29/08/2017

 

 Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   1 Tx 2, 1-8

"Chúng tôi rất vui ḷng trao phó anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà c̣n cả mạng sống chúng tôi nữa".

 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chính anh em cũng biết rằng sự chúng tôi đến với anh em không phải là luống công; nhưng dù khi trước chúng tôi phải khốn khổ, sỉ nhục tại thành Philipphê, như anh em đă biết, chúng tôi vẫn cậy trông vào Thiên Chúa chúng ta mà chuyên lo rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em. V́ chưng chúng tôi không khuyên dạy những điều sai lầm, những điều ô uế, những điều gian dối, nhưng như chúng tôi đă được Thiên Chúa thử thách để anh em được tin theo Tin Mừng thế nào, th́ chúng tôi giảng dạy mà không muốn làm đẹp ḷng người đời, nhưng muốn làm đẹp ḷng Thiên Chúa, Đấng thử thách tấm ḷng chúng tôi như vậy. Bởi v́ chúng tôi không bao giờ nói lời dua nịnh, như anh em biết, và cũng không t́m dịp trục lợi, như Thiên Chúa chứng giám: chúng tôi không cầu vinh nơi loài người, dầu với anh em hay với ai khác, dù chúng tôi có thể làm phiền hà anh em, với danh nghĩa là Tông đồ của Đức Kitô, nhưng chúng tôi đă trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái ḿnh thế nào, th́ chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui ḷng trao phó cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà c̣n cả mạng sống chúng tôi nữa: v́ anh em đă nên thiết nghĩa với chúng tôi. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

 ĐÁP CA:  Tv 138, 1-3. 4-6

Đáp: Lạy Chúa, Ngài thăm ḍ và biết rơ con (c. 1a).

 1) Lạy Chúa, Ngài thăm ḍ và biết rơ con. Ngài biết con, lúc con ngồi khi con đứng; Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ư tới mọi đường lối của con. -  Đáp.

 2) Khi lời nói chưa lên tới đầu lưỡi, th́ ḱa, lạy Chúa, Ngài đă biết cả rồi; sau lưng hay trước mặt, Chúa bao bọc thân con, và trên ḿnh con, Chúa đặt tay. Đối với con sự thông minh này quá ư huyền diệu, quá cao xa, con thực không thể hiểu ra. -  Đáp.

 ALLELUIA:  Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 6, 17-29

"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Hêrôđê đă sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đă cưới lấy. V́ Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh ḿnh". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm ǵ được, v́ Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui ḷng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp ḷng Hêrôđê và các quan khách, th́ vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn ǵ, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều ǵ, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin ǵ?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gio-an Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng v́ lời thề và v́ có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết Mc 6,17-29

BẢO VỆ GIÁ TRỊ HÔN NHÂN

Hê-rô-đê đă sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lư do v́ ông Gio-an nói với vua là không được phép lấy vợ của anh ḿnh. (Mc 6,17-18)

Suy niệm: Trong khi Hê-rô-đê v́ ham danh háo sắc đă bịt tai trước tiếng lương tâm ngay chính và chiếm đoạt người vợ của anh ḿnh, th́ Gio-an Tẩy Giả, người ngôn sứ cuối cùng, sẵn sàng chịu tù đày để làm chứng cho chân lư, bảo vệ luật hôn nhân. Thái độ của Gio-an Tẩy Giả là một tuyên ngôn cho thấy rằng giá trị của hôn nhân là tuyệt đối, không ai có quyền xâm phạm dù đó là người có chức có quyền đến đâu đi nữa. Đồng thời đó cũng là lời chứng cho sứ mạng của người ngôn sứ: phải nói lời của Thiên Chúa, cho dù “nói thật mất ḷng”, và thậm chí mất mạng nữa.

Mời Bạn: Các gia đ́nh công giáo là những người trực tiếp thực thi sứ mạng ngôn sứ làm chứng cho giá trị của hôn nhân. Thực trạng cho thấy biết bao nhiêu bóng tối đang bao phủ các gia đ́nh, kể cả gia đ́nh công giáo. Chính khi đứng trong cảnh tranh tối tranh sáng này, các gia đ́nh càng có sứ mạng làm chứng cho các giá trị của hôn nhân không phải bằng cách chết mà bằng cách sống những giá trị đó trong cuộc sống gia đ́nh của ḿnh.

Chia sẻ: Chúa Giê-su dạy: “Sự ǵ Thiên Chúa đă liên kết, loài người không được phân ly.” Bạn và tôi, chúng ta đă góp phần thế nào để thực hiện lời Chúa nói trên?

Sống Lời Chúa: Trong gia đ́nh, vợ chồng biết đối thoại với nhau trong tinh thần yêu thương và kính trọng nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các gia đ́nh công giáo biết sống trung thành với lời cam kết hôn nhân để làm chứng cho t́nh yêu chung thuỷ của Chúa Ki-tô với Hội Thánh. Amen.