29/07/2017

 

THỨ BẢY TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

Kính Thánh Mácta

BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8

"Đây là máu giao ước Thiên Chúa đă cam kết với các ngươi".

 Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa và toàn dân đồng thanh thưa rằng: "Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đă phán". Vậy Môsê ghi lại những lời Chúa đă phán. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel. Ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con ḅ tơ làm lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu, và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa rằng: "Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đă phán". Ông lấy máu rảy lên dân chúng và nói: "Đây là máu giao ước Thiên Chúa đă cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

 ĐÁP CA: Tv 49, 1-2. 5-6. 14-15

Đáp: Hăy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi (c. 14a).

 1) Chúa là Thiên Chúa đă lên tiếng gọi địa cầu, từ chỗ mặt trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Từ Sion đầy mỹ lệ, Thiên Chúa hiển linh huy hoàng; Thiên Chúa chúng ta ngự tới, Người sẽ không yên lặng. - Đáp.

2) "Hăy tập họp cho Ta các tín đồ đă kư lời giao ước của Ta cùng hy sinh lễ". Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của Người, v́ chính Thiên Chúa, Người là thẩm phán. - Đáp.

3) Hăy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều khấn hứa cùng Đấng Tối Cao. Ngươi hăy kêu cầu Ta trong ngày khốn khó, Ta sẽ giải thoát ngươi và ngươi sẽ kính trọng ta. – Đáp.

 ALLELUIA: Gc 1, 21

Alleluia, alleluia. - Anh em hăy khiêm nhu nhận lănh lời gieo trong ḷng, lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia.

 PHÚC ÂM (kính thánh Mácta): Ga 11, 19-27

"Con đă tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà v́ người em đă chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, c̣n Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây th́ em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin ǵ cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, th́ em con sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đă tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đă đến trong thế gian". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

TIN THẦY LÀ ĐỨC KI-TÔ, CON THIÊN CHÚA
“Con tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.” (Ga 11,27)

Suy niệm: Qua việc cho La-da-rô sống lại, Chúa Giê-su dẫn đưa Mác-ta tiến sâu vào con đường đức tin, giúp cho cô vững tin Ngài chính “là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (c.27). Đối với Mác-ta, niềm vui này c̣n lớn hơn niềm vui t́m lại được người em đă chết, bởi v́ niềm tin ấy đưa cô đến sự sống đời đời: “Ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (c.26). Tin vào con người Đức Ki-tô th́ cũng đồng thời là tin vào Lời của Ngài, bởi v́ Ngài chính là Ngôi Lời (Ga 1,1), và Lời Ngài là Lời hằng sống, Lời đem lại sự sống đời đời (Ga 6,68).

Mời Bạn: Giữa cơn thử thách lớn lao, Mác-ta đă gặp Đức Ki-tô, và lời Ngài đă vực chị dậy để chị đứng vững trong niềm tin. Bạn đă làm ǵ khi gặp thử thách trong đời sống, trong đức tin? Trong năm Sống Lời Chúa, bạn được mời gọi năng đọc, suy niệm và sống Lời Chúa. Việc này phải dẫn bạn đến chỗ tin tưởng vào Ngài mỗi ngày một hơn.
Chia sẻ: Khi gặp thử thách mới thấy niềm tin của ḿnh như thế nào! Bạn hăy cùng bạn bè, người thân chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi đối diện thử thách, dựa vào  gương của Mác-ta trong câu truyện Tin Mừng hôm nay, và hăy khích lệ nhau vững tin vào Chúa hơn.

Sống Lời Chúa: Bạn hăy tập thói quen khi gặp thử thách lớn nhỏ, nhớ đến một câu Lời Chúa, để tâm niệm, và xin ơn kiên vững trong niềm tin.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đă cho con bài học về đức tin của Mác-ta. Ước ǵ những thử thách con gặp phải, không đẩy con xa Chúa, nhưng giúp con thêm vững tin vào Chúa, và dẫn con đến sự sống đời đời.Amen.