà là Chúa Ki-tô hành động qua Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh cũng bao gồm những con người, vẫn c̣n đó những yếu đuối và lầm lỗi. V́ thế, nhiều người tỏ ra nghi ngờ ‘quyền năng’ của Hội Thánh trong việc cử hành các bí tích. Liệu tôi có thuộc vào số những kẻ ‘phạm thượng’ đó không?

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người anh em bạn biết đang nghi ngờ, ác cảm hoặc chống đối Hội Thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thường chọn những ǵ thế gian cho là yếu đuối để thi thố quyền năng. Xin cho chúng con hiểu được sự thật ấy, để sẵn ḷng quên ḿnh đi, trở thành dụng cụ thi thố quyền năng của Chúa. Amen.