06/09/2017

Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 1-8

"Lời chân thật đă đến với anh em, như đă đến trong khắp thiên hạ". 

Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô do ư định của Thiên Chúa, và anh Timôthêu, kính gửi các thánh ở Côlôxê, và anh em tín hữu trong Đức Giêsu Kitô. Nguyện xin ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng anh em. Chúng tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em, bởi nghe biết ḷng tin của anh em vào Đức Giêsu Kitô, và ḷng yêu mến của anh em đối với tất cả các thánh. Chúng tôi cảm tạ v́ niềm hy vọng dành cho anh em trên trời, mà anh em đă nghe biết trong lời chân thật của Tin Mừng. Tin Mừng đó đă đến với anh em, như đă đến trong khắp thiên hạ, sinh hoa kết quả và gia tăng nơi anh em, từ ngày anh em đă nghe và nhận biết ơn Thiên Chúa trong chân lư. Như anh em đă thụ giáo cùng Êpaphra là đồng liêu rất yêu dấu của chúng tôi, là kẻ trung tín giúp việc Đức Giêsu Kitô thay cho chúng tôi. Ông cũng đă tỏ cho chúng tôi biết ḷng yêu mến của anh em trong Thánh Thần. Đó là lời Chúa.  Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 51, 10. 11

Đáp: Tôi tin cậy vào lượng từ bi Chúa tới muôn đời (c. 10b).

Xướng: 1) Phần tôi như cây ô-liu xanh tốt trong nhà Thiên Chúa; tôi tin cậy vào lượng từ bi Chúa tới muôn đời. - Đáp.

2) Tôi sẽ ca ngợi Chúa muôn đời v́ Chúa đă hành động, và tôi sẽ chúc tụng danh Ngài, v́ danh Ngài thiện hảo trước mặt chư tín hữu. – Đáp

ALLELUIA: 2 Tm 1, 10b

Alleluia, alleluia! - Đấng Cứu Chuộc chúng ta là Đức Giêsu Kitô, đă dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 4, 38-44

"Ta c̣n phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính v́ thế mà Ta đă được sai đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức th́ bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa". Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, v́ chúng biết chính Người là Đức Kitô. Đến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi t́m đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: "Ta c̣n phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính v́ thế mà Ta đă được sai đến". Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa. Đó là lời Chúa. Ngợ Khen Chúa.

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22  (Lc 4,38-44)

ĐỪNG CỐ GIỮ ĐIỀU KHÔNG THỂ

Đức Giê-su nói với đám đông: “Tôi c̣n phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, v́ tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”(Lc 4,43)

Suy niệm: Từ tờ mờ sáng, đám đông đă đi t́m Chúa Giê-su để níu kéo Ngài ở lại với họ (c.42). Sự quyến luyến ít nhiều mang tính vụ lợi, phát sinh từ chỗ Chúa đă chữa lành, trừ quỷ cho nhiều người trong số họ. Nhưng Chúa cho biết họ không thể giữ Ngài lại, v́ Ngài c̣n phải loan báo Tin Mừng cho những nơi khác. Thật vậy, con người thường muốn ‘chiếm hữu’ Thiên Chúa, nhằm thoả măn những tham vọng của họ  nếu không th́ họ sẽ tẩy chay hoặc đóng đinh Ngài vào thập giá... Nhưng với Đấng là Thiên Chúa thật, th́ con người không bao giờ có thể cầm giữ được, mà trái lại họ được mời gọi để đi theo Ngài, tuân giữ huấn lệnh của Ngài để đạt tới Nước Thiên Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

Mời Bạn: Chúa Giê-su loan báo Tin Mừng Nước Trời khi giới thiệu Ngài là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Nhưng thay v́ đến gặp gỡ và đi theo Ngài, người ta lại ôm giữ lấy những lề luật cách câu nệ h́nh thức, như các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Để Đạo không phải là điểm dừng mà thật sự là con đườngđi theo Đức Ki-tô, người ki-tô hữu không chỉ ‘giữ đạo’ mà được mời gọi ‘sống đạo’ nghĩa là thực sự hướng đến Thiên Chúa để kết hiệp mật thiết với Ngài.

Sống Lời Chúa: Nỗ lực sống Tám Mối Phúc để được thấy Thiên Chúa và thuộc về vương quốc của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ: Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn c̣n tươi mát, trẻ trung... Chúa ở bên trong tâm hồn, c̣n con, con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm t́m kiếm Chúa ở đó. Amen