27/08/2017

 

 Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I:  (Is 22, 19-23)

"Ta sẽ để ch́a khoá nhà Đavít trên vai nó".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: "Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó, nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Giêrusalem và nhà Giuđa. Ta sẽ để ch́a khoá nhà Đavít trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó".  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 6 và 8bc

Đáp:  Lạy Chúa, ḷng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa  (8).

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết ḷng, v́ Chúa đă nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa; con sấp ḿnh thờ lạy bên thánh điện Ngài. -  Đáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, v́ ḷng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đă nhậm lời con, Chúa đă ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. -  Đáp.

3) Quả thực Chúa cao cả và thường nh́n kẻ khiêm cung, c̣n người kiêu ngạo th́ Ngài ngó tự đàng xa. Lạy Chúa, ḷng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.  -  Đáp.

BÀI ĐỌC II:  Rm 11, 33-36

"Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao ḍ được! V́ chưng, nào ai biết được ư Chúa? Hoặc ai đă làm cố vấn cho Người? Hay ai đă cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? V́ mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen.  Đó là lời Chúa. . Tạ Ơn Chúa.

ALLELUIA:  Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM:   Mt 16, 13-20

"Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con ch́a khoá nước trời".

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người th́ bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ th́ bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, v́ chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con ch́a khoá nước trời: sự ǵ con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự ǵ con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lăo, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba th́ sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hăy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, v́ con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A

QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ (Mt 16,13-20)

“Thầy sẽ trao cho anh ch́a khóa Nước Trời: dưới đất anh ràng buộc điều ǵ, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy.” (Mt 16,19)

Suy niệm: Tranh luận và tranh chấp về quyền bính là chuyện xảy ra như cơm bữa trong đời sống con người. Do tranh chấp nên chiến tranh bùng nổ, hận thù có cơ hội được khơi lên. Nếu con người, cách riêng các nhà lănh đạo, ư thức quyền bính là để phục vụ, để xây dựng cộng đoàn, xă hội, chắc chắn thế giới sẽ có một bộ mặt khác, đời sống sẽ êm đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Khi trao ch́a khóa Nước Trời cho Phê-rô, Chúa Giê-su cũng muốn ông sống theo tinh thần đó của Tin Mừng: “Một khi đă trở lại, hăy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22,32). Người ta đă trách Giáo Hội Công Giáo đề cao quyền tháo cởi, quyền ch́a khóa của đức giáo hoàng. Thực ra, trong thành tâm thiện chí và trong ư hướng tốt lành của các đấng kế vị Thánh Phê-rô, khẩu hiệu “Tôi tớ của mọi tôi tớ” vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường cho các vị giáo hoàng.

Mời Bạn: Khi tin vào giáo hội phẩm trật như Giáo hội Công giáo, bạn không thể không đứng vào hàng ngũ có trên có dưới, có trước có sau. Điều hệ trọng là chỗ đứng ấy giúp bạn thực thi lời Chúa dạy về cung cách phục vụ thế nào.

Sống Lời Chúa: Bạn là “thường dân” hăy vui mừng v́ Chúa mặc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn; bạn là người lănh đạo hăy là người phục vụ: “ai muốn làm đầu anh em th́ phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,27).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đă đặt các người kế vị thánh Phê-rô để hướng dẫn Giáo hội. Xin ban cho Đức giáo hoàng chúng con nhiều sinh lực của Thánh Thần, và “nguyện xin người luôn sống vui yên hàn.” Amen.