01/09/2017

Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên

 BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 1-8

"Đây cũng là thánh ư Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này là như anh em được chúng tôi dạy cho biết phải sống thế nào cho đẹp ḷng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. V́ anh em biết rơ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đă ban cho anh em. V́ chưng, đây là thánh ư Thiên Chúa, và cũng là sự nên thánh của anh em là anh em hăy giữ ḿnh khỏi tội gian dâm, để mọi người trong anh em biết giữ thân xác ḿnh trong sự thánh thiện và danh dự: anh em chớ nên buông theo dục t́nh đam mê, như Dân Ngoại không biết Thiên Chúa: và đừng ai xâm phạm hay lường gạt quyền lợi anh em ḿnh trong việc ấy, v́ Chúa sẽ báo oán các điều đó, như chúng tôi đă bảo trước và đă minh chứng cho anh em. V́ chưng, Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta để sống ô uế, nhưng để sống thánh thiện. Bởi thế, kẻ nào khinh chê những luật này, th́ chẳng phải là khinh dể người phàm, nhưng là khinh dể Thiên Chúa, Đấng cũng đă ban Thánh Thần Người cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 96, 1-2b. 5-6. 10. 11-12

Đáp: Người hiền đức, hăy mừng vui trong Chúa (c. 12a).

Xướng: 1) Chúa hiển trị, địa cầu hăy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hăy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu. - Đáp.

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan; trước thiên nhan Chúa tể toàn cơi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. - Đáp.

3) Chúa yêu thương những ai ghét xa điều dữ; Người ǵn giữ tâm hồn những tôi ngoan, và giải thoát họ khỏi bàn tay đứa ác. - Đáp.

4) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho kẻ ḷng ngay. Người hiền đức hăy mừng vui trong Chúa, và hăy ca tụng thánh danh Người. - Đáp.

ALLELUIA: 1 Tx 2, 13

Alleluia, alleluia! - Anh em hăy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa, và đích thực là thế. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 25, 1-13

"Ḱa chàng rể đến, hăy ra đón người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. C̣n những cô khôn ngoan đă mang đèn, lại đem dầu đầy b́nh. V́ chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ c "Nửa đêm có tiếng hô to: Ḱa, chàng rể đến, hăy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của ḿnh. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, v́ đèn của chúng em đă tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua th́ hơn'. Song khi họ đang đi mua, th́ chàng rể đến. Những trinh nữ đă sẵn sàng, th́ theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'. Vậy hăy tỉnh thức, v́ các con không biết ngày nào, giờ nào". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ SÁU TUẦN 21 ( Mt 25,1-13)

NGAY TỪ BÂY GIỜ

“Hăy tỉnh thức, v́ các con không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13)

Suy niệm: Chuyện kể rằng tại chùa Tô Châu bên Trung Quốc, có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung. Ông là một nhà chân tu. Nhà sư thường đặt trên bàn làm việc của ḿnh một chiếc quan tài nhỏ làm bằng gỗ. Khi có người thắc mắc, hỏi về chiếc quan tài này, nhà sư trả lời: “Người ta sống tất nhiên sẽ có lúc phải chết. Mà chết rồi sẽ được đặt vào nằm trong cái ḥm này. Tôi thực lấy làm lạ: người đời ai cũng chỉ biết đi t́m phú quí, công danh, tài sắc... mà chẳng hề nghĩ đến cái chết. Phần tôi, mỗi khi có điều ǵ không vừa ư, tôi liền ngồi vào bàn và nh́n ngắm chiếc quan tài một hồi lâu, sau đó tôi cảm thấy tâm hồn ḿnh được b́nh an.”

Mời Bạn: “Người ta sống tất có lúc phải chết”. Sống xứng đáng với những ǵ ḿnh được ban cho ở đời này và có sự chuẩn bị tốt nhất cho đời sau của ḿnh. Đó là sống trong sự “tỉnh thức”, là sự khôn ngoan trong Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi luôn sống “tỉnh thức”, là chu toàn các bổn phận và t́m kiếm thi hành thánh ư Chúa trong những công việc làm hằng ngày, ngay từ bây giờ.

Chia sẻ: Điều ǵ đang làm bạn quá âu lo, khiến bạn thiếu sót những bổn phận lẽ ra bạn phải làm. Bạn đă sẵn sàng cho sự thay đổi đó như thế nào?

Sống Lời Chúa: Suy ngẫm cùng với thánh Âu-tinh, sau khi đă thức tỉnh và từ bỏ lối sống sa đoạ để trở về với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đă dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa” (Tự thuật I, 1, 1).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn biết yêu quư cuộc sống này và luôn biết sống xứng đáng với những ǵ được ban cho, ngay từ bây giờ. Amen