11/08/2017

 

 Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Nk 1, 15; 2, 2; 3, 1-3. 6-7 (Hr 2, 1.3; 3, 1-3. 6-7)

"Khốn cho thành khát máu".

Trích sách Tiên tri Nakhum.

Ḱa xem, trên núi có người đưa tin mừng chạy đến. Hỡi Giuđa, hăy mừng các ngày lễ trọng của ngươi, hăy thi hành lời ngươi khấn nguyện. V́ Bêlial từ nay sẽ không c̣n đi qua đất ngươi: nó đă bị hoàn toàn tận diệt. V́ Chúa sẽ trồng lại cây nho Giacóp, cũng như cây nho Israel, bởi quân phá phách đă tàn phá chúng và đă bẻ cành chúng. Khốn cho thành khát máu, tràn đầy gian dối, hung bạo, người ta không ngừng cướp phá ngươi. Hăy nghe tiếng roi quất, tiếng bánh xe lăn, ngựa hí, xe phóng nhanh, quân kỵ binh xông đến, gươm lấp lánh, giáo sáng ngời, nhiều người bị giết, tàn phá nặng nề, xác chết vô vàn, ngă quỵ trên nhau. Ta sẽ vứt đồ ô uế trên ḿnh ngươi, làm nhục ngươi, bêu xấu ngươi. Lúc bấy giờ, hễ ai thấy ngươi cũng ngoảnh mặt mà nói: "Ninivê thật tiêu điều! Ai thương được ngươi? T́m đâu ra người an ủi ngươi". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Đnl 32, 35cd-36ab. 39. 41

Đáp: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39c).

Xướng: 1) Ngày huỷ diệt đă gần rồi, và kỳ hẹn lại chóng đến. Chúa sẽ phán xét dân Người, và xót thương kẻ làm tôi Chúa. - Đáp.

2) Các ngươi hăy xem có một ḿnh Ta, và ngoài Ta, không có Chúa nào khác: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại; Ta sẽ đánh đập và sẽ chữa lành. - Đáp.

3) Nếu Ta mài sáng gươm Ta như chớp, và nắm giữ phán quyết trong tay Ta, Ta sẽ trả oán những kẻ thù nghịch, sẽ trả thù những kẻ ghen ghét Ta. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng ḷng. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 16, 24-28

"Người ta sẽ lấy ǵ mà đổi được sự sống ḿnh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, th́ hăy từ bỏ ḿnh đi, và vác thập giá ḿnh mà theo Thầy. V́ chưng, ai muốn cứu mạng sống ḿnh th́ sẽ mất; c̣n ai đành mất mạng sống ḿnh v́ Ta, th́ sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống ḿnh, th́ được ích ǵ? Hoặc người ta sẽ lấy ǵ mà đổi được sự sống ḿnh? "Bởi v́ Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, NGọi Khen Chúa.

TỪ BỎ CÁI “TÔI”

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh và theo.” (Mt 16,24)

Suy niệm: Đa số chúng ta nghĩ rằng từ bỏ có vẻ như điều bất thường, là nhu nhược, lép vế hay thua trận. Thật ra, từ bỏ là điều rất b́nh thường và cần thiết. Từ bỏ là quy luật phát triển, trưởng thành của con người. Thai nhi không thể ở măi trong bụng mẹ, dù đó là chỗ an toàn, êm ấm. Tội nhân biết hối lỗi, chừa bỏ t́nh trạng hiện tại, chắc chắn sẽ thành người tốt. Ki-tô hữu càng từ bỏ cái “tôi”, từ bỏ tội lỗi bao nhiêu, th́ càng thánh thiện và giống Chúa bấy nhiêu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su khẳng định điều kiện để làm môn đệ Ngài là từ bỏ ḿnh mỗi ngày và vác thập giá theo Chúa, nghĩa là không sống theo ư riêng ḿnh mà sống theo ư Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, dù phải hy sinh, thiệt tḥi.

Mời Bạn: Chúa Giê-su từ bỏ địa vị Thiên Chúa, xuống thế làm người để con người trở thành con cái Chúa. Ngài từ bỏ sự cao sang để sống nghèo khổ,  tự nguyện nhận lấy tội lỗi của loài người, chết trên thập giá để cho con người được sống muôn đời. Mời bạn từ bỏ một tật xấu để gia đ́nh ḿnh được ấm êm; từ bỏ lời nói gian dối để tha nhân bớt khổ; từ bỏ thói nói xấu, vu oan để cộng đoàn được hiệp nhất, và từ bỏ một tội lỗi  nào đó để nên thánh thiện.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi quyết tâm dành thời gian đọc hoặc lắng nghe 5 phút Lời Chúa, để có những giây phút sống với Chúa, để Chúa dạy dỗ ḿnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm, để con dám ra khỏi chính ḿnh, khỏi cái tôi ích kỷ, và vui ḷng vác thập giá ḿnh theo Chúa mỗi ngày. Nhờ vậy, con sống an b́nh bên Chúa và an ḥa với tha nhân. Amen.