21/07/2017

 

THỨ SÁU TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

BÀI ĐỌC I: Xh 11, 10  -  12, 14

"Các ngươi hăy giết con chiên con vào chiều tối. Hễ nh́n thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê và Aaron đă làm các phép lạ trước mặt Pharaon như đă chép. Nhưng Chúa để cho Pharaon vẫn cứng ḷng, không cho phép con cái Israel ra khỏi nước ḿnh. Tại Ai-cập, Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Tháng này đối với các ngươi là tháng đầu, tức là tháng đầu năm. Các ngươi hăy loan truyền cho toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: "Đến mồng mười tháng này, mỗi gia đ́nh phải lo cho có một con chiên con. Nếu nhà ít người, liệu ăn không hết một con chiên con, th́ hăy hợp chung với những người lân cận, tuỳ theo số người. Con chiên con phải không t́ tích, là chiên đực và được một tuổi. Các ngươi cũng có thể dùng một con dê đực theo quy luật đó. Các ngươi nuôi nó cho đến ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó vào chiều tối. Tại mỗi nhà ăn thịt chiên, người ta sẽ lấy máu chiên bôi lên hai khung cửa và trên thành cửa. Đêm đó, người ta sẽ ăn thịt chiên nướng với bánh không men và rau diếp đắng. Các ngươi không được ăn thịt sống hay luộc, mà chỉ được ăn thịt nướng. Phải ăn tất cả đầu, chân và ḷng. Đừng để thừa đến sáng hôm sau. Nếu ăn c̣n dư, th́ hăy thiêu huỷ đi. "Các ngươi sẽ ăn như thế này: Hăy thắt lưng, chân mang giày, tay cầm gậy và ăn hối hả, v́ đây là lễ Vượt Qua của Chúa. Đêm đó, Ta sẽ rảo qua khắp nước Ai-cập. Ta sẽ giết chết tất cả con đầu ḷng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến loài vật. Ta là Chúa. Ta sẽ ra án phạt tất cả các bụt thần Ai-cập. Máu bôi lên thành cửa nhà các ngươi sẽ dùng làm dấu hiệu: Hễ nh́n thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, các ngươi sẽ không bị huỷ diệt khi Ta trừng phạt nước Ai-cập. "Các ngươi hăy ghi ngày đó làm ngày kỷ niệm, và cử hành ngày đó như ngày đại lễ của Chúa, qua các thế hệ cho đến muôn đời".  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

Đáp:  Con sẽ lănh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa (c. 13).

 1) Con lấy ǵ dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con?  Con sẽ lănh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.  -  Đáp.

2) Trước mặt Chúa thật là quư hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ t́ Ngài, Ngài đă bẻ găy xiềng xích cho con.  -  Đáp.

3) Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài.  -  Đáp.

ALLELUIA:  Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  (Mt 12, 1-8)

"Con Người cũng là chủ ngày sabbat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Ḱa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat". Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy Đavít và những người đi với ông đă làm ǵ khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng c̣n trọng hơn đền thờ nữa. V́ nếu các ông biết được điều này là, 'Ta muốn ḷng nhân từ, chứ không muốn hy lễ', chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, v́ chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ SÁU TUẦN 15 TN
Mt 12,1-8
YÊU THƯƠNG, CỐT TUỶ CỦA LỀ LUẬT
“Nếu các ông hiểu được ư nghĩa của câu này: Ta muốn ḷng nhân từ chứ đâu cần lễ tế” ắt các ông đă chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế con người làm chủ ngày Sa-bát.”(Mt 12,7-8)

Suy niệm: Theo truyền thống Do Thái, việc bứt lúa coi như việc gặt hái là một trong 39 việc cấm làm trong ngày Sa-bát. V́ thế các người biệt phái đă nại vào luật này để chỉ trích các môn đệ đă bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát. Hành động bứt lúa của các môn đệ không chỉ để mua vui mà v́ một nhu cầu lớn hơn liên quan đến sự sống: “Đói”! Thế nhưng những người biệt phái thông luật lại không nắm được cái cốt tuỷ của lề luật đó là sự yêu thương và ḷng nhân hậu. Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a đến để chấn chỉnh lại lề luật, Ngài muốn con người được yêu thương và được sống. Đa-vít khi đói c̣n được ăn “bánh tiến” nữa là… Thế nên, sự sống con người quư trọng hơn thái độ nệ luật biết bao. Nếu chúng ta giữ luật mà không chú trọng đến trọng tâm của luật th́ luật chỉ c̣n là gánh nặng và là xích xiềng ràng buộc chúng ta.

Mời Bạn: Hăy ư thức: luật Hội Thánh cho nghỉ việc xác ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng là để người tín hữu có nhiều thời gian đến gần với Thiên Chúa hơn.

Sống Lời Chúa: Hăy làm tṛn bổn phận của người Ki-tô hữu: gia tăng việc đạo đức, bố thí, thăm người nghèo, bệnh nhân, v.v…

Cầu nguyện: Lạy Chúa là chủ tể thời gian và mọi công việc. Xin cho mọi công việc chúng con làm từ tư tưởng đến hành động đều do Chúa điều khiển và dẫn dắt để không đi ngoài Thánh ư của Chúa và luôn phù hợp với Tin Mừng của Chúa. Amen.