03/08/2017

 

Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ     

BÀI ĐỌC I: Xh 40, 14-19. 32-36  (Hr 16-21. 34-38)

"Một đám mây che phủ nhà xếp chứng từ,  và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê thi hành tất cả những điều Chúa đă truyền dạy. Vậy ngày mùng một tháng Giêng năm thứ hai, đă dựng nhà xếp xong. Ông Môsê đă dựng nhà xếp, lắp ván, đặt trụ, xà ngang và dựng cột, rồi căng mái nhà xếp và màn che trên mái như Chúa đă truyền dạy. Ông đặt bia chứng từ vào ḥm, xỏ đ̣n khiêng vào hai bên, và để toà phán dạy trên ḥm. Khi đă rước ḥm bia vào nhà xếp, ông treo màn trước ḥm để hoàn tất lời Chúa đă truyền dạy. Sau khi mọi việc đă hoàn tất, th́ có một đám mây bao phủ nhà xếp chứng từ, và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp.V́ mây che phủ nhà xếp, và uy linh Chúa sáng rực trong nhà, nên ông Môsê không thể vào trong nhà giao ước, v́ có đám mây che phủ mọi sự. Hễ mây lên khỏi nhà xếp, th́ con cái Israel kéo nhau đi từng đám, c̣n khi mây che phủ nhà xếp, th́ họ ở lại tại chỗ. V́ ban ngày, đám mây của Chúa che phủ nhà xếp, và ban đêm, có lửa trong mây, nên toàn dân Israel trông thấy suốt thời gian xuất hành của họ.  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 83, 3. 4. 5-6a và 8a. 11

Đáp: Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2).

1) Linh hồn con khát khao và ṃn mỏi, mong vào hành lang nhà Đức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác con hoan hỉ t́m đến cùng Thiên Chúa trường sinh. -  Đáp.

2) Đến như chim sẻ c̣n kiếm được nhà, và chim nhạn t́m ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con ḿnh, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, ôi Đại vương là Thiên Chúa của con. -  Đáp.

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người Chúa con nâng đỡ, họ tiến lên ngày càng thêm hăng hái. -  Đáp.

4) Thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quư hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. -  Đáp.

 ALLELUIA:  Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lư của Ngài. - Alleluia.

 PHÚC ÂM: (Mt 13, 47-53)

"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, c̣n cá xấu th́ ném ra ngoài".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên băi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt th́ bỏ vào giỏ, c̣n cá xấu th́ ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào ḷ lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có".

Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho ḿnh". Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, th́ Người rời khỏi nơi ấy.  Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 17 TN (Mt 13,47-53)

NƯỚC TRỜI NHƯ MẺ LƯỚI

“Nước Trời giống như chiếc lưới… người ta kéo lên băi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, c̣n cá xấu th́ vứt ra ngoài.” (Mt 13,47-48)

Suy niệm: Để vào được đại học, phải qua bao nhiêu năm tháng chuyền cần đèn sách, bao nhiêu đêm thức trắng để có thể “chọi” được trong kỳ thi tuyển vă mồ hôi; để được đi làm cho một công ty, ứng viên phải trải qua phỏng vấn, phải thử thách tŕnh độ, tay nghề; để đi nước ngoài, người ta cũng phải qua phỏng vấn, thị thực visa. Nói chung, cuộc sống đầy những sàng lọc, những tiêu chí, những điểm chuẩn khách quan đến mức lạnh lùng, mà chiếu theo đó sẽ có kẻ đậu người rớt. Nước Trời cũng vậy, giống như “một mẻ lưới gom đủ thứ cá” để rồi sẽ được phân loại: “cá tốt cho vào giỏ, cá xấu vứt ra ngoài.” Nước Trời có tiêu chuẩn rơ ràng. Muốn vào đó, tôi phải là “cá tốt.”

Mời Bạn: H́nh dung cuộc sống đang diễn ra xung quanh ḿnh – và chính ḿnh trong đó – như một mẻ lưới. Nếu lúc này đây, mẻ lưới được “kéo lên băi,” liệu tôi sẽ được xếp loại “cá tốt” hay “cá xấu”? Bạn nhớ tiêu chuẩn Nước Trời không có loại cá làng nhàng nửa tốt nửa xấu đâu nhé.

Chia sẻ: “Tốt” là một tính từ quá khái quát. Theo bạn, trong cuộc sống hôm nay, “tốt” theo tiêu chuẩn Nước Trời bao hàm những ǵ cụ thể?

Sống Lời Chúa: Sống theo các giá trị của Tin Mừng Đức Giê-su - chứ không theo bất cứ ai khác, bất cứ chủ nghĩa hay trào lưu nào khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết đảm bảo chỗ cho ḿnh trong Nước Trời chung cuộc, bằng cách ngay từ bây giờ, chúng con sống theo hiến chương Nước Trời, là các Mối Phúc mà Chúa đă rao giảng. Amen.