10/09/2017

Chủ Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên 

BÀI ĐỌC I:  Ed 33, 7-9

"Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, th́ Ta đ̣i máu nó bởi tay ngươi".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa phán: "Hỡi con người, Ta đă làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi hăy loan báo cho chúng thay Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: 'Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết'; nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối ḿnh, th́ chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đ̣i máu nó bởi tay ngươi. C̣n khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, th́ nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi". Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng ḷng" (x. c. 8).

1) Hăy tới, chúng ta hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hăy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hăy xướng ca để hoan hô Người!    - Đáp.

2) Hăy tiến liên, cúc cung bái và sụp lạy, hăy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. V́ chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.    - Đáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng ḷng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đă thử thách Ta, họ đă thử Ta mặc dầu đă thấy công cuộc của Ta.   - Đáp.

 BÀI ĐỌC II: (Rm 13, 8-10)

"Yêu thương là chu toàn cả lề luật".

 Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. V́ ai yêu người, th́ đă giữ trọn lề luật. Đó là: "Chớ ngoại t́nh; chớ giết người; chớ trộm cắp; chớ làm chứng gian; chớ mê tham", và nếu có điều luật nào khác, th́ cũng tóm lại trong lời này là: "Ngươi hăy yêu mến kẻ khác như chính ḿnh". Ḷng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật.  Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ALLELUIA: Ga 15, 15b       

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, v́ tất cả những ǵ Thầy đă nghe biết nơi Cha Thầy, th́ Thầy đă cho các con biết". - Alleluia.

 PHÚC ÂM: Mt 18, 15-20

"Nếu nó nghe ngươi, th́ ngươi đă lợi được người anh em".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hăy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, th́ ngươi đă lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hăy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hăy tŕnh với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hăy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những ǵ các con cầm buộc dưới đất th́ trên trời cũng cầm buộc, và những ǵ các con tháo gỡ dưới đất, th́ trên trời cũng tháo gỡ. "Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều ǵ, th́ Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. V́ ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, th́ Thầy ở giữa những người ấy". Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

Chủ Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên

THẦY Ở GIỮA HỌ (Mt 18,15-20)

“V́ ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, th́ có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20)

Suy niệm: Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu, Đức Thánh Cha đă có những buổi cầu nguyện đại kết với các tôn giáo bạn. Dù có những khác biệt về giáo lư và thực hành đạo ở các Giáo hội, nhưng sự hiệp nhất trong cầu nguyện cho thấy sự hiện diện sống động của Đức Ki-tô trong niềm tin. “V́ ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, th́ có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Các Giáo Hội hợp nhau lại để cùng nhau cầu nguyện, xin lỗi nhau, tha thứ cho nhau, chia sẻ cho nhau để có thêm sự hiểu biết và xóa đi những khoảng cách trước đây.

Mời Bạn: Đức Giê-su ở giữa bạn mỗi khi bạn họp nhau lại nhân danh Ngài. Ngài sẽ hướng dẫn bạn trở thành người đem lại sự b́nh an hiệp nhất cho Giáo Hội của Ngài theo như ư Ngài muốn, qua chính cuộc sống yêu thương phục vụ của bạn. Bạn ư thức Chúa hiện diện trong mọi lời nói, suy nghĩ và việc làm của bạn để Ngài điều khiển tâm hồn bạn sống cảm thông, nhân hậu, khiêm nhu, hiền ḥa và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau, dạy dỗ và khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan theo giáo huấn của Ngài.

Chia sẻ: Khi hồi tâm nh́n lại những ǵ đă xảy ra với bạn trong cuộc sống, bạn có thấy Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời bạn không?

Sống Lời Chúa: “Anh em có làm ǵ, nói ǵ, th́ hăy làm, hăy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl 3,17).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ư thức Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của con để con làm sáng lên Tin Mừng của Chúa. Amen