22/08/2017

 

 Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   Tl 6: 11-24

"Hỡi Giêđêon, hăy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi".

Trích sách Thủ Lănh.

Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc Abiêzer. Khi ấy, Giêđêon, con trai của ông, đang đập và rê lúa trong nhà ép nho để tránh mắt quân Mađian, th́ Thiên thần Chúa hiện ra với ông và nói rằng: "Hỡi người dũng sĩ, Chúa ở cùng ngươi". Giêđêon thưa lại rằng: "Thôi, xin Ngài, nếu Chúa ở cùng chúng tôi, tại sao chúng tôi phải chịu tất cả những sự này? Nào đâu những việc kỳ diệu của Chúa mà cha ông chúng tôi đă kể lại cho chúng tôi mà rằng: 'Chúa đă dẫn chúng ta ra khỏi Ai-cập'? Nhưng nay Chúa lại bỏ rơi chúng tôi và trao chúng tôi vào tay quân Mađian". Chúa nh́n ông mà phán rằng: "Ngươi hăy mạnh mẽ tiến đi mà giải thoát Israel khỏi tay quân Mađian: chính Ta sai ngươi đó". Ông thưa lại rằng: "Thôi, xin Chúa, con dựa vào đâu mà giải thoát Israel? Đây gia đ́nh con là gia đ́nh rốt hết trong chi tộc Manassê, và con là con út trong nhà cha con". Chúa phán cùng ông rằng: "Ta sẽ ở cùng ngươi: ngươi sẽ đánh ngă quân Mađian như đánh một người vậy". Ông thưa rằng: "Nếu con đẹp ḷng Chúa, th́ xin Chúa ban cho con một dấu chứng rằng chính Chúa phán dạy con. Xin Chúa chớ ĺa khỏi nơi đây cho đến khi con trở lại cùng Chúa, mang theo của lễ dâng lên Chúa". Chúa đáp lại rằng: "Ta sẽ đợi ngươi trở lại". Vậy Giêđêon vào nhà làm thịt một con dê đực, lấy một đấu bột làm bánh không men: để thịt vào giỏ, đổ nước thịt vào nồi, mang các món đó đến dưới cây sồi mà dâng cho Chúa. Thiên thần Chúa bảo ông rằng: "Ngươi hăy đem thịt và bánh không men đặt trên tảng đá kia, rồi đổ nước thịt lên trên". Khi ông làm như vậy, th́ Thiên thần Chúa giơ cây gậy Người cầm trong tay lên và chạm đến thịt và bánh không men, tức th́ có lửa từ tảng đá bốc lên thiêu đốt thịt và bánh không men. Thiên thần Chúa liền biến đi khuất mắt ông. Giêđêon nhận biết đó là Thiên thần Chúa, liền thưa rằng: "Ôi, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con đă nh́n thấy Thiên thần Chúa nhăn tiền". Chúa phán cùng ông rằng: "B́nh an cho ngươi. Đừng sợ, ngươi không chết đâu". Giêđêon liền dựng một bàn thờ dâng kính Chúa, và gọi bàn thờ đó là "B́nh an của Chúa". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 84, 9. 11-12. 13-14

Đáp: Chúa phán bảo về sự b́nh an cho dân tộc Người (x. c. 9).

1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự b́nh an, b́nh an cho dân tộc và các tín đồ của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. -  Đáp.

2) Ḷng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự b́nh an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nh́n xuống. -  Đáp.

3) Vâng Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất Nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. -  Đáp.

ALLELUIA:  Tv 118, 36a và 29b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng ḷng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - Alleluia.

PHÚC ÂM:   Mt 19, 23-30

"Con lạc đà chui qua lỗ kim c̣n dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy c̣n bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim c̣n dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy th́ bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy th́ ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nh́n các ông mà phán rằng: "Đối với loài người th́ không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa th́ mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đă bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được ǵ?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đă theo Thầy, th́ trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương v́ danh Thầy, th́ sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".  Đó là lời Chúa. Lạy Chuuá Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ BA TUẦN 20 TN

Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri

PHẦN THƯỞNG CHO MÔN ĐỆ (Mt 19,23-30)

Chúa Giê-su đáp: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng đất, v́ danh Thầy, th́ sẽ được gấp bội và c̣n được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp.” (Mt 19,29)

Suy niệm: “Chúng con đă bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được ǵ?” Vấn nạn mà thánh Phê-rô đặt ra cho Chúa Giê-su: “Theo Chúa được ǵ, mất ǵ?” cũng là mối quan tâm tự nhiên của người theo Chúa. Câu trả lời của Chúa Giê-su là “gấp bội”. Điều này được chứng tỏ cách đặc biệt nơi Đức Ma-ri-a, người tận hiến hoàn toàn cho sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su, Con Mẹ, qua “những điều kỳ diệu” Thiên Chúa đă và đang thực hiện nơi Mẹ. Chúa đă làm cho Mẹ nên Đấng Đầy Ơn Phước; sau cuộc sống trần thế Mẹ được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mẹ đă đồng lao cộng khổ với Con Mẹ trên dương thế nên cũng được đặt làm Nữ Vương Thiên Đàng để đồng hiển trị với Ngài trên chốn vinh quang.

Mời Bạn: Không cần nh́n đâu xa, chỉ cần nh́n vào cuộc sống mỗi người, chúng ta cũng sẽ có câu trả lời của riêng ḿnh cho vấn nạn: Tôi được ǵ mất ǵ khi theo Chúa. Những mất mát thua thiệt khi ta quyết chọn làm môn đệ Chúa Ki-tô có đáng là ǵ so với mối lợi tuyệt vời là vô vàn ân huệ t́nh thương Chúa xuống cho ta trong từng phút sống? (x. Pl 3,7-9). Do đó, tuy c̣n phải trải qua nhiều gian khổ nơi dương thế, chúng ta vẫn giữ vững niềm tin và cậy trông mănh liệt vào Thiên Chúa, Đấng luôn quảng đại và trung tín.

Xét ḿnh: Tôi có lắng nghe, cảm thông với những anh chị em đang gặp thử thách v́ đức tin không? Tôi có an ủi và cầu nguyện cho họ để họ vững ḷng trông cậy không?

Cầu nguyện: Đọc Kinh Trông Cậy.