12/07/2017

 

THỨ TƯ TUẦN 14 Thường Niên

BÀI ĐỌC I: (St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a)

"Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đang, v́ chúng ta đă phạm đến em chúng ta".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, cả nước Ai-cập gặp nạn đói kém, dân chúng kêu vua Pharaon, xin cho họ của ăn. Vua trả lời họ rằng: "Các ngươi hăy đến cùng Giuse và ông bảo thế nào, các ngươi hăy làm như vậy". Cơn đói kém ngày càng gia tăng khắp mặt đất. Bấy giờ ông Giuse mở các kho lúa, bán cho người Ai-cập, v́ họ cũng đói kém khổ sở. Khắp mọi nước, người ta tuôn đến Ai-cập để mua lương thực ăn cho đỡ đói. Các con ông Giacóp cũng đi chung với những người khác đến Ai-cập để mua lúa, v́ nạn đói cũng hoành hành trong đất Canaan. Giuse có quyền trên toàn lănh thổ Ai-cập, nên ông bán lúa thóc cho hết mọi người. Khi các anh của Giuse sấp ḿnh lạy ông, ông nhận ra các anh, nên ông nói giọng cứng cỏi như nói với khách lạ. Ông hỏi họ: "Các ngươi ở đâu đến?" Họ đáp: "Chúng tôi từ đất Canaan đến mua thực phẩm” Giuse đă truyền giam họ trong ba ngày; đến ngày thứ ba, ông cho dẫn họ ra khỏi tù và bảo rằng: "Các ngươi hăy làm điều ta dạy bảo, th́ sẽ được sống: v́ ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các ngươi là người lương thiện th́ một người trong các ngươi sẽ ở lại trong tù, c̣n những người khác hăy đem lúa về nhà. Rồi các ngươi hăy dẫn đứa em út các ngươi tới đây cho ta, để ta có thể tin lời các ngươi, và các ngươi sẽ khỏi chết. Họ đă làm như Giuse dạy bảo. Bấy giờ họ mới nói với nhau rằng: "Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đáng, v́ chúng ta đă phạm đến em chúng ta. Chúng ta đă thấy tâm hồn em chúng ta khổ sở, khi nó năn nỉ chúng ta tha cho nó, nhưng chúng ta không chịu nghe. V́ thế nên chúng ta phải chịu nỗi khốn khổ này". Bấy giờ, một người trong anh em là Ruben nói rằng: "Chớ th́ tôi đă chẳng bảo anh em đừng có phạm đến đứa trẻ sao". Nhưng không ngờ rằng Giuse hiểu tiếng họ, v́ ông dùng thông ngôn mà nói với họ. Ông Giuse lánh mặt đi một chút mà khóc.  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 2-3. 10-11. 18-19

Đáp: Lạy Chúa, xin đổ ḷng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).

 1) Hăy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm; với đàn mười dây, hăy xướng ca mừng Chúa. Hăy ca mừng Người bài ca mới, hát mừng Người với tiếng râm ran. -  Đáp.

2) Chúa phá tan ư định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng của chư dân. Ư định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng ḷng Ngài c̣n măi đời nọ sang đời kia. -  Đáp.

3) Ḱa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nh́n xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. -  Đáp.

 ALLELUIA:  Ga 14, 5

 Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

 PHÚC ÂM: (Mt 10, 1-7)

"Các con hăy đến cùng chiên lạc nhà Israel".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. Chúa Giêsu đă sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hăy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hăy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đă gần đến'". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ TƯ TUẦN 14 TN
Th. Âu-tinh Dao Rong và các bạn tử đạo        Mt 10,1-7
ĐẾN CÙNG CHIÊN LẠC
“Tốt hơn là hăy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.”(Mt 10,6)

Suy niệm: Khoa sư phạm nào cũng cần sự tiệm tiến. Sống cho phải đạo với người nhà trước rồi mới ra đến người ngoài, Chúa Giê-su cũng theo tŕnh tự này khi sai các môn đệ đi truyền giáo. Ngài muốn cho Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến với những người đă được chọn làm dân riêng Thiên Chúa trước khi lan toả đến mọi dân tộc. Điều này quả là phù hợp với công việc Phúc Âm hóa gia đ́nh mà Giáo Hội Việt Nam đang cổ vơ trong năm 2014 này.

Mời bạn: Thật không dễ đến với chiên lạc để đưa chiên đó về đàn chiên của  Chúa nhất là đó lại là người nhà của ḿnh. “Người đă đến trong nhà ḿnh, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11), đó là kinh nghiệm đáng buồn của Chúa Giê-su khi đến trần gian. Nhưng Ngài vẫn không bỏ cuộc khi tiếp tục sai môn đệ đến với họ. Sự quyết tâm, t́nh yêu thương và sự nhẫn nại sẽ giúp ta làm tốt công việc khó khăn này.

Chia sẻ: Bạn cũng được sai đến trước hết với những người thân trong gia đ́nh, gia tộc của bạn. Có biết bao người thân của bạn vốn là Ki-tô hữu nhưng hiện không sống đạo! Và hệ quả là biết bao con cháu của họ đă không được nghe biết về Chúa! Và c̣n đông hơn gấp bội phần, những anh chị em đồng bào với chúng ta… Và bạn đang làm ǵ để dẫn họ về với Giáo Hội là đoàn chiên của Chúa Giê-su?

Sống Lời Chúa: Lời cầu nguyện và gương sáng là phương cách trước hết và hữu hiệu nhất để giúp mọi người trong gia đ́nh hoán cải.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con ḷng nhẫn nại, tính hiền ḥa và ḷng quả cảm để con luôn nhiệt thành trong sứ mạng truyền giáo.