09/09/2017

Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên 

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 21-23

"Người đă giao hoà anh em, để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh tuyền".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ xa lạ và thù nghịch trong tư tưởng và trong hành động xấu xa. Nhưng hiện nay, Thiên Chúa đă giao hoà anh em trong xác thịt của Đức Kitô, nhờ cái chết của Người, làm cho anh em nên thánh thiện, tinh tuyền, không có ǵ đáng trách trước mặt Người, miễn là anh em được xây dựng, kiên tŕ trong đức tin, bền vững và không lay chuyển khỏi ḷng trông cậy vào Tin Mừng, mà anh em đă được nghe biết và đă được loan báo cho mọi tạo vật dưới bầu trời, là Tin Mừng mà chính tôi, Phaolô, là người phục vụ. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 53, 3-4. 6 và 8

Đáp: Ḱa, Thiên Chúa phù trợ tôi (c. 6a).

Xướng: 1) Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. - Đáp.

2) Ḱa, Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, v́ danh Ngài thiện hảo. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 110, 8ab

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 6, 1-5

"Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, th́ các môn đệ bứt bông lúa miến, ṿ xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ông chưa đọc điều Đavit đă làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đă vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi". Và Người bảo họ rằng: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22  (Lc 6,1-5)

LUẬT YÊU MẾN, LUẬT CAO NHẤT

Rồi Người nói: “Con người làm chủ cả ngày sa-bát.” (Lc 6,5)

Suy niệm: Mười hai ổ bánh tiến, làm từ bột được lọc đến mười một lần, đặt trên một khay bằng vàng ṛng, chỉ có các thầy tế lễ mới được ăn sau khi thay bánh mới, cho ta thấy sự thánh thiêng của loại bánh đặt trước nhan Đức Chúa ấy. Thế nhưng, đứng trước cơn đói lả của Đa-vít và các thuộc hạ, tư tế A-khi-mê-léc đă cho họ ăn thứ bánh tiến thánh thiêng ấy, dù biết rơ rằng họ không được phép. Khi trưng dẫn câu chuyện này, Đức Giê-su muốn cho giới lănh đạo Do Thái thấy sai lầm của họ trong việc câu nệ luật lệ: tất cả các loại luật lệ được đặt ra làm nhằm phục vụ thiện ích của con người, chứ không phải để lấy đi thiện ích ấy. Ngài cũng khẳng định ḿnh là chủ của ngày sa-bát, có quyền quy định cung cách giữ ngày nghỉ lễ này theo đúng ư Chúa.

Mời Bạn: “Luật lệ là lời đầu tiên của Chúa; Tin Mừng là lời cuối cùng của Ngài” (T. Tchividjian). Đức Giê-su là Tin Mừng của Thiên Chúa, Đấng từ Thiên Chúa đến để kiện toàn lề luật bằng cách đưa lề luật ấy đến cốt lơi của nó là ḷng yêu thương. V́ thế, vấn đề của bạn là khi giữ luật, áp dụng luật, bạn không khô cứng, nệ luật, nhưng giữ được tính bao dung của ḷng yêu mến.

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng để ḷng yêu mến Chúa và tha nhân chi phối, nối kết việc giữ luật lệ của ḿnh. Với tôi, luật lệ cao nhất là luật yêu mến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Có những ngày đón nhận người khác là điều vượt quá sức con, v́ con kiêu hănh, tự hào và yếu đuối. Lạy Chúa, trong ngày khó khăn đó, xin nhắc cho con nhớ rằng tất cả chúng con là con cái Chúa. Amen.