16/08/2017

 

 Thứ Tư Tuần XIX Ma Thường Nin

BI ĐỌC I: Ed 9, 1-7; 10, 18-22

"Hy ghi chữ Thập trn trn những người rn rỉ khc than cc việc gh tởm của thnh Girusalem".

Trch sch Tin tri dkiel.

Cha ku lớn tiếng vo tai ti rằng: "Những kẻ trừng phạt thnh đ đến gần, mỗi người cầm trong tay kh cụ của mnh để tn st". V ka c su người tiến lại, từ cửa trn pha bắc m đến, mỗi người cầm trong tay kh cụ của mnh để tn st. Giữa họ c một người mặc o trắng, ngang lưng mang bt của k lục. Họ tiến vo v dừng lại trước bn thờ bằng đồng. Vinh quang của Cha Israel ngự trn cc vệ binh thần liền từ đ m cất ln, đi về pha ngưỡng cửa Đền Thờ. Người gọi kẻ mặc o trắng, ngang lưng c mang bt của k lục m ni: "Hy đi khắp thnh, khắp Girusalem v ghi chữ Thập trn trn những người rn rỉ khc than tất cả những việc gh tởm người ta phạm giữa thnh". Ti cn nghe Người bảo những người kia rằng: "Hy theo người ny đi khắp thnh v đnh phạt. Đừng đưa mắt xt thương, đừng tha thứ: gi lo, trai trng, gi trinh, trẻ con, phụ nữ, hy giết cho hết. Nhưng ai c chữ Thập trn trn th đừng giết. Hy bắt đầu từ nơi thnh của Ta". Thế l họ bắt đầu giết những kỳ lo đang đứng trước Đền Thờ. Người lại bảo rằng: "Hy lm uế Đền Thờ, hy lm cho cc hnh lang đầy tử thi rồi hy ra đi". Họ bỏ ra đi đnh phạt những kẻ ở trong thnh. Vinh quang của Cha từ trn ngưỡng cửa Đền Thờ m đi ra v dừng lại trn cc vệ binh thần. Cc vệ binh thần cất cnh v từ đất bay ln, ngay trước mặt ti; cc bnh xe cũng đi theo chng. Chng dừng lại nơi cửa Đng Đền thờ Cha, v vinh quang của Thin Cha Israel ở pha trn chng. Đ l sinh vật ti đ thấy ở dưới Thin Cha Israel gần sng Cbar, (by giờ) ti mới hiểu biết đ l cc vệ binh thần. Mỗi sinh vật c bốn mặt, bốn cnh v dưới cnh, c những hnh bn tay như tay người. Mặt chng giống những mặt ti đ thấy gần sng Cbar. Mỗi sinh vật cứ đi thẳng tới đng trước. Đ l lời Cha. Tạ Ơn Cha.

ĐP CA: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6

Đp: Trn mun ci trời, l vinh quang của Cha (c. 4b).

Xướng: 1) Hy ngợi khen, hỡi những người ti tớ Cha, chư vị hy ngợi khen danh Cha. Nguyện danh Cha được chc tụng từ by giờ v cho đến mun đời. - Đp.

2) Từ mặt trời mọc ln tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Cha được ngợi khen. Cha siu việt trn hết thảy chư dn, trn mun ci trời l vinh quang của Cha. - Đp.

3) Ai được như Thin Cha chng ti, Người ngự trn nơi cao thẳm, v Người để mắt nhn coi, khắp cả trn trời dưới đất? - Đp.

ALLELUIA: Gc 1, 21

Alleluia, alleluia! - Anh em hy khim nhu nhận lnh lời giao ước trong lng, lời đ c thể cứu thot linh hồn anh em. - Alleluia.

PHC M: Mt 18, 15-20

"Nếu n nghe ngươi, th ngươi đ lợi được người anh em".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hy đi sửa dạy n, ring con v n thi. Nếu n nghe con, th con đ lợi được người anh em. Nếu n khng nghe lời con, hy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhn chứng. Nếu n khng nghe họ, hy trnh với cộng đon. V nếu n cũng khng nghe cộng đon, con hy kể n như người ngoại gio v như người thu thuế. "Thầy bảo thật cc con, những g cc con cầm buộc dưới đất th trn trời cũng cầm buộc, v những g cc con tho gỡ dưới đất th trn trời cũng tho gỡ. "Thầy cũng bảo thật cc con, nếu hai người trong cc con, ở dưới đất, m hiệp lời cầu xin bất cứ điều g, th Cha Thầy, Đấng ngự trn trời, sẽ ban cho họ điều đ. V ở đu c hai hoặc ba người tụ họp nhn danh Thầy, th Thầy ở giữa những người ấy". Đ l lời Cha. Lạy Cha Kit, Ngợi Khen Cha.

NHỮNG ĐIỀU KH NI

Nếu người anh em của anh trt phạm tội, th anh hy đi sửa lỗi n, một mnh anh với n thi. Nếu n chịu nghe anh, th anh đ được mn lợi l người anh em mnh. (Mt 18,15)

Suy niệm: Khng g kh ni hơn việc đi sửa lỗi người khc. V nhiều l do. Trước hết, l do bản thn: ti cũng chẳng hay ho g m dm ln mặt dạy đời. V bao nhiu l do khc. Nếu cng l người trong nh với ti: bụt nh khng thing. Nếu khng phải l người nh với mnh: thi th đn nh ai nh nấy rạng. Bao giờ người ta cũng c l do để n trnh vấn đề gai gc ny. Chắc phải uống mật gấu mới đủ dũng kh để sửa lỗi cho người khc bởi chưng cục tự i của mỗi người chẳng khc no tri bom hẹn giờ khng biết lc no sẽ nổ tung ln. Trn đy, Cha Gisu đưa ra qui tắc vng: muốn sửa lỗi cho nhau, phải được thc đẩy bởi tnh bc i, phải tn trọng danh dự của nhau v nhắm đến lợi ch đch thực của người anh em. Việc đi gặp ring một mnh anh với n thi tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại n ho, tn trọng lẫn nhau v gip nhau nhận ra Cha.

Mời Bạn: Bạn c nghĩ rằng 99% thất bại trong việc sửa lỗi pht sinh do việc nng nảy, thiếu tế nhị, thiếu tn trọng nhau? Về phần mnh, khi được người khc sửa lỗi, bạn đ phản ứng thế no?

Chia sẻ: cch Cha Gisu sửa lỗi cho: người đn b ngoại tnh (Ga 8,1-11) cho Phr (Ga 13,6-11.36-38; Lc 22,31-34.54-61; Ga 21,15-23).

Sống Lời Cha: Suy niệm nhiều lần những đoạn Tin Mừng trn.

Cầu nguyện: Lạy Cha Gisu, xin dạy con biết noi gương Cha, ght tội nhưng thương người c tội, biết sẵn sng hy sinh đền thay tội lỗi cho anh em mỗi khi con muốn sửa lỗi cho nhau. Amen.