15/08/2017

 

 Thứ Ba Tuần XIX Ma Thường Nin

Đức Mẹ Hồn Xc Ln Trời

BI ĐỌC I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

"Một người nữ mặc o mặt trời, chn đạp mặt trăng".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan.

Đền thờ Thin Cha trn trời đ mở ra. V một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trn trời: một người nữ mặc o mặt trời, chn đạp mặt trăng, đầu đội triều thin mười hai ngi sao: B đang mang thai, ku la chuyển bụng, v đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ khc xuất hiện trn trời: một con rồng đỏ khổng lồ, c bảy đầu, mười sừng, v trn bảy đầu, đội bảy triều thin. Đui n ko đi một phần ba tinh t trn trời m nm xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi B sinh con ra, th nuốt lấy đứa trẻ. B sinh được một con trai, Đấng sẽ dng roi sắt m cai trị mun dn: Con B được mang về cng Thin Cha, đến tận ngai của Người. Cn B th trốn ln rừng vắng, ở đ B được Thin Cha dọn sẵn cho một nơi. V ti nghe c tiếng lớn trn trời phn rằng: "Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thin Cha chng ta, v uy quyền của Đức Kit của Người đ được thực hiện". Đ l lời Cha Tạ Ơn Cha.

ĐP CA: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16

Đp: Hong Hậu đứng bn hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vng rng (c. 10b).

Xướng: 1) Hong Hậu đứng bn hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vng rng lộng lẫy. - Đp.

2) Xin hy nghe, thưa Nương Tử, hy coi v hy lắng tai, hy qun dn tộc v nh thn phụ. - Đp.

3) Để Đức Vua Người sủng i dong nhan: chnh Người l Cha của C Nương, hy phục vụ Người. - Đp.

4) Họ bước đi trong niềm hn hoan vui vẻ, tiến vo trong cung điện Đức Vua. - Đp.

BI ĐỌC II: 1 Cr 15, 20-26

"Hoa quả đầu ma l Đức Kit, đoạn đến những kẻ thuộc về Cha".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, Đức Kit đ từ ci chết sống lại, l hoa quả đầu ma của những kẻ yn giấc. Vậy sự chết bởi một người, th sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế no, th mọi người cũng sẽ được tc sinh trong Đức Kit như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mnh, hoa quả đầu ma l Đức Kit, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kit, những kẻ đ tin Người xuống thế: rồi đến tận cng, khi Người đ trao vương quốc lại cho Thin Cha Cha, v đ tiu diệt mọi đầu mục, quyền năng v thế lực. Nhưng Người cn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi qun th dưới chn Người. Kẻ th cuối cng sẽ bị tiu diệt l sự chết, bởi Người đ bắt mọi sự quy phục dưới chn Người. Đ l lời Cha Tạ Ơn Cha.

 ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Đức Maria được mời gọi ln trời; đạo binh cc thin thần mừng rỡ hn hoan. - Alleluia.

PHC M: Lc 1, 39-56

"Đấng ton năng đ lm cho ti những sự trọng đại: Người nng cao những người phận nhỏ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Trong những ngy ấy, Maria chỗi dậy, vội v ra đi ln miền ni, đến một thnh xứ Giuđa. B vo nh ng Dacaria v cho b Elisabeth, v khi b Elisabeth nghe lời cho của Maria, th hi nhi nhảy mừng trong lng b, v b Elisabeth được đầy Cha Thnh Thần, b ku lớn tiếng rằng: "B được chc phc giữa cc người phụ nữ, v Con lng B được chc phc. Bởi đu ti được Mẹ Cha ti đến viếng thăm? V ny tai ti vừa nghe lời B cho, hi nhi liền nhảy mừng trong lng ti. Phc cho B l kẻ đ tin rằng lời Cha phn cng B sẽ được thực hiện". V Maria ni: "Linh hồn ti ngợi khen Cha, v thần tr ti hoan hỉ trong Thin Cha, Đấng Cứu Độ ti, v Cha đ đoi nhn đến phận hn tớ nữ của Cha. Ny từ nay mun thế hệ sẽ khen ti c phước, v Đấng ton năng đ lm cho ti những sự trọng đại, v Danh Ngi l thnh. Lng thương xt Cha trải qua đời nọ đến đời kia dnh cho những người knh sợ Cha. Cha đ vung cnh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần tr kiu căng. Cha lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vng v nng cao những người phận nhỏ. Cha đ cho người đi kht no đầy ơn phước, v để người giu c trở về tay khng. Cha săn sc Israel ti tớ Cha, bởi nhớ lại lng thương xt của Ngi. Như Cha đ phn cng cc tổ phụ chng ti, cho Abraham v dng di người đến mun đời". Maria ở lại với b Elisabeth độ ba thng, đoạn Người trở về nh Mnh. Đ l lời Cha Lạy Cha Kit, Ngợi Khen Cha.

THỨ BA: 15. 08. 2017

ĐỨC MẸ HỒN XC LN TRỜI (Lc 1, 39-56)

CNG VỚI MẸ ĐI THEO CHA

Em thật c phc v đ tin rằng Cha sẽ thực hiện những g Người đ ni với em. (Lc 1,45)

Suy niệm: Ave Maria l lời tung h quen thuộc m cc tn hữu mọi thời vẫn cất ln để ca ngợi Đức Ma-ri-a, v Mẹ thật diễm phc. Mẹ c phc v Mẹ đ TIN rằng Cha sẽ thực hiện những g Ngi đ ni với Mẹ. Mẹ tin rằng, Đấng đ hứa chnh l Thin Cha, nn những lời Ngi hứa sẽ bảo đảm hiện thực. Nhờ lng tin đ, Mẹ đ vượt qua mọi nghi ngại, khổ đau trn bước đường theo Cha để hon thnh sứ mạng của mnh. Với một vi đoạn ngắn ngủi trong trnh thuật cc sch Tin Mừng, chn dung Đức Ma-ri-a - người mn đệ đầu tin theo Cha - được khắc họa r nt đng tiu chuẩn cần c của một mn đệ: tn thc v trung thnh. L những mn đệ của Cha, chng ta cần phải noi gương của Mẹ để trở thnh người mn đệ tốt của Cha Gi-su, lun tn thc v trung thnh với Thin Cha trong đời sống đức tin của mnh.

Mời Bạn: Cc tn hữu lun đến cng Đức Mẹ để xin ơn v nguyện cầu. Đy l điều cần thiết để nui dưỡng tm tnh sống đạo. Tm tnh ny đi hỏi chng ta phải biết sống như Mẹ, để dầu phải đối diện với những nghịch cảnh, chng ta vẫn lun trung thnh v tn thc vo Thin Cha như Mẹ đ sống.

Sống Lời Cha:  Lần một chuỗi Mn Ci. Cng với Mẹ, cứ mỗi chục hạt, bạn dng ln Cha một nguyện để cầu cho gio xứ của bạn trong năm Tn Phc Ha gio xứ ny.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ diễm phc c Cha ở với. Nhờ n phc của Mẹ, chng con hm nay cũng được Cha ở với. Xin cho chng con bắt chước Mẹ, tin yu v ph thc mọi sự cho Cha như Mẹ đ nu gương. Amen.