Thứ Hai 11/09/2017

Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên 

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 24 - 2, 3

"Tôi đă được trở thành người phục vụ Hội thánh để rao giảng mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu v́ anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những ǵ c̣n thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đă được trở thành người phục vụ Hội thánh, theo sự an bài của Thiên Chúa đă trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đă được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Chính v́ lẽ đó, tôi khó nhọc chiến đấu nhờ vào năng lực mà Người hành động mạnh mẽ trong tôi. V́ chưng, tôi muốn anh em nhận thấy tôi lo lắng biết bao cho anh em và cho những người ở Laođicêa, và cho những ai chưa hề thấy mặt tôi tận mắt, để ḷng họ được an ủi, và khi được giáo huấn trong đức mến, họ được dư đầy sự thông hiểu là được nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa Cha và Đức Kitô Giêsu, nơi Người tiềm ẩn mọi kho tàng khôn ngoan và thông hiểu. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 61, 6-7. 9

Đáp: Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa (c. 8a).

Xướng: 1) Duy nơi Thiên Chúa, hỡi linh hồn tôi, hăy an vui, v́ do chính Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến luỹ của tôi, tôi sẽ không hề nao núng. - Đáp.

2) Hỡi dân tộc, hăy trông cậy Người luôn mọi lúc; hăy đổ giốc niềm tâm sự trước nhan Người, v́ Thiên Chúa là nơi ta nương náu.- Đáp.

ALLELUIA: Pl 2, 15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hăy tích trữ lời ban sự sống, anh em hăy chiếu sáng như những v́ sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 6, 6-11

"Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hăy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nh́n mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hăy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy ḷng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm ǵ được Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

THỨ HAI TUẦN 23 TN (Lc 6,6-11)

TIÊU CHUẨN CỦA THẦY GIÊ-SU

Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. (Lc 6,6)

Suy niệm: Kể cũng lạ thật! Sao Thầy Giê-su cứ hay chữa bệnh trong ngày sa-bát, điều mà giới Pha-ri-sêu cho là cấm kỵ, không được phép làm? Ta t́m thấy câu trả lời trong bài Tin Mừng hôm nay khi Đức Giê-su tự ư chữa lành cho người bại tay không do yêu cầu của người này, cho thấy lập trường của Ngài về việc chữa lành. Bệnh của người khô bại tay không phải là trường hợp nguy cấp, cần được chữa trị ngay trong ngày sa-bát. Tuy nhiên, với Đức Giê-su, vấn đề không c̣n là trong ngày sa-bát được phép chữa bệnh hay không, nhưng là được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay bị hủy diệt? Với Ngài, sự sống con người quan trọng đến độ không làm điều lành cần phải làm là làm điều dữ, không cứu sự sống khi có thể là hủy diệt sự sống ấy. Bạn ơi, tiêu chuẩn của Thầy Giê-su th́ khác hẳn với tiêu chuẩn của bạn và tôi. Trong tương quan đối với nhau và trong đời sống cộng đoàn, ta thường có cái nh́n hẹp ḥi, ḍ xét mà quên để ư tới sự thương cảm, ḷng nhân nghĩa. Người Pha-ri-sêu xét theo việc làm, c̣n bạn, bạn nhắm đến giá trị của việc làm hay chỉ là việc làm mà thôi?

Sống Lời Chúa: Tôi tập có cái nh́n và tiêu chuẩn của Thầy Giê-su khi phục vụ: quan tâm đến thiện ích, hạnh phúc của tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thật dễ để đưa ra một lời chỉ trích, nhưng chẳng dễ chút nào để bỏ đi cái nh́n hẹp ḥi về tha nhân. Xin cho ḷng nhân nghĩa và thương cảm của Chúa chạm đến trái tim, cảm nghĩ của con, giúp con lớn lên mỗi ngày, làm mới lại tinh thần phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.