15/07/2017

 

THỨ BẢY TUẦN 14 Thường Nin

BI ĐỌC I: (St 49, 29-33; 50, 15-24   (Hr 49, 29-33; 50, 15-25)

"Thin Cha sẽ thăm viếng anh em, v dẫn anh em ra khỏi đất ny".

Trch sch Sng Thế.

Trong những ngy ấy, Giacp trối lại cho cc con rằng: "Cha sắp về sum họp cng dn cha. Cc con hy chn xc cha gần mồ cha ng, trong hang đi ngoi cnh đồng của phron, người Hth, ngang thung lũng Mambr trong đất Canaan, m Abraham đ mua của phron, người Hth, để lm nghĩa trang. Nơi đ đ mai tng Abraham v bạn ng l Sara, nơi đ cũng đ mai tng Isaac v bạn ng l b Rbecca, nơi đ cũng đ mai tng b Lia". Trối cho cc con xong, Giacp rt chn ln giường v trt hơi thở, trở về sum họp với dn người. Khi Giacp đ qua đời, anh em của Giuse lo sợ v ni với nhau rằng: "C khi Giuse cn nhớ sự sỉ nhục đ phải chịu m trả đũa lại điều c m chng ta đ lm chăng?" Họ liền sai người đến ni với Giuse rằng: "Trước khi chết, cha ngi đ trối lại cho chng ti l hy lấy lời cha m ni với người rằng: 'Cha xin con hy qun tội c v lỗi lầm của cc anh con đ lm cho con'. Chng ti cũng xin ngi tha thứ tội c của cc ti tớ Thin Cha của cha ngi". Nghe vậy, Giuse bật khc ln. Cc anh em của Giuse đến sấp mnh xuống đất m ni rằng: "Chng ti l ti tớ của ngi". Giuse đp rằng: "Anh em đừng sợ! No chng ta c thể chống lại thnh Cha sao? Cc anh đ lo nghĩ sự dữ cho ti, nhưng Thin Cha đ đổi n ra sự lnh để ti được vinh hiển như anh em thấy hm nay v để cứu sống nhiều dn tộc. Anh em đừng sợ, chnh ti sẽ nui dưỡng anh em v con ci anh em". ng đ an ủi v lấy lời m dịu hiền lnh m ni với anh em. Giuse v gia quyến cha của ng đ cư ngụ trong nước Ai-cập, v ng sống được một trăm mười tuổi. ng đ được thấy con ci của Ephraim đến ba đời. Con ci của Makir, l con của Manass cũng đ sinh ra trn đầu gối Giuse. Cc việc ấy đ qua đi, Giuse đ ni cng anh em: "Sau khi ti chết, Thin Cha sẽ thăm viếng anh em, v dẫn anh em ra khỏi đất ny v đưa đến đất m Người đ thề hứa ban cho Abraham, Isaac v Giacp". Đ l lời Cha. Tạ Ơn Cha.

ĐP CA: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7

Đp: Cc bạn khim cung, cc bạn tm kiếm Cha, lng cc bạn hy hồi sinh  (Tv 68, 33).

1) Hy ca tụng Cha, hy hoan h danh Người, hy kể ra sự nghiệp Cha ở giữa chư dn. Hy xướng ca, đn ht mừng Người, hy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Cha.  -  Đp.

2) Hy tự ho v danh thnh của Người, tm hồn những ai tm Cha, hy mừng vui. Hy coi trọng Cha v quyền năng của Cha, hy tm kiếm thin nhan Cha lun lun.  -  Đp.

3) Hỡi miu duệ Abraham l ti tớ của Người, hỡi con chu Giacp, những kẻ được Người kn chọn. Chnh Cha l Thin Cha chng ta, quyền cai trị của Người bao trm khắp cả địa cầu.  -  Đp.

ALLELUIA:  Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Cha cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Cha, v con suy gẫm cc điều lạ lng của Cha. - Alleluia.

PHC M: (Mt 10, 24-33)

"Cc con đừng sợ những kẻ giết được thn xc".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Mn đệ khng hơn thầy, v ti tớ khng hơn chủ mnh. Mn đệ được bằng thầy, ti tớ được bằng chủ mnh th đ l kh rồi. Nếu họ đ gọi chủ nh l Belgibul th huống hồ l người nh của Ngi. Vậy cc con đừng sợ những người đ, v khng c g che giấu m khng bị thố lộ; v khng c g kn nhiệm m khng hề hay biết. Điều Thầy ni với cc con trong bng tối, hy ni nơi nh sng; v điều cc con nghe rỉ tai, hy rao giảng trn mi nh. "Cc con đừng sợ kẻ giết được thn xc, nhưng khng thể giết được linh hồn. Cc con hy sợ Đấng c thể nm cả xc lẫn hồn xuống địa ngục. No người ta khng bn hai chim sẻ với một đồng tiền đ sao? Thế m khng con no rơi xuống đất m Cha cc con khng biết đến. Phần cc con, tc trn đầu cc con đ được đếm cả rồi. Vậy cc con đừng sợ: cc con cn đng gi hơn chim sẻ bội phần. "Vậy ai tuyn xưng Thầy trước mặt người đời, th Thầy sẽ tuyn xưng n trước mặt Cha Thầy l Đấng ngự trn trời. Cn ai chối Thầy trước mặt người đời, th Thầy sẽ chối n trước mặt Cha Thầy l Đấng ngự trn trời".  Đ l lời Cha. Lạy Cha Kit, Ngợi Khen Cha.

THỨ BẢY TUẦN 14 TN
Mt 10,24-33
TIN TƯỞNG NƠI CHA

Anh em đừng sợ những kẻ giết thn xc m khng giết được linh hồn. Đng hơn hy sợ Đấng c thể tiu diệt cả hồn lẫn xc trong hỏa ngục ... Vậy anh em đừng sợ, anh em cn qu hơn mun vn chim sẻ.(Mt 10,28.31)

Suy niệm: Sống ở đời lm sao trnh khỏi những căng thẳng, lo u, sợ hi khi gặp kh khăn, nguy hiểm. Chnh Cha Gisu cũng c những lc bng hong xao xuyến. Khi bảo anh em đừng sợ Cha Gisu muốn ta đừng để cảm xc sợ hi lm t liệt đời sống chng ta. Ngi bảo chng ta đừng sợ: đừng sợ ngay trong mọi biến động, đừng sợ khi phải đối diện với đau khổ hay sự chết bởi v Thin Cha Đấng yu thương quan tm chăm sc chng ta, v Ngi l Cha nhn từ, trung tn, thấu hiểu chng ta cần g, v đối với Ngi, chng ta qu hơn mun vn chim sẻ. Ta hy sống như con thơ ph thc cch đơn sơ trọn vẹn cho Thin Cha trong mọi hon cảnh, trong mọi cng việc.

Mời Bạn: Lng nhn từ của Thin Cha đời ny qua đời kia dnh cho những ai knh sợ Ngi (Lc 1,50). Bi kịch đời sống chng ta đ l chng ta tự mnh loay hoay với những nỗi khổ của mnh thay v đặt trọn niềm tin cậy vo Thin Cha. Ma quỷ lun tm mọi cch lm ta xa Cha, mất bnh an, khi đ chng sẽ dễ dng dẫn ta đến những sa ng nặng nề hơn.

Sống Lời Cha: Đừng bao giờ để mnh hoảng sợ bởi những vận rủi của con. Đối mặt với đau khổ, con nhận ra mnh đang ở trong một trạng huống đến từ thnh Thin Cha, hy giữ mnh khim hạ v thấp b trước mặt Người v hy hết sức bnh tm. (Thnh Libermann)

Cầu nguyện: Ht: Trong Tri Tim Cha"