13/07/2017

 

THỨ NĂM TUẦN 14 Thường Niên

BÀI ĐỌC I: (St 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5)

"Để cứu sống anh em mà Thiên Chúa đă sai em xuống Ai-cập trước anh em".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Giuđa lại gần mà nói thật thà với Giuse rằng: "Thưa ngài, xin ngài nghe tôi tớ của ngài nói đôi lời, xin ngài đừng phẫn nộ với tôi tớ của ngài, v́ sau vua Pharaon ngài là chủ của tôi. Trước đây ngài đă hỏi các tôi tớ ngài rằng: 'Các ngươi c̣n cha, c̣n đứa em nào nữa chăng?' Chúng tôi đă trả lời với ngài rằng: Chúng tôi c̣n cha già, và một đứa em út sinh ra lúc cha chúng tôi đă già. Anh áp út đă chết rồi: mẹ nó chỉ c̣n lại một ḿnh nó, cha chúng tôi thương nó lắm. Vậy mà ngài đă bảo các tôi tớ ngài: 'Hăy đem nó tới đây cho ta xem thấy nó'. Chúng tôi đă thưa với ngài rằng: 'Đứa nhỏ không thể bỏ cha nó được'. Nhưng ngài đă nói dứt khoát với các tôi tớ ngài rằng: 'Nếu em út các ngươi không tới với các ngươi, th́ các ngươi sẽ không thấy mặt ta nữa'. Vậy khi chúng tôi trở về cùng tôi tớ của ngài là cha chúng tôi, chúng tôi đă thuật lại hết mọi điều ngài đă nói. Cha chúng tôi bảo rằng: 'Các con hăy trở lại mua thêm ít lúa thóc nữa'. Chúng tôi trả lời với người rằng: 'Chúng con không thể đi được. Nếu em út đi với chúng con, th́ chúng con cùng đi chung với nhau. Nếu em út không đi với chúng con, th́ chúng con không dám đến trước mặt người'. Cha chúng tôi nói: 'Các con biết rằng bạn ta chỉ sinh ra cho ta hai đứa con trai, một đứa đă ra đi và các con đă nói nó phải thú dữ ăn thịt, và cho đến nay chưa thấy nó trở về; các con lại đem thằng này đi nữa, nếu dọc đường có ǵ rủi ro xảy đến cho nó, th́ các con đưa cha già đầu bạc sầu năo này xuống suối vàng cho rồi'". Khi ấy Giuse không thể cầm ḷng nổi trước mặt mọi người đang đứng đấy, nên truyền cho mọi người ra ngoài, và không c̣n người nào khác ở đó lúc ông tỏ cho anh em biết ḿnh, ông khóc lớn tiếng: những người Ai-cập và cả nhà vua đều nghe biết. Giuse nói với các anh em rằng: "Tôi là Giuse đây, cha c̣n sống không?" Các anh em sợ hăi quá nên không dám trả lời. Giuse nói với anh em cách nhân từ rằng: "Hăy đến gần tôi". Khi họ đến gần, ông lại nói: "Tôi là Giuse em các anh mà các anh đă bán sang Ai-cập. Các anh chớ khiếp sợ, và đừng ân hận v́ đă bán tôi sang đất này, v́ chưng để cứu sống các anh em mà Thiên Chúa đă sai tôi sang Ai-cập trước anh em".  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 104, 16-17. 18-19. 20-21

Đáp: Các ngươi hăy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đă làm (c. 5a).

1) Chúa đă gọi cảnh cơ hàn về trên đất nước, và rút đi mọi sự nâng đỡ bằng cơm bánh. Ngài đă sai một người đi trước họ: Giuse đă bị bán để làm nô lệ. -  Đáp.

2) Thiên hạ đă lấy xiềng để trói chân người, và cổ người bị cột bằng xích sắt, cho tới khi ứng nghiệm lời tiên đoán của người, lời của Chúa đă biện minh cho người. -  Đáp.

3) Vua đă sai cởi trói cho người, Chúa của chư dân cũng đă giải phóng người. Vua đă tôn người làm chủ của ḿnh, và làm chúa trên toàn diện lănh thổ. -  Đáp.

ALLELUIA:  Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước ǵ hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng ḷng. - Alleluia.

 PHÚC ÂM:  (Mt 10, 7-15)

"Các con đă lănh nhận nhưng không, th́ hăy cho nhưng không".

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hăy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đă gần đến'. Hăy chữa những bệnh nhân, hăy làm cho kẻ chết sống lại, hăy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hăy trừ quỷ. Các con đă lănh nhận nhưng không th́ hăy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, v́ thợ th́ đáng được nuôi ăn.

 "Khi các con vào thành hay làng nào, hăy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, th́ ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hăy chào rằng: 'B́nh an cho nhà này'. Nếu nhà ấy xứng đáng th́ sự b́nh an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, th́ hăy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy".  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 14 TN
Mt 10,7-15
MỘT MỆNH LỆNH BẮT BUỘC
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hăy loan báo rằng triều đại Thiên Chúa đă đến gần. Hăy chữa lành người đau yếu... khử trừ ma quỷ. Anh em đă được cho không, th́ cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,7-8)

Suy niệm: Ta thường cho rằng những lời trên đây là những lời khuyên, muốn làm cũng được, không làm cũng chẳng sao. Trái lại, đây là những mệnh lệnh. Đức Giêsu như một tướng lănh ra lệnh cho binh sĩ trước khi ra trận, như một vị vua truyền lệnh cho sứ giả, như một ông thầy ra bài cho học tṛ, như một người kêu cầu bạn bè trợ giúp. Đàng nào cũng là những việc phải làm và phải làm ngay. Xem ra mệnh lệnh truyền giáo, rao giảng Tin Mừng là loại lệnh truyền khẩn cấp, bắt buộc và áp dụng cho mọi người. Có lẽ ta đă quá quen với việc khoán trắng lệnh này cho những người tu hành, mà quên mất đây là lệnh truyền cho mọi người, giáo sĩ cũng như giáo dân.

Mời Bạn: Sửa chữa lại một cách nh́n sai về bổn phận của bạn: bổn phận rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho người chung quanh. Đức Giê-su mời gọi bạn thi hành bổn phận này bằng hai cách: lời nói giới thiệu về Nước Trời và việc làm phục vụ cụ thể.

Chia sẻ: Tôi sẽ giới thiệu Đức Giê-su cho người lân cận như thế nào: bằng lời nói? bằng việc làm?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu thi hành bổn phận này bằng cách giới thiệu con người và công tŕnh của Đức Giêsu cho một người bạn chưa biết Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin cảm tạ Chúa đă tin tưởng giao phó việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho chúng con. Chúng con hứa sẽ giới thiệu Chúa cho người khác bằng lời nói và việc làm tốt đẹp của chúng con. Amen.