Thứ Ba 12/09/2017

Thứ BaTuần XXIII Mùa Thường Niên 

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm I

 ĐỌC I: Cl 2, 6-15

"Chúa đă cho anh em được chung sống với Người, Người đă ân xá mọi tội lỗi của anh em".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, như anh em đă nhận lănh Chúa Giêsu Kitô, anh em hăy sống trong Người, hăy đâm rễ và xây dựng trong Người, và kiên tŕ trong ḷng tin, như anh em đă học biết, hăy đầy ḷng cảm tạ trong Người. Anh em hăy cẩn thận, đừng để ai lấy triết lư và những mánh khoé gian giảo mà lừa dối anh em, theo truyền thống loài người, theo những yếu tố phàm trần, chứ không theo Đức Kitô; nơi Người chứa đựng tất cả sự viên măn của bản tính Thiên Chúa, và trong Người, anh em cũng được sung măn, chính Người là Đầu mọi thủ lănh và quyền năng. Trong Người, anh em đă chịu cắt b́, một phép cắt b́ không do tay người phàm cất khỏi xác thịt, nhưng là phép cắt b́ của Đức Kitô. Nhờ phép rửa tội, anh em đă được mai táng làm một với Đức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đă tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đă cho Người từ cơi chết sống lại. Anh em vốn đă chết v́ tội lỗi anh em và bởi không cắt b́ tính xác thịt của anh em, (nhưng) Thiên Chúa đă cho anh em được chung sống với Người. Người đă ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đă huỷ bỏ văn tự bất lợi cho chúng ta, v́ (nó) làm cho chúng ta bị kết án; Người đă huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đă tước quyền những kẻ chấp chính và những kẻ cầm quyền. Người đă mạnh bạo điệu chúng ra và toàn thắng chúng trong bản thân Người. Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.

ĐÁP CA: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11

Đáp: Chúa hảo tâm với hết mọi loài (c. 9a).

Xướng: 1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. - Đáp.

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất b́nh và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Đáp.

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hăy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hăy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hăy nói lên vinh quang nước Chúa, và hăy đề cao quyền năng của Ngài. - Đáp.

ALLELUIA: Pl 2, 15-16

Alleluia, alleluia! - Anh em hăy tích trữ lời ban sự sống. Anh em hăy chiếu sáng như những v́ sao ở giữa thế gian. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 6, 12-19

"Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông t́m cách chạm tới Người, v́ tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngợi Khen Chúa.

ĐỨC GIÊSU BẬN RỘN

“Đoàn lũ dân chúng … đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật… Tất cả đám đông t́m cách sờ vào Người, v́ có một năng lực từ nơi Người phát ra…” (Lc 6,12-19)

Suy niệm: “Trăm kẻ bán, vạn người mua.” Ở đây không phải trăm mà xem ra chỉ có một kẻ bán cho vạn người mua. Một con người được vây quanh bởi đoàn lũ đám đông th́ chắc chắn không nhàn nhă chút nào. Đă vậy c̣n ‘bị’ tất cả đám đông t́m cách sờ vào nữa chứ. Bận rộn lắm! Đó là h́nh ảnh Đức Giêsu trong sứ mạng. Nhiều tông đồ hôm nay cũng ch́m ngập trong trăm công ngàn việc: chưa xong việc này đă nảy ra ba bốn việc khác; chưa tiếp xong người này th́ đă thấy lấp ló người kia, chuông điện thoại th́ reo liên hồi; lịch làm việc mới xếp xong là xáo trộn ngay, v́ những biến cố đột xuất… Trong t́nh h́nh như thế, phải làm sao để tránh căng thẳng (stress) và để không ‘cháy máy’ (burnt out)?

Mời Bạn: Để trả lời cho câu hỏi có tính “sống c̣n” trên, chúng ta có thể nghĩ đến một số ‘phương pháp tổ chức công việc’, một số ‘kỹ thuật buông xả ức chế tâm lư hay thể lư’… Nhưng bài học số một đáng gọi là ‘bí quyết’ vẫn phải được t́m thấy nơi chính Đức Giêsu, Đấng đă làm sứ mạng mà ta đang làm và không có chỗ nào trong các Sách Tin Mừng cho thấy Người bị căng thẳng hay ‘cháy máy’. Nh́n cung cách sống và làm việc của Đức Giêsu, ta ghi nhận ít là 3 điều này: Người có một tấm ḷng với sứ mạng; Người giữ quân b́nh trong cầu nguyện và hoạt động; và Người không thực sự đơn độc, nhưng có mời gọi người khác cộng tác (nhóm 12, nhóm 72, các phụ nữ…)

Chia sẻ: Theo bạn, yếu tố nào trong 3 yếu tố trên cần được chúng ta quan tâm hơn?

Sống Lời Chúa: Bắt chước Chúa, bạn làm việc một cách cần mẫn và có nguyên tắc.

Cầu nguyện: Xin Chúa dạy con biết quảng đại và phụng sự Chúa cho xứng đáng. Amen