10/07/2017

 

THỨ HAI TUẦN 14 Thường Niên

BÀI ĐỌC I: (St 28, 10-22a)

"Ông thấy một cái thang dựng đứng, thấy các thiên thần lên xuống trên thang, và nghe Thiên Chúa phán".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, ông Giacóp ra khỏi xứ Bersabê, đi sang thành Haran. Khi ông tới một nơi kia, mặt trời đă lặn, ông muốn ngủ đêm lại đó, nên ông lấy một ḥn đá nơi ấy mà gối đầu và ngủ tại đó. Ông chiêm bao thấy một cái thang, chân thang chấm đất và đầu thang chạm đến trời: các thiên thần lên xuống trên thang ấy. Chúa ngự trên đầu thang và phán rằng: "Ta là Thiên Chúa Abraham tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa Isaac: Ta sẽ ban cho ngươi và ḍng dơi ngươi đất ngươi đang ngủ đây. Ḍng dơi ngươi sẽ đông đúc như bụi trên mặt đất. Ngươi sẽ tràn sang đông, tây, nam, bắc, và nhờ ngươi và ḍng dơi ngươi, mọi dân tộc trên thế giới này sẽ được chúc phúc. Bất cứ ngươi đi đâu, Ta sẽ ǵn giữ ngươi và Ta sẽ dẫn ngươi vào đất này: Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta đă thi hành điều Ta hứa với ngươi". Khi Giacóp tỉnh giấc mộng, ông nói: "Quả thực Chúa ngự nơi này mà tôi không biết". Ông run sợ mà nói rằng: "Nơi này đáng kinh hăi là dường nào! Đây chẳng khác ǵ đền của Thiên Chúa và cửa thiên đàng". Sáng ngày Giacóp chỗi dậy, ông lấy ḥn đá đă dùng gối đầu mà dựng lên làm bia ghi dấu, rồi đổ dầu lên trên. Ông gọi tên thành ấy là Bêthel, khi trước thành này gọi là Luza. Giacóp đă khấn rằng: "Nếu Thiên Chúa ở với con và ǵn giữ con trên đường con đang đi, ban cho con cơm ăn áo mặc, và nếu con trở về nhà cha con bằng yên, th́ Chúa sẽ là Thiên Chúa của con và ḥn đá con dựng lên làm bia ghi dấu đây sẽ gọi là Nhà của Thiên Chúa".  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

 ĐÁP CA: Tv 90, 1-2. 3-4. 14-15ab

Đáp:  Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (c. 2b).

 1) Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng, hăy thưa cùng Chúa: "Chúa là chiến lũy, nơi con nương náu; lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài".-  Đáp.

2) V́ chính Ngài sẽ cứu bạn thoát lưới ḍ của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Ngài sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Ngài, và dưới cánh Ngài, bạn sẽ nương thân: ḷng trung tín của Ngài là mă giáp và khiên thuẫn. -  Đáp.

3) V́ người quư mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nh́n biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời; Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân. -  Đáp.

 ALLELUIA:  Tv 144, 14cd

 Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

 PHÚC ÂM:  (Mt 9,18-26)

 "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, th́ có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, th́ nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đă mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. V́ bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, th́ tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hăy vững ḷng. Đức tin của con đă cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, th́ bảo rằng: "Các ngươi hăy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đă xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ HAI TUẦN 14 TN
Mt 9,18-26
“ĐỤNG CHẠM” ĐẾN CHÚA
“Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!” (Mt 9,21)

Suy niệm: Một tŕnh thuật phép lạ “hai trong một”: hai phép lạ, hai t́nh huốngcùng bộc lộmột niềm tin, hai con người (một già, một trẻ) cùng hướng về Đức Giê-su. Với ư nghĩ đơn sơ: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu,” người phụ nữ bị băng huyết không những sờ được áo mà c̣n chạm đến ḷng thương xót của Ngài. Lời kêu xin đầy xác tín của người cha: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống” cũng đủ để “hối thúc” Đức Giê-su đứng dậy - đi vào - cầm tay nâng cô bé chỗi dậy. Đức Giê-su là Đấng mang lại sự sống, Ngài loan báo rằng trong Nước Thiên Chúa, sự chết phải nhường chỗ cho sự sống. Để lănh nhận sự sống ấy, điều kiện tiên quyết là tin vào Ngài.

Mời Bạn đến với các bí tích, v́ đó chính là nơi Thiên Chúa gặp gỡ và ban sự sống thần linh cho con người; nơi đó Chúa yêu thương con người qua những dấu chỉ cụ thể, và con người đáp lại bằng đức tin của ḿnh, một đức tin biết nh́n nhận những giới hạn, yếu kém của ḿnh để cậy trông vào quyền năng và ḷng nhân hậu của Thiên Chúa.

Chia Sẻ: Trước những khó khăn, nghịch cảnh… tôi đă thể hiện đức tin của tôi ở qua thái độ nào? Tôi đă làm ǵ để được Chúa “đụng chạm” đến, để được Ngài biến đổi?

Sống Lời Chúa: Tập tín thác vào Chúa với lời nguyện tắt: “Lạy Chúa, xin ban thêm ḷng tin cho con!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con “dám” chạm đến ḷng thương xót Chúa với tấm ḷng chân thành, khiêm tốn và cậy trông, để quyền năng và ḷng nhân hậu của Chúa chữa lành và cải biến cuộc sống con. Amen.