09/08/2017

 

 Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ds 13, 1-3a. 26 -- 14, 1. 26-29. 34-35

"Đất ngon lành họ đă không thèm" (Tv 77, 24)

 Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê (ở trong hoang địa Pharan) rằng: "Ngươi hăy sai đàn ông, mỗi chi tộc một người (thuộc hàng vương công trong chúng), đi xem đất Canaan mà Ta sẽ ban cho con cái Israel". Sau bốn mươi ngày, những người ḍ thám đất đi khắp miền, đoạn trở về. ?Họ đi gặp Môsê, Aaron và toàn thể cộng đồng con cái Israel ở sa mạc Pharan, tại Cađê. Và họ đă báo cáo với các ông và toàn thể cộng đồng, và cho người ta thấy thổ sản đất ấy. Họ đă tường thuật và nói: "Chúng tôi đă vào đất, nơi các ông sai chúng tôi đến, và thật là đất chảy tràn sữa và mật, và đây là thổ sản đất ấy. Hiềm một nỗi là dân cư trong xứ hùng cường! Thành tŕ kiên cố (và) lớn lắm, và chúng tôi đă thấy ở đó cả những con cháu Anaq. Có Amalec ở vùng Namsa; có dân Hit-tit, Giơbusi và Amori ở trên núi; c̣n dân Canaan th́ ở gần biển và bờ sông Giođan". Bấy giờ Caleb truyền cho dân nín bặt trước Môsê. Ông nói: "Ta cứ lên chiếm đất ấy, v́ ta sẽ thắng nổi nó!" Những người cùng lên với ông đáp lại: "Ta không thể lên đánh dân ấy, v́ nó mạnh hơn ta". Và họ buông lời chê bai giữa con cái Israel về đất họ đă ḍ thám, họ nói: "Đất chúng tôi đă băng qua để ḍ thám là đất làm tiêu diệt cả những người ở trên ấy; dân chúng tôi đă thấy trong xứ toàn là những người vóc dạng. Chúng tôi đă thấy ở đó những người khổng lồ (con cháu của Anaq thuộc hạng người khổng lồ). Quay nh́n lại ḿnh, thật chúng tôi chỉ như những con châu chấu, và trước mắt họ, chúng tôi chỉ như thế đó". Và toàn thể cộng đồng kêu la; họ lên tiếng,? và đêm ấy toàn dân la lối khóc lóc. (Họ trách móc Môsê và Aaron, và nói rằng: "(...) Phải chi chúng tôi chết quách ở trong sa mạc này!"). Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Dân bạc ác này kêu trách Ta cho đến bao giờ? Ta đă nghe tiếng kêu trách của con cái Israel. Ngươi hăy nói với chúng rằng: Chúa phán: Ta hằng sống, như các ngươi đă nói, Ta đă nghe, nên Ta sẽ làm cho các ngươi như vậy. Xác chết của các ngươi sẽ nằm trên rừng vắng này. Tất cả các ngươi, tính từ hai mươi tuổi trở lên, đều đă kêu trách Ta. Các ngươi đă xem thấy đất, trong bốn mươi ngày, (th́) một năm kể thay cho một ngày; các ngươi mang lấy cái khổ của sự gian ác các ngươi, và sẽ biết sự thù ghét của Ta: v́ Ta đă phán thế nào, th́ Ta sẽ làm cho dân bạc ác này dấy lên chống lại Ta như vậy: nó sẽ hao ṃn và chết trên rừng vắng này". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

 ĐÁP CA: Tv 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Đáp: Lạy Chúa, xin nhớ đến chúng con (c. 4a).

 Xướng: 1) Chúng con đă phạm tội cũng như tổ phụ chúng con, chúng con đă làm điều gian ác và ăn ở bất nhân. Tổ phụ chúng con khi c̣n ở bên Ai-cập, đă không suy xét những việc lạ lùng của Chúa. - Đáp.

 2) Nhưng họ đă mau quên công việc của Chúa khi gia ân huệ cho dân Ngài, họ không tin cậy vào định kế của Ngài. Họ chiều theo dục vọng ở nơi hoang địa, và thử thách Thiên Chúa trong cơi cô liêu. - Đáp.

 3) Họ đă quên Thiên Chúa là Đấng cứu độ ḿnh, Đấng đă làm những điều trọng đại bên Ai-cập, Đấng đă làm những điều kỳ diệu trên lănh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Đỏ. - Đáp.

 4) Chúa đă nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ cho rồi, nếu như Môsê là Người Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Người, để Người nguôi giận và đừng tiêu diệt họ. - Đáp.

 ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 PHÚC ÂM: (Mt 15, 21-28)

"Này bà, bà có ḷng mạnh tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, th́ liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, v́ bà cứ theo chúng ta mà kêu măi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, v́ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có ḷng mạnh tin. Bà muốn sao th́ được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đă được lành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN  (Mt 15,21-28)

T̀NH MẸ CÙNG VỚI NIỀM TIN

“Này bà, ḷng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao th́ sẽ được vậy.” (Mt 15,28)

Suy niệm: Người đàn bà xứ Ca-na-an này không bao giờ rời xa con ḿnh, ngay cả khi đến cầu xin với Đức Giê-su, th́ người con bị quỷ ám ấy luôn ở trong trái tim bà. T́nh mẹ ấy thúc đẩy bà kiên tŕ lẽo đẽo đi theo van nài Đức Giê-su, đến nỗi các môn đệ của Ngài phải bực ḿnh. T́nh mẹ tha thiết ấy thúc giục bà quỳ gối bái lạy ông Thầy Giê-su, người ngoại quốc xa lạ. T́nh mẹ mạnh mẽ ấy giúp bà t́m thấy “tia sáng” sau lời từ chối phũ phàng của Ngài để rồi bám vào đó, đối đáp khôn ngoan với Ngài, và nhờ vậy, được Ngài nhận lời. Rốt cuộc, t́nh mẹ kết hợp với niềm tin vào Đức Giê-su đă đem lại ơn chữa lành, hạnh phúc cho con bà. Cũng vậy, con cái chỉ có hạnh phúc đích thực khi được nuôi dưỡng, giáo dục với t́nh mẹ trần thế và niềm tin thiên quốc.

Mời Bạn: “Tôi luôn ghi nhớ lời cầu nguyện của mẹ tôi, những lời ấy luôn đi theo tôi, bám chặt lấy tôi cả cuộc đời” (Tổng thống A. Lincoln). Người mẹ Ki-tô hữu thật sự thương con không chỉ quan tâm đến việc nuôi nấng, học hành văn hóa, mà c̣n lưu tâm đến việc phát triển hài ḥa tâm lư, tính cách, cũng như sự trưởng thành của đức tin. Lời cầu nguyện của người mẹ mỗi tối trong giờ kinh gia đ́nh sẽ được con cái ghi nhớ, có những ảnh hưởng không ngờ.

Sống Lời Chúa: Là cha mẹ, tôi xác tín cần quan tâm giáo dục đức tin cho con cái. Là con cái, tôi vâng nghe lời dạy của cha mẹ để trở thành người tốt cho xă hội và Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đă cho con có mẹ có cha trong cuộc đời, sinh thành dưỡng dục con. Xin cho con luôn ghi nhớ công ơn trời bể của cha mẹ và luôn cầu xin cho các ngài. Amen.