14/07/2017

 

THỨ SÁU TUẦN 14 Thường Niên

BÀI ĐỌC I: (St 46, 1-7. 28-30)

"Cha chết cũng vui ḷng, v́ Cha đă trông thấy mặt con".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, ông Israel ra đi, đem theo tất cả những ǵ ông có và đến Giếng Thề; tại đây ông dâng hy tế lên Thiên Chúa của Isaac, cha của ông. Ban đêm trong một thị kiến, ông nghe Chúa gọi ông và nói với ông rằng: "Hỡi Giacóp, Giacóp!" Ông liền thưa: "Này con đây". Thiên Chúa nói tiếp: "Ta là Thiên Chúa rất hùng mạnh của cha ngươi, nên ngươi đừng sợ, hăy xuống xứ Ai-cập, v́ ở đó Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc vĩ đại. Ta sẽ xuống đó với ngươi. Cũng chính Ta sẽ đưa ngươi trở về, (sau khi) tay Giuse đă vuốt mắt cho ngươi". Bấy giờ Giacóp bỏ Giếng Thề mà đi: các con cái đưa ông và vợ con lên các xe Pharaon đă phái đến rước cha già và tất cả những ǵ ông có ở Canaan; ông sang Ai-cập với tất cả ḍng dơi ông, gồm con trai, con gái và cháu chắt. Bấy giờ Giacóp sai Giuđa đi trước báo tin cho Giuse biết mà đón rước cha tại Ghêsen. Khi ông đến đó, th́ Giuse thắng xe đi đón cha tại Ghêsen. Vừa thấy cha, ông ôm cổ cha mà khóc. Giacóp nói với Giuse rằng: "Cha chết cũng vui ḷng, v́ cha đă trông thấy mặt con và biết con c̣n sống".  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Đáp:  Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a).

1) Hăy trông cậy Chúa và hăy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hăy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự ḷng bạn thỉnh cầu. -  Đáp.

2) Chúa chăm lo cho mạng sống người nhân đức, và phần gia nghiệp họ c̣n măi muôn đời. Ngày tai hoạ, những người đó không tủi hổ, và trong nạn đói, họ sẽ được ăn no. -  Đáp.

3) Hăy tránh ác và hăy làm lành, hầu được an cư tới ngàn thu, bởi v́ Chúa yêu điều chân lư, và không bỏ rơi những tôi tớ trung thành.  -  Đáp.

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ: trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân, Chúa bang trợ và giải thoát họ. Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, v́ họ đă nương tựa vào Người. -  Đáp.

ALLELUIA:  Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy vào Chúa. - Alleluia.

 PHÚC ÂM:  (Mt 10,16-23)

"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hăy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hăy coi chừng người đời, v́ họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa v́ Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, th́ các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói ǵ? V́ trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói ǵ; v́ chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. "Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. V́ danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, th́ hăy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ SÁU TUẦN 14 TN
Mt 10,16-23
KHÔN NGOAN VÀ ĐƠN SƠ
“Nầy, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em hăy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10,16)

Suy niệm: Các tín hữu được Chúa sai đi vào một môi trường không phải lúc nào cũng thuận tiện cho việc truyền giáo; các Ki-tô hữu phải đối mặt với  t́nh huống của “một con chiên ở giữa bầy sói”, bầy sói nghi kỵ đang giương vuốt hầm hừ đe doạ đức tin, bầy sói tục hóa đang nhe nanh rú hét làm thất đảm những ai muốn sống thánh thiện…. Làm sao để người Ki-tô hữu sống và loan báo Tin Mừng giữa bầy sói hôm nay? Chúa Giê-su cho ta khuôn vàng thước ngọc là “hăy khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”. Khôn như rắn là biết vận dụng những phương pháp mới thích hợp để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thời đại trong các lănh vực văn hóa, xă hội và kỹ thuật; khôn như rắn là biết dùng những cách diễn tả mới để con người hôm nay có thể hiểu và đón nhận Tin Mừng Đức Giê-su. Nhưng người Ki-tô hữu c̣n phải đơn sơ như bồ câu, đó là có một nhiệt t́nh mới nhưng đơn sơ và trong sáng dựa vào Tin Mừng. Phương pháp và lối diễn tả mới cần nhiệt t́nh mới và ngược lại.

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu khôn ngoan và đơn sơ th́ không tránh né truyền giáo. Trái lại, đảm trách sứ vụ loan báo Tin Mừng cách hiệu quả chính là cách để bạn trung thành với căn tính Ki-tô hữu của ḿnh. Bạn áp dụng ngay Lời Chúa vào đời sống của bạn nhé!

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn đọc và suy gẫm Tin Mừng để áp dụng sống Lời Chúa ngay trong gia đ́nh ḿnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ bước chân con đi tới và xin soi trí ḷng con t́m được những phương cách tốt nhất để loan báo Tin Mừng.