08/09/2017

Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên 

BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a)

"Đến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con".

Trích sách Tiên tri Mikha.

Đây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. V́ thế, Người sẽ bỏ dân Người, cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số c̣n lại trong anh em Người sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, v́ bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. V́ vậy, Người sẽ là chính sự b́nh an". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 12, 6ab. 6cd

Đáp: Con sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa (c. Is 91,9a).

Xướng: 1) Xin chớ để kẻ thù con hân hoan v́ con quỵ ngă: bởi con đă tin cậy vào đức từ bi của Chúa. - Đáp.

2) Xin cho ḷng con hân hoan v́ ơn Ngài cứu độ; con sẽ hát mừng Chúa, v́ Ngài ban ân huệ cho con. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là người có phúc và rất đáng mọi lời ca tụng, v́ Mẹ đă sinh ra Mặt trời Công Chính là Đức Kitô, Chúa chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: (Mt 1, 1-16. 18-23)

"Bà đă thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít. Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đă thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm ĺa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, th́ thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn ḿnh, v́ Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, v́ chính Người sẽ cứu dân Ḿnh khỏi tội". Tất cả sự kiện này đă được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Đó là lời Chúa. Lạy Chua Kitô, Ngợi Khen Chúa.

Sinh Nhật Đức Mẹ 

CẢM ƠN MẸ (Mt 1,1-16.18-23)

“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là ‘Thiên-Chúa-ở cùng-chúng-ta’.” (Mt 1,23)

Suy niệm: Ngày Mẹ Ma-ri-a chào đời, nhân loại đón nhận món quà tuyệt vời Thiên Chúa tặng ban: bé gái này rồi sẽ là Mẹ Đấng Cứu Thế, mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. V́ thế, Thiên Chúa đă dự liệu cho Con của ḿnh một người mẹ đặc biệt: ngay từ giây phút đầu tiên trong ḷng bà thánh An-na, Đức Ma-ri-a đă được ǵn giữ khỏi vết nhơ của tội nguyên tổ để rồi nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ sẽ mang thai, sinh hạ Đấng Cứu Thế. Nhờ được “Thiên Chúa ở cùng”, Mẹ được “đầy ơn phúc”, được diễm phúc hơn mọi phụ nữ. Thánh Bo-na-ven-tu-ra xác quyết: “Thiên Chúa có thể tạo dựng một thế giới khác tốt đẹp hơn, nhưng không thể tạo dựng một người mẹ khác hoàn hảo hơn Mẹ Thiên Chúa được.

Mời Bạn: Ngày nay Mẹ Ma-ri-a đang ở trên trời nhưng t́nh Mẹ, ân phúc của Mẹ, dấu ấn của Mẹ vẫn c̣n đó trên hành tŕnh của tất cả những người con đang c̣n ở dương thế. Chúa Giê-su đă trao ban Mẹ cho nhân loại chúng ta. Bạn hăy chạy đến với Mẹ và thưa: cảm ơn Mẹ luôn đồng hành với con trong cuộc đời. Cảm tạ Mẹ đă bảo bọc che chở, quan tâm đến cuộc đời con. Cảm ơn Mẹ đă nhận con là con của Mẹ để t́nh Mẹ tiếp tục đong đầy trên hành tŕnh cuộc đời con.

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ, tôi sẽ siêng năng ghi nhớ, suy niệm, thi hành Lời Chúa trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin lấy t́nh mẫu tử mà che chở, ǵn giữ hồn xác con trong t́nh thương của Mẹ. Xin cho con được nép ḿnh trong ṿng tay từ ái của Mẹ. Amen.