02/08/2017

 

Thứ Tư Tuần XVII Ma Thường Nin Năm lẻ     

BI ĐỌC I: Xh 34, 29-35

"Thấy mặt ng Ms, họ sợ khng dm đến gần".

Trch sch Xuất Hnh.

Khi ng Ms từ trn ni Sinai đi xuống, ng mang hai bia đ chứng từ; v ng khng biết do sự đm đạo với Cha, mặt ng sng lng rực rỡ. Nhưng ng Aaron v con ci Israel thấy mặt ng Ms sng lng rực rỡ, th sợ khng dm đến gần. ng Ms gọi họ, th cả Aaron lẫn cc thủ lnh hội đường mới quay lại. Sau khi ng ni chuyện với họ, tất cả con ci Israel mới đến gần ng. ng truyền lại cho họ tất cả những điều ng đ nghe Cha phn trn ni Sinai. Ni xong, ng lấy khăn che mặt mnh. Khi ng vo trước mặt Cha v đm đạo với Người, th ng cất khăn cho đến lc ng trở ra v bấy giờ ng thuật lại cho con ci Israel những điều Cha đ truyền dạy ng. Lc ng Ms ra đi, họ thấy mặt ng sng lng rực rỡ; nhưng khi ng ni với họ, ng che mặt ng lại. Đ l lời Cha. Tạ Ơn Cha.

ĐP CA: Tv 98, 5. 6. 7. 9

Đp: Thin Cha, Cha chng ta, l Đấng Thnh (c. 9c).

 1) Hy cao rao Cha l Thin Cha chng ta. Hy sấp mnh dưới bệ k chn Người; đy l bệ ngọc ch thnh. - Đp.

2) Trong hng tư tế của Người c Ms v Aaron, v c Samuel trong số người cầu đảo danh Người. Cc ng ku cầu Cha v chnh Người nhậm lời cc ng. - Đp.

3) Trong cột my, bấy giờ Người phn bảo; cc ng đ nghe những huấn lệnh của Người, v chỉ thị Người đ truyền cho cc ng giữ.

- Đp.

4) Hy cao rao Cha l Thin Chng chng ta; hy sấp mnh trn ni thnh của Người: v Thin Cha, Cha chng ta, l Đấng Thnh. - Đp.

 ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin hy phn, v ti tớ Cha đang lắng tai nghe: Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHC M: (Mt 13, 44-46)

"Anh bn tất cả những g anh c m mua thửa ruộng đ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng dn chng rằng: "Nước trời giống như kho tng chn giấu trong ruộng, người kia tm được, vội chn vi xuống, vui mừng trở về bn tất cả những g anh c m mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người bun nọ đi tm ngọc qu. Tm được một vin ngọc qu, anh trở về bn mọi của cải m mua vin ngọc ấy. Đ l lời Cha. Lạy Cha Kit, Ngợi Khen Cha.

02/08/17 THỨ TƯ TUẦN 17 TN
Th. Inhaxi Lila, linh mục Mt 13,44-46
VUI MỪNG BN TẤT CẢ...

Tm được vin ngọc qu, ng ta ra đi, bn tất cả những g mnh c m mua vin ngọc ấy. (Mt 13,46)

Suy niệm: Từ thng 9/2012, ngư dn x Bnh Chu (Quảng Ngi) tm thấy một chiếc tu chở đầy đồ gốm sứ đắm gần bờ v bắt đầu lặn vớt cổ vật. Một số người thnh tỉ ph chỉ sau một đm lặn vất vả. Người dn tm mọi cch tiếp cận con tu để c vi cổ vật trong tay l hy vọng đổi đời. Việc pht hiện chiếc tu đắm đ lm xn xao no động cả một vng biển lặng. Cũng vậy, d tnh cờ tm thấy kho tng chn trong ruộng như người nng dn, hay cả đời lng kiếm rồi tm thấy vin ngọc qu như người thương gia, cả hai đều hnh xử như nhau: vui sướng v hy sinh bn tất cả những g mnh c để chiếm cho được bu vật. Kho tng hay vin ngọc qu ấy l Nước Trời, l chnh Đức Gisu,

Mời Bạn: Đi mắt lo luyện của người bun ngọc gip ng nhận ra gi trị của vin ngọc qu. Cũng vậy, khng phải ai cũng khm ph ra gi trị v cng của kho tng Nước Trời, của vin ngọc qu Gisu, duy những người c con mắt đức tin mới nhận ra nt đẹp qu gi ny. Bạn c vui mừng khi được biết Đức Gisu v Nước Trời khng? Bạn c sẵn lng chấp nhận từ bỏ một số tham vọng, thi quen, lối sống khng thch hợp để dnh trọn vẹn cho Ngi khng?

Sống Lời Cha: Ti lun vui mừng v được biết Đức Gisu v Tin Mừng của Ngi. Từ hm nay ti sẽ vui lng đn nhận lối sống từ bỏ bản ng để sống tương quan tốt đẹp với Cha.

Cầu nguyện: Lạy Cha Gisu, chng con vui mừng khi c Cha l vin ngọc qu, Nước Trời l kho tng v cng qu bu trong cuộc đời. Xin gip chng lun sống trong niềm vui ấy. Amen.