28/08/2017

 

 Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Tx 1, 1-5. 11b-12

"Để danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người".

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Phaolô, Silvanô, và Timôthêu kính gửi lời thăm Giáo đoàn Thêxalônica trong Thiên Chúa là Cha chúng ta, và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện xin ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh em. Anh em thân mến, tôi phải luôn luôn cảm tạ ơn Thiên Chúa v́ anh em, đó là điều phải lẽ, bởi v́ anh em ngày càng thêm ḷng tin và hết thảy anh em đều đầy ḷng thương yêu nhau, đến nỗi chính chúng tôi cũng được hănh diện trong các giáo đoàn của Chúa, v́ anh em hằng kiên nhẫn và giữ ḷng tin trong những cơn bắt bớ gian truân anh em phải chịu. Đó là dấu chỉ về sự phán xét công minh của Thiên Chúa, để anh em xứng đáng vào nước Thiên Chúa, bởi anh em phải chịu khốn khó v́ nước ấy. Xin Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin Người dùng quyền phép mà kiện toàn những ư định ngay lành do ḷng tốt của anh em và công việc của ḷng tin anh em, để danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 4-5

Đáp: Hăy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3).

Xướng: 1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới. Hăy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hăy ca mừng Chúa, hăy chúc tụng danh Người. - Đáp.

2) Ngày ngày hăy loan truyền ơn Người cứu độ. Hăy tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Đáp.

3) V́ Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen. Người khả uư hơn mọi bậc chúa tể. V́ mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đă tác tạo trời xanh. - Đáp.

ALLELUIA: 2 Cr 5, 19

Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đă giải hoà thế gian với Người, và đă đặt lời giải hoà trên môi miệng chúng tôi. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 23, 13-22

"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả h́nh! V́ các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: v́ các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả h́nh! V́ các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả h́nh! V́ các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để t́m cho được một người ṭng giáo, nhưng khi đă cho người đó ṭng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi. "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! V́ các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, th́ không có giá trị ǵ, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, th́ mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ th́ vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi c̣n bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, th́ không giá trị ǵ, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, th́ mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ th́ của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn? "Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, th́ lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, th́ lấy cả đền thờ và Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, th́ lấy ngai toà Thiên Chúa và Đấng ngự trên ngai toà ấy mà thề". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kitô, Ngợi Khen Chúa.

KHOÁ CỬA KHÔNG CHO VÀO!

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người…! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào!” (Mt 23,13)

Suy niệm: Trong bí tích Thánh Tẩy, mỗi tín hữu đều lănh nhận 3 chức vụ: tư tế (phụng tự), tiên tri (loan báo) và vương đế (phục vụ bác ái). Ơn gọi người Ki-tô hữu là sống và thi hành trọn vẹn các chức vụ này, không chỉ cho bản thân, mà c̣n cho những ai “thuộc về ḿnh”, nghĩa là những ai tôi có trách nhiệm với họ: gia đ́nh, họ hàng, bạn hữu, những người làm việc với tôi…. Cho bản thân, tôi phải nỗ lực thánh hóa đời sống tôi mỗi ngày; cho người khác, tôi giúp họ trở nên “môn đệ Chúa Ki-tô”. Nỗ lực này không chỉ dừng lại ở khía cạnh tiêu cực (không làm điều xấu, không làm hại ai), mà c̣n tích cực (làm việc tốt, làm gương sáng), chứng nhân cho Đức Kitô, và Tin Mừng của Ngài.

Mời Bạn: Chúng ta đang “ch́m ngập” trong lối sống h́nh thức phô trương, trong thói đời giả h́nh, giả dối. Bạn cảm thấy bản thân bị “ô nhiễm” trong nếp nghĩ và cách sống đó không? Nếu không cảnh giác, không khéo bạn sẽ rơi vào t́nh trạng khôn ngoan theo kiểu thế gian mà dân gian vẫn gọi là “ai làm sao, tôi làm vậy; ai làm bậy, tôi cũng làm theo” đấy!

Sống Lời Chúa: Dành thời gian xét ḿnh nghiêm túc để khám phá “bộ mặt thật” của ḿnh trong thời gian này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban Chúa Thánh Thần thanh lọc con khỏi con người ích kỷ và giả dối, kiêu căng và tham lam, để đời sống con không bao giờ trở nên “chướng ngại” hoặc gương mù gương xấu cho anh chị em con. Amen.